انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: فروش سهام شرکت در قبال اپارتمان
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام من 45 سهم از 120 سهام 1 شرکت را به فردی فروخته ام و در قبال آن 1 واحد آپارتمان که به نام همسر شخص خریدار میباشد را به نمایندگی از ایشان مبایعه نامه نوشتم البته فروش سهام را در یک مبایعه نامه مجزا نوشتیم و من در آن قید کردم تمام مبلغ را نقدا دریافت نمودم . و برای اپارتمان هم 1 مبایعه نامه مجزا به نمایندگی ایشان از طرف همسرش نوشتیم و ایشان نیز امضا کردند که تمتمی مبلغ را نقدا دریافت نمودند دیروز قرار محضر داشتیم ایشان نیامدند آیا میتوانم عدم حضور ایشان را بگیرم ؟؟؟؟
(۲۵ بهمن ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۴۷ : ۰۸)alireza نوشته است: [ -> ]باسلام من 45 سهم از 120 سهام 1 شرکت را به فردی فروخته ام و در قبال آن 1 واحد آپارتمان که به نام همسر شخص خریدار میباشد را به نمایندگی از ایشان مبایعه نامه نوشتم البته فروش سهام را در یک مبایعه نامه مجزا نوشتیم و من در آن قید کردم تمام مبلغ را نقدا دریافت نمودم . و برای اپارتمان هم 1 مبایعه نامه مجزا به نمایندگی ایشان از طرف همسرش نوشتیم و ایشان نیز امضا کردند که تمتمی مبلغ را نقدا دریافت نمودند دیروز قرار محضر داشتیم ایشان نیامدند آیا میتوانم عدم حضور ایشان را بگیرم ؟؟؟؟

سلام
شما عدم حضور را همان روز که در دفترخانه بودید باید اخذ می کردید . در ضمن اینکه کسی به نمایندگی از شخص دیگری نمی تواند اموالش رو بفروش رساند . مگر اینکه شخص وکالت فروش داشته باشد .