انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: [split] انحصار وراثت
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام

پدر من 13 سال پیش فوت کردند . و در آن زمان پدر و مادرشان زنده بودند.
و پارسال پدرشان و امسال مادرشان فوت شدند. و فرزندانشان هم اکنون 3 دختر هستند و 1 پسر ( به جز پدر من که فوت شدند).

میخواستم ببینم از اموال پدربزرگ و مادربزرگم به من و برادرم هم سهمی میرسد؟

با تشکر
(۱ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۷ : ۱۴)ali_far612000 نوشته است: [ -> ]با سلام

پدر من 13 سال پیش فوت کردند . و در آن زمان پدر و مادرشان زنده بودند.
و پارسال پدرشان و امسال مادرشان فوت شدند. و فرزندانشان هم اکنون 3 دختر هستند و 1 پسر ( به جز پدر من که فوت شدند).

میخواستم ببینم از اموال پدربزرگ و مادربزرگم به من و برادرم هم سهمی میرسد؟

با تشکر

سلام
با توجه به اینکه ورثه به کسی اطلاق می شود که در زمان فوت متوفی زنده باشد و چون متاسفانه پدر شما قبل از پدر بزرگ و مادر بزرگتان فوت نموده است ، شما جزء ورثه محسوب نمی شوید و سهمی از اموال پدر بزرگ یا مادر بزرگ به شما نمی رسد .