امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشورت باتشکر
#1
باسلام
احتراما : اگر در اثر اهمال وتقصیر دادگاه که در انجام وظیفه درست دقت نکرده باشد ایا میشود ایراد گرفت وایا قابل رفع است
مثال وهدف مستحضرید که بعداز صدور حکم له اینجانب وعلیه محکومین (سازمان مسکن ومالک ) هردو مشترکا به تحویل 354مترمسکونی و26 متر تجاری شدند که درمرحله وزمان اجرای حکم توسط مالک دادخواستی برای اعاده دادرسی تقدیم نمود که در ستون اصحاب دعوی نام سازمان مسکن بعنوان خوانده ذکرنشده سهوا یا عمدا
بموجب مواد 51الی 55 و64الی 66 ق.ا.دم. مدیر دفتر ودادرس می باید وظیفه دارند که اگر دادخواستی دارای نقص باشد به دادخواست دهنده ابلاغ تا رفع نماید درغیرایصورت قراررد دادخواست صادرنماید
در پروژه بنده مدیر دفتر ودادرس متوجه نشدند ووقت دادرسی مقرر شده که در اولین جلسه رسیدگی اینجانب کتبا به عدم ذکرنام سازمان مسکن در ستون دادخواست ایراد گرفتم وتقاضای رفع نقص کردم که گویا اقدام نشده وبه ایراد اینجانب توجه نگردید
متعاقبا طبق حکم 1097 صادره هردو محکومین سابق مجددا محکوم شدند که سازمان مسکن مقدار 157مترمسکونی بدهد ومقدار 197مترمسکونی و26مترتجاری مالک بدهد حکم ها اجرا شده ومبلغ بها زمین از هردو محکوم دریافت ومنتفی گردیده وپرونده حدود 2 ساله مختومهشدهاست
اخیرا سازمان مسکن (اداره راه ) به علت اینکه نامش در دادخواست خوانده نبوده ولی حکم برمحکومیتش صادرشده بعنوان معترض ثالث اقدام کرده است ایا نقص کسر نام سازمان که بنده بی تقصیرم واختیاری نداشته ام وضمنا ایراد گرفتم ایا مقصردادگاه نیست ؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#2
سلام
پرسش جنابعالی
مثال وهدف مستحضرید که بعداز صدور حکم له اینجانب وعلیه محکومین (سازمان مسکن ومالک ) هردو مشترکا به تحویل 354مترمسکونی و26 متر تجاری شدند که درمرحله وزمان اجرای حکم توسط مالک دادخواستی برای اعاده دادرسی تقدیم نمود که در ستون اصحاب دعوی نام سازمان مسکن بعنوان خوانده ذکرنشده سهوا یا عمدا
بموجب مواد 51الی 55 و64الی 66 ق.ا.دم. مدیر دفتر ودادرس می باید وظیفه دارند که اگر دادخواستی دارای نقص باشد به دادخواست دهنده ابلاغ تا رفع نماید درغیرایصورت قراررد دادخواست صادرنماید
در پروژه بنده مدیر دفتر ودادرس متوجه نشدند ووقت دادرسی مقرر شده که در اولین جلسه رسیدگی اینجانب کتبا به عدم ذکرنام سازمان مسکن در ستون دادخواست ایراد گرفتم وتقاضای رفع نقص کردم که گویا اقدام نشده وبه ایراد اینجانب توجه نگردید
پاسخ:
درصورت منجز نبودن خواسته وکسورات تمبربه تعداد خواندگان نبودن دادخواست وضمائم مصدق نبودن ضمائم عدم ابطال تمبر ضمائم وسایر.... مدیردفتر ودادگاه تکلیف براخطار رفع نقص دارند اما نه درماهیت خواسته وتعددخواهان ها وخواندگان وتعیین نوع خواسته که چنانچه دادگاه مخالف قانون خواسته را تغییرداده یا نوع خواسته را تعیین نماید مرتکب تخلف هم شده است درست است که جنابعالی درجلسه اول دادرسی به عدم ذکر احد از خواندگان بدوی ایراد نموده اید اما بردادگاه تکلیفی نبوده که به ایراد شما توجه نماید طبق مقررات شما درهمان جلسه باید شخص غایب بدوی را به دادرسی جلب مینمودید نه ایراد نمائید 3روز هم مهلت داشتید که دادخواست خویش رابا ابطال تمبربه دادگاه تقدیم نمائید
پس ملاحظه فرمودید خودتان چقدر اهمال صراحت قانونی نموده اید حال میفرمائید برمدیردفتردادگاه تکلیف بوده که چرا خواهان که تعدادخواندگان را کامل اعلام نداشه به قول نظامیان سستی درامور محوله نموده ومستحق بازداشت است؟
خیر به نظربنده دراین مورد نه دادگاه نه مدیردفتر مرتکب تخلفی نشده اند
به کار خواهان اعاده دادرسی باید گفت لطائف الحیل؟
در محاکم لطائف الحیل بسیار مرسوم ودست قاضی نسبت به جلوگیری از آن بسته است که به کرات حقیر چنین مواردی را شخصآ دردادگاه حتی توسط دکترای حقوق ملاحظه نموده ام برای نمونه دردادگاهی دکترای حقوق واستاد دانشگاه نماینده حقوقی برگه غیر مصدق با آرم اداره را از دلائل خود نسبت به پرداخت ثمن معامله طی چک قراردادکه بنده ایراد نمودم چه اگر در همان لحظه ایراد نمیکردم از دلائل خوانده نسبت به بطلان دعوی بنده محسوب میگردید
پس اگر دادگاه رفتید خیلی باید مراقب چنین لطائف الحیلی باشید
تا نظرات دوستانم چه باشد؟
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#3
باسلام
درست میفرمائید ؛ منهم دادخواست جهت احضار اداره راه را بعلت عدم ذکرنامش حاضروارائه دادم که قاضی فرمود نیازی نمی باشد خودمان بوسیله نامه اطلاع می دهیم وضمنا درتصمیم همان وقت نیز از اداره راه استعلام نمودند که پاسخ ضم پرونده میباشد
امروز 23 / 12 جهت مطالع پرونده 930002 که منجربصدور حکم 593-93 معترض ثالث شده به دادگاه مراجعه ومسجل شد که بنده فقط درجلسه رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی اداره راه حضور وصورتمجلس امضاء نمودم که بلافاصله دادخواستی برای اصلاح دادنامه فوق (بموجب ماده 309 ق تقاضای الحاق کلمه واخواهی به حکم ) که بتوانم پس از اصلاح واخوهی نمایم که دستورش را گرفتم ولی ثبت رایانه موکول به بعداز تعطیلات عید شد
قاضی شعبه 3 تجدیدنظر هم باقبول ضمنی اشتباه وعدم حضور اینجانب درجلسه مربوط به اعتراض ثالث گفت دیگر ازمن کاری ساخته نیست برو به ریاست کل ومعاونت نامه بنویس منهم موافقم حرفی ندارم گفتم میتوانید از رای عدول نمائید وپی به اشتباه ببرید با عصبانیت گفت برایم تعیین تکلیف نکن . بهرتقدیر دادخواست اصلاح دادنامه 593 ماند برای بعد از عید
پیشاپیش فرارسیدن نوروز وایام سال نو را بشما وتمام اعضاء محترم وخانواده گرامی تان شادباش عرض می نمایم ومن نظامی از راه دور دست همگان را به برادری میفشارم ومفتخروخرسندم که یاورانی چون شما برای اجرای عدالت هستند من ال.. التوفیق اجرکم عندال..
ممکنه متعاقبا" با ارسال مدارکم متقاضی مشورت شوم که اشتباه نروم
پاسخ }
سپاس شده توسط
#4
سلام
سلام وعرض ادب
برادربزرگوار نسبت به اصلاح رای به علت سهو قلم(از قلم افتادن کلمه واخواهی)شما بایددرخواست میدادیدنه دادخواست؟
علی کل مراتب اعلامی
جنابعالی اگرخواستار مشاوره براساس مفاد رای هستید با حذف اسامی وشهر وشماره دادگاه و سه رقم شماره پرونده ودادنامه بصورت آتی0500429؟؟؟ 930998 حکم خودرا بصورت مشورت ارسال کنید تا پاسخ ارائه گرددتوضیح اینکه علامت سئوال مبین نام شهری که دادگاه در ان واقع است میباشدچون اتنشار رای باید با مجوز قوه قضائیه باشد
اینجانب نیز از ایزد منان خواستار سالی پربرکت وکامیابی برای جنابعالی وخانواده محترمتان هستم
موفق باشید
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#5
Fباسلام وعرض ادب
احتراما حسب دستور حکم مربوطه بحضورتان ارسال وتقدیم می نمایم

احکام صادره قبلی بپیوست جهت ملاحظه تقدیم میگردد


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       

.zip   Untitled-2.zip (اندازه: 303.82 KB / تعداد دفعات دریافت: 2)
پاسخ }
سپاس شده توسط


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشورت کیومرث بتیانه 0 3,048 ۲۲ اسفند ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۲۰ : ۱۹
آخرین ارسال: کیومرث بتیانه

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان