انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: نظر دوستان؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام،وقت بخیر

م778ق م مرقوم داشته:

"اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است."

درخصوص ماده مزبور همیشه در دانشگاه بین همکلاسان و اساتید اختلاف نظر وجود داشت

حال بنظر دوستان آیا این "باطل است" هر2(هم شرط و هم عقد)را شامل می شود؟ یا فقط شرط را؟
جناب آقای عزیزی بنده سعی میکنم نظر خود را کمی ساده و روان و خارج از توضیحات بحث برانگیز بیان کنم لذا بنده عقدرا مانند یگ ریشه درخت و یک اصل تجسم نموده و شروط آنرا جزئی از شاخ و برگ این درخت لذا بعضی از شروط به مانند برگ درخت و بعضی مانند شاخه ای از این درخت لذا با ریزش برگ یا بریدن بعضی از شاخه ها باعث خشک شدن درخت نشده بعضی بله لذا مطابق قانون هر عقدی دارای اوصافی خاص و شرایط خاص و جهت خاص بوده و این موارد از باب اصالت عقد و مقتضی ذاتی عقد را در بر داشته لذا هرگونه شرطی که خلای مقتضی ذات عقد باشد اصولاً شرط باطل میگردد یعنی شروط هرگاه به اصالت عق آسیبی برساند آن شروط باطل میگردد لذا به نظر بنده این موضوع بحث بر انگیز بوده به لذا اگر عقدی با توجه به شرایط اوصاف همان عقد منعقد شده باشد اصولاً شرط باطل است ولی اگر عقدی در شرایط و تفسیر با عقد دیگر کمی هماهنگی داشته باشد که موجبات شک و شبهه را بوجود آورد هم شرط و هم عقد مفسده داشته و این فساد هم مبطل عقد بوده و هم مبطل شرط به طور ساده تر در اینگونه موارد حکایت اول مرغ بوده یا اول تخم مرغ موجبات سفسطه و یا تفسیر ایجاد شده ولی از نظر کلی به نظر شخصی بنده در اینگونه موارد سعی میکنم فرعیات را حذف کنم یعنی شرط خلاف را حذف کنم تا اینکه بخواهم عقدی را باطل کنم چون بنده عقد را اصل و شرط را فرع میدانم این نظر بنده در مورد سوال حضرتعالی بوده
(۲۵ فروردين ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۵۳ : ۱۱)محمدعلی عزیزی نوشته است: [ -> ]سلام،وقت بخیر

م778ق م مرقوم داشته:

"اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است."

درخصوص ماده مزبور همیشه در دانشگاه بین همکلاسان و اساتید اختلاف نظر وجود داشت

حال بنظر دوستان آیا این "باطل است" هر2(هم شرط و هم عقد)را شامل می شود؟ یا فقط شرط را؟

سلام
به نظر من هم شرط و هم عقد باطل است . البته در این خصوص نظرات مختلف است . هر حقوقدانی یک نظر خاص دارد .

نظر دكتر سید حسن امامی :
ظاهر ماده آن است كه شرط مزبور به تنهایی باطل است و نظری به بطلان عقد ندارد و حال آنكه شرط مزبور خلاف مقتضای عقد رهن میباشد و شرط خلاف مقتضا طبق شق اول ماده 233 ق.م باطل و موجب بطلان عقد نیز میباشد ، زیرا نتیجه شرط مزبور آن خواهد بود كه عقد رهن اثر وثیقه را كه تضمین حق طلب كار است نداشته باشد ، بنابراین ماده را باید حمل بر بطلان عقد نمود اگرچه از حیث عبارت نارسا میباشد .
سلام خدمت اساتید ارجمند
جناب آقای تیموری استدلال و جواب بسیار خوبی که ارائه داده اید،مرا به یاد یکی از استادها(دکترای حقوق خصوصی) انداختید
ایشان نیز عقد را چون درختی با شاخه و برگ می دانستند(درست مثل استدلال حضرتعالی)
و در این خصوص نیز نظر بر بطلان شرط داشتند نه عقد...

اما برخی از اساتید و دوستان نیز نظر بر بطلان هر2 داشتند که بنده هم با آنها هم عقیده بودم و استاد خدایی فر نیز به جمع ما پیوستند
دوستان هیچ توجه داشته اید بنده و استاد خدایی فر چقدر توافق عقیده داریم؟
در خصوص تقسیم ارث،تصادف و در این موضوع هم که نظری موافق داریم!

اما باز مثل سابق( مثل دانشگاه) نظرات متفاوتی ارائه گردید،انشالله روزی برسد که قدر متیقن حاصل شود
این ماده برایم خیلی مهم است و خواهد بود
با تشکر از دوستان گرامی
(۲۵ فروردين ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۴۵ : ۱۷)محمدعلی عزیزی نوشته است: [ -> ]سلام خدمت اساتید ارجمند
جناب آقای تیموری استدلال و جواب بسیار خوبی که ارائه داده اید،مرا به یاد یکی از استادها(دکترای حقوق خصوصی) انداختید
ایشان نیز عقد را چون درختی با شاخه و برگ می دانستند(درست مثل استدلال حضرتعالی)
و در این خصوص نیز نظر بر بطلان شرط داشتند نه عقد...

اما برخی از اساتید و دوستان نیز نظر بر بطلان هر2 داشتند که بنده هم با آنها هم عقیده بودم و استاد خدایی فر نیز به جمع ما پیوستند
دوستان هیچ توجه داشته اید بنده و استاد خدایی فر چقدر توافق عقیده داریم؟
در خصوص تقسیم ارث،تصادف و در این موضوع هم که نظری موافق داریم!

اما باز مثل سابق( مثل دانشگاه) نظرات متفاوتی ارائه گردید،انشالله روزی برسد که قدر متیقن حاصل شود
این ماده برایم خیلی مهم است و خواهد بود
با تشکر از دوستان گرامی

سلام
جناب آقای عزیزی بنده در مقام شاگردی هنوز نتوانسته ام شاگرد خوبی برای اساتیدم باشم . مخاطب قرار دادن بنده به عنوان استاد نظر لطف شماست اما این قبیل عنواین برای بنده بسیار بسیار ثقیل و بزرگ می باشد . بقول معروف بسیار سفر باید تا پخته شود خامی ....
بنده هنوز در ابتدائی ترین مسائل حقوقی مشکل دارم و تا رسیدن به مراحل بالا خیلی راه بسیاری هست .
ممنون
سلام
آقای خدایی فر من از هر شخص که حتی 1 کلمه بیاموزم خود را شاگرد او و وی را استاد خود میدانم
حضرتعالی و آقای تیموری و جناب حکمت مهربان ،برایم یک استاد قابل احترام و بیادماندنی خواهید بود
بنده از نظرات شما خیلی چیزها آموختم پس چه واژه ای بهتر از کلمه ی استاد؟
بنده همیشه با افتخار در محافل حقوقی شما ها را با لقب استاد یاد خواهم نمود و همیشه از علم و خیرخواهیتان خواهم گفت