امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چگونگی فسخ قرارداد
#1
با سلام اینجانب در تاریخ 28 بهمن ماه قرارداد فروش زمین کشاورزی را با شخصی تنظیم نمودم در این قرارداد که توسط خریدار نوشته شد چند مورد از نظر اینجانب قابل ملاحظه میباشد
1- تاریخ قرارداد را 27 بهمن تنظیم نمود و با بیان اینکه اشتباه سهوی بوده و با عنوان اینکه اگر تاریخ امضا با تاریخ قرارداد مغایرت داشته باشد مشکل پیش می آید از من به عنوان فروشنده خواست که علی رغم اینکه زمان امضا قرارداد دقایق اولیه روز 29 بهمن ماه بود در امضا خود تاریخ 27 را بنویسم که بنده هم متاسفانه اینکار را کردم
2- در پایان قرارداد بطور پیوسته و بدون فاصله با کلمه قبل نوشته بود (( و خیار غبن فاحش به عمل آمد))
3- نامبرده قرارداد را در یک نسخه تنظیم نمود و گفت در پایان یک نسخه دیگر مینویسد ولی در پایان گفت از روی قرارداد کپی برابر اصل میگیرد و یک نسخه را به من میدهد که تا کنون که در ساعات پایانی روز سوم اسفند میباشد علی رغم چند بار درخواست اینجانب کرارا با عنوان اینکه فراموش کردم ویا امروز میفرستم فردا میفرستم و علی رغم دیدار حضوری ما در این مدت هم انجام نداده و گویا تصمیم دارد قرار داد را تحویل ندهد
4-در داخل قرارداد فقط نوشت طی سه فقره چک و از نوشتن جزئیات علی رغم تذکر من با عنوان کردن اینکه در ادامه مینویسم سر باز زد و جزئیات چکها را ننوشت
شرح ماجرا
روز 29 بهمن پس از اینکه یکی از چکها را وصول نمودم با اعتراض خانواده نسبت به اینکه مغبون شده ام مورد اعتراض قرارگرفتم و در پی تماس تلفنی ((اوایل شب)) از نامبرده خواستم که تاریخ چکها را جلوتر بیاندازد و در تماس اول قبول کرد ولی پس از مدتی ((در پایان شب))تماس گرفت و عنوان کرد که این معامله فسخ است و من باید پس برگرداندن وجه چک وصول شده خسارت ایشان از فروش طلای خانوادگی را جبران کنم و قرار شد صبح پول را بدهم ولی روز بعد (30 بهمن)که تماس گرفتم واعلام آمادگی برای بازپرداختن وجه چک وصول شده را نمودم به بهانه های واهی درخواست کرد که فعلا پول را به حساب نریزم ولی در طی روز که برای من مسجل شد ایشان دارد با دروغ و فریب که تماس میگیرم من را معطل میکند وجه چک را به حساب ایشان واریز کردم و فیش آنرا دریافت کردم ((در روز 30 بهمن یک روز پس از وصول چک و زمان واقعی تنظیم قرارداد روز سوم از تاریخ کذایی قرارداد)) و پس از آن نیز با پیامک و تماس تلفنی واریز وجه و فسخ قرارداد را به اطلاع ایشان رساندم
در پی این موضوع میگوید من درخواست فسخ قرارداد را نکرده ام و اینجانب که میگویم قرارداد فسخ است میگوید باید از طریق دادگاه فسخ کنی
و تا کنون راضی شده است مبلغ بیست میلیون بیشتر بپردازد و همزمان تهدید میکند ((اگر کار به دادگاه بکشد من مطابق نرخ کارشناسی پول میدهم و حتما کارشناس ارزش را کمتر قیمت معامله ما تعیین میکند))
یکی از دوستان یک برگه دادخواست برای من به صورت پیش نویس نوشته که در خواست فسخ بیع با توجه به خیانت در امانت مقدم به 50/000/000 ریال
دلایل فیش پرداخت به حساب خوانده
و در شرح نوشته است

در مورخ.....قطعه زمین (باغ)مزروعی به خوانده فروخته شد که طی تماس تلفنی (حضوری)اعلام فسخ نمود که طی فیش شماره.......به حساب نامبرده واریز نمودم با نامبرده قرارداد کتبی نوشتیم که یک برگ آن مقررگردید کپی بگیرد و اصل آنرا به اینجانب مسترد نماید که در امانت خیانت نمود فلذا از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم فسخ بیع را با خوانده دارم
در پایان مبلغ قرار داد 195 میلیون قیمت پیشنهاذی هم اکنون 235 میلیون میباشد که من منتظر روشن شدن تکلیف این موضوع هستم و آیا الان مجازم با این خریدار جدید وارد معامله بشوم و بعدا مشکلی پیش نمی آید
چگونه میشود سریع فسخ رسمی انجام بدهم تا مشتری دارم
پاسخ
#2
(۳ اسفند ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۳ : ۲۳)saeed110 نوشته است: با سلام اینجانب در تاریخ 28 بهمن ماه قرارداد فروش زمین کشاورزی را با شخصی تنظیم نمودم در این قرارداد که توسط خریدار نوشته شد چند مورد از نظر اینجانب قابل ملاحظه میباشد
1- تاریخ قرارداد را 27 بهمن تنظیم نمود و با بیان اینکه اشتباه سهوی بوده و با عنوان اینکه اگر تاریخ امضا با تاریخ قرارداد مغایرت داشته باشد مشکل پیش می آید از من به عنوان فروشنده خواست که علی رغم اینکه زمان امضا قرارداد دقایق اولیه روز 29 بهمن ماه بود در امضا خود تاریخ 27 را بنویسم که بنده هم متاسفانه اینکار را کردم
2- در پایان قرارداد بطور پیوسته و بدون فاصله با کلمه قبل نوشته بود (( و خیار غبن فاحش به عمل آمد))
3- نامبرده قرارداد را در یک نسخه تنظیم نمود و گفت در پایان یک نسخه دیگر مینویسد ولی در پایان گفت از روی قرارداد کپی برابر اصل میگیرد و یک نسخه را به من میدهد که تا کنون که در ساعات پایانی روز سوم اسفند میباشد علی رغم چند بار درخواست اینجانب کرارا با عنوان اینکه فراموش کردم ویا امروز میفرستم فردا میفرستم و علی رغم دیدار حضوری ما در این مدت هم انجام نداده و گویا تصمیم دارد قرار داد را تحویل ندهد
4-در داخل قرارداد فقط نوشت طی سه فقره چک و از نوشتن جزئیات علی رغم تذکر من با عنوان کردن اینکه در ادامه مینویسم سر باز زد و جزئیات چکها را ننوشت
شرح ماجرا
روز 29 بهمن پس از اینکه یکی از چکها را وصول نمودم با اعتراض خانواده نسبت به اینکه مغبون شده ام مورد اعتراض قرارگرفتم و در پی تماس تلفنی ((اوایل شب)) از نامبرده خواستم که تاریخ چکها را جلوتر بیاندازد و در تماس اول قبول کرد ولی پس از مدتی ((در پایان شب))تماس گرفت و عنوان کرد که این معامله فسخ است و من باید پس برگرداندن وجه چک وصول شده خسارت ایشان از فروش طلای خانوادگی را جبران کنم و قرار شد صبح پول را بدهم ولی روز بعد (30 بهمن)که تماس گرفتم واعلام آمادگی برای بازپرداختن وجه چک وصول شده را نمودم به بهانه های واهی درخواست کرد که فعلا پول را به حساب نریزم ولی در طی روز که برای من مسجل شد ایشان دارد با دروغ و فریب که تماس میگیرم من را معطل میکند وجه چک را به حساب ایشان واریز کردم و فیش آنرا دریافت کردم ((در روز 30 بهمن یک روز پس از وصول چک و زمان واقعی تنظیم قرارداد روز سوم از تاریخ کذایی قرارداد)) و پس از آن نیز با پیامک و تماس تلفنی واریز وجه و فسخ قرارداد را به اطلاع ایشان رساندم
در پی این موضوع میگوید من درخواست فسخ قرارداد را نکرده ام و اینجانب که میگویم قرارداد فسخ است میگوید باید از طریق دادگاه فسخ کنی
و تا کنون راضی شده است مبلغ بیست میلیون بیشتر بپردازد و همزمان تهدید میکند ((اگر کار به دادگاه بکشد من مطابق نرخ کارشناسی پول میدهم و حتما کارشناس ارزش را کمتر قیمت معامله ما تعیین میکند))
یکی از دوستان یک برگه دادخواست برای من به صورت پیش نویس نوشته که در خواست فسخ بیع با توجه به خیانت در امانت مقدم به 50/000/000 ریال
دلایل فیش پرداخت به حساب خوانده
و در شرح نوشته است

در مورخ.....قطعه زمین (باغ)مزروعی به خوانده فروخته شد که طی تماس تلفنی (حضوری)اعلام فسخ نمود که طی فیش شماره.......به حساب نامبرده واریز نمودم با نامبرده قرارداد کتبی نوشتیم که یک برگ آن مقررگردید کپی بگیرد و اصل آنرا به اینجانب مسترد نماید که در امانت خیانت نمود فلذا از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم فسخ بیع را با خوانده دارم
در پایان مبلغ قرار داد 195 میلیون قیمت پیشنهاذی هم اکنون 235 میلیون میباشد که من منتظر روشن شدن تکلیف این موضوع هستم و آیا الان مجازم با این خریدار جدید وارد معامله بشوم و بعدا مشکلی پیش نمی آید
چگونه میشود سریع فسخ رسمی انجام بدهم تا مشتری دارم

سلام
اول اینکه شکوائیه خیانت در امانت برای فسخ معامله ، شکایتی عبث و بیهوده می باشد . نتیجه ای نخواهید گرفت .
دوم اینکه بفرمائید سند زمین مورد معامله بنام چه کسی می باشد ؟
سوم اینکه برای فسخ معامله باید دلیل داشته باشید .
چهارم اینکه شما اشتباه بزرگی کرده اید که نسخه دوم را دریافت نکرده اید . ایشان هر مطلبی که بخواهند می توانند در آن اضافه یا کسر نمایند .
دوست گرامی برای اینکه بهتر نتیجه بگیرید ، لازم است حتماً با یک وکیل مشاوره حضوری داشته باشید .
جهت اخذ مشاوره رایگان با دفتر مؤسسه تماس بگیرید : ۶۶ ۱۷ ۵۷ ۶۶ ۰۲۱ / ۴۳۴۹ ۸۵۷ ۰۹۱۲
پاسخ


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  فسخ قرارداد مجید بابایی 3 5,950 ۷ تير ، ۱۳۹۵, ساعت --> ۴۳ : ۱۲
آخرین ارسال: حکمت
  آیا میتوانم قرارداد رهن را فسخ کنم؟ ctrlz 3 7,886 ۱۹ خرداد ، ۱۳۹۵, ساعت --> ۳۴ : ۱۶
آخرین ارسال: حکمت
  جریمه فسخ قرارداد اجاره ملک kia 3 7,791 ۱۰ دي ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۵۹ : ۲۳
آخرین ارسال: حکمت
  فخ قرارداد مشارکت و عدم انجام به تعهدات reza abdi 1 5,214 ۶ شهريور ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۱۶ : ۱۹
آخرین ارسال: کامیاب
  چگونگی اخذ سند رسمی Hamed-babaei 1 5,029 ۲۲ تير ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۴۲ : ۲۳
آخرین ارسال: حکمت

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان