امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
پیرو تقاضای ارشاد قبلی ممنونم که در پاسخ مقتضی تسریع بفرمائید
#1
برادر بزرگوارم
بعرض سرورم برسانم
اینجانب مالکیت بر دو دانگ از ششدانگ پلاک 149 فرعی بمساحت کل ششدانگ 3850 مترمربع که سهم اینجانب 1283 مترمربع
باسلام وعرض ادب
احتراما" :
در پرونده حقوقی جهت مطالبه حدنصاب مالکانه سهم خویش بمیزان دو دانگ از ششدانگ پلاک 149 فرعی علیه مالک وسازمان مسکن وشهرسازی ( تملک کننده وخریدار) دعوی مطرح کردم در مرحله تجدید نظر پس از استعلام از سازمان مسکن وشهرسازی واخذ پاسخ جهت محاسبه واستخراج سهم اینجانب ازمحتویات نامه سازمان مذکور دادگاه هیات کارشناسی انتخاب وپس از اخذ نظر هیات کارشناسان که ( بدون خدشه ومصون از اعتراض مانده) میزان سهم اینجانب در حد نصاب معین شد
دادگاه محترم تجدیدنظر طی دادنامه قطعی820 – 3/11/88 سازمان مسکن شهرسازی ومالک را به تحویل 354 مترمربع حدنصاب مقرر داشت ودرصورت تعذر قیمت زمین بنرخ روز محکوم نمود
درمرحله اجرای حکم چون مشخص نبود که هریک از محکومین چقدر تحویل دهند لذا به درخواست مالک اعاده دادرسی تقدیم که مجددا دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 1097 -90 چنین مقرر داشت که سهم سازمان مسکن وشهرسازی 157 مترمربع زمین مسکونی ودیگر محکوم علیهم (مالک) مقدار 197 مترمربع میباشد
سازمان مسکن وشهرسازی در مرحله دوم دادرسی خوانده دعوی نبوده اما محکوم علیه میباشد
دادنامه ها ی صادره پس از ابلاغ قانونی بمرحله اجراء وسپس خاتمه یافته وحدود 2 سال گذشته است
اخیرا توسط سازمان مسکن (اداره راه وشهرسازی ) به دادنامه دوم 1097 – 90 که درتاریخ 25/12/90 ابلاغ قانونی شده بعنوان معترض ثالث دادخواست علیه دادنامه تقدیم داشته است که در دعوی مطلع نبوده وحکم بضرر وی صادر شده است
سوال ؟ با توجه باینکه شخص ثالث یا معترض ثالث به فرد ویا کسی گفته میشود که در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته وهیچ اطلاع ودخالتی نداشته وحکم علیه اوصادر گردیده ودرثانی سازمان موصوف از بدو تشکیل پرونده بعنوان خوانده در تمام جلسات دادرسی منجر به حکم بدوی 820 حضور داشته وضمنا در موضوع پرونده اعاده دادرسی پاسخ استعلام دادگاه واجرای احکام را نیز اعلام نموده است باوصف این موارد
سوال اصلی ام این است که
** ایا سازمان مسکن وشهرسازی (اداره راه وشهرسازی ) معترض ثالث (شخص ثالث ) محسوب میگردد ؟ **
مرحمتا" ارشاد بفرمائید پاسخ از چه طریق دریافت نمایم وخواهشمندم پاسخ مقتضی حضرتعالی بصورت پیش نویس لایحه ودادخواست باشد که متعاقبا به دادگاه تقدیم نمایم با عرض تشکر وسپاس – بازنشسته ارتش – کیومرث
پاسخ }
سپاس شده توسط
#2
باسلام وعرض ادب
احتراما" :
در پرونده حقوقی جهت مطالبه حدنصاب مالکانه سهم خویش بمیزان دو دانگ از ششدانگ پلاک 149 فرعی علیه مالک وسازمان مسکن وشهرسازی ( تملک کننده وخریدار) دعوی مطرح کردم در مرحله تجدید نظر پس از استعلام از سازمان مسکن وشهرسازی واخذ پاسخ جهت محاسبه واستخراج سهم اینجانب ازمحتویات نامه سازمان مذکور دادگاه هیات کارشناسی انتخاب وپس از اخذ نظر هیات کارشناسان که ( بدون خدشه ومصون از اعتراض مانده) میزان سهم اینجانب در حد نصاب معین شد
دادگاه محترم تجدیدنظر طی دادنامه قطعی820 – 3/11/88 سازمان مسکن شهرسازی ومالک را به تحویل 354 مترمربع حدنصاب مقرر داشت ودرصورت تعذر قیمت زمین بنرخ روز محکوم نمود
درمرحله اجرای حکم چون مشخص نبود که هریک از محکومین چقدر تحویل دهند لذا به درخواست مالک اعاده دادرسی تقدیم که مجددا دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 1097 -90 چنین مقرر داشت که سهم سازمان مسکن وشهرسازی 157 مترمربع زمین مسکونی ودیگر محکوم علیهم (مالک) مقدار 197 مترمربع میباشد
سازمان مسکن وشهرسازی در مرحله دوم دادرسی خوانده دعوی نبوده اما محکوم علیه میباشد
دادنامه ها ی صادره پس از ابلاغ قانونی بمرحله اجراء وسپس خاتمه یافته وحدود 2 سال گذشته است
اخیرا توسط سازمان مسکن (اداره راه وشهرسازی ) به دادنامه دوم 1097 – 90 که درتاریخ 25/12/90 ابلاغ قانونی شده بعنوان معترض ثالث دادخواست علیه دادنامه تقدیم داشته است که در دعوی مطلع نبوده وحکم بضرر وی صادر شده است
سوال ؟ با توجه باینکه شخص ثالث یا معترض ثالث به فرد ویا کسی گفته میشود که در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته وهیچ اطلاع ودخالتی نداشته وحکم علیه اوصادر گردیده ودرثانی سازمان موصوف از بدو تشکیل پرونده بعنوان خوانده در تمام جلسات دادرسی منجر به حکم بدوی 820 حضور داشته وضمنا در موضوع پرونده اعاده دادرسی پاسخ استعلام دادگاه واجرای احکام را نیز اعلام نموده است باوصف این موارد
سوال اصلی ام این است که
** ایا سازمان مسکن وشهرسازی (اداره راه وشهرسازی ) معترض ثالث (شخص ثالث ) محسوب میگردد ؟ **
مرحمتا" ارشاد بفرمائید پاسخ از چه طریق دریافت نمایم وخواهشمندم پاسخ مقتضی حضرتعالی بصورت پیش نویس لایحه ودادخواست باشد که متعاقبا به دادگاه تقدیم نمایم با عرض تشکر وسپاس – بازنشسته ارتش – کیومرث
پاسخ }
سپاس شده توسط
#3
باسلام
1-ملکی مخاطب محترم که سبق تصرف داشته توسط مسکن وشهرسازی تصرف وباانتقال مالکیت بصورت عادی بنا برعرف اداره مذکور دراختیار شخص ثالثی قرارمیگیرد.

2-شخص ثالث نیز با مالکیت تفویضی اداره مذکوراقدام به اخذ مجوز های مقرراز شهرداری نموده ودرملک مسحق للغیر اقدام به احداث بنای مسکونی وتجاری مینماید.

3-مخاطب محترم پس از متوجه شدن از اقدام خلاف قانون سازمان مذکور با طرح دعوی حقوقی دردادگاه حقوقی احقاق حق مینماید که درمرحله بدوی وتجدید نظرحکم له ایشان صادرمیگردد

4-مالک عدوانی فعلی با حیله وتقلب اقدام به اعاده دادرسی نموده اما نام احدازخواندگان رادردادخواست ذکرنمینمایدکه دادگاه تکلیف برصدورقراررددادخواست داشته اما دادگاه رسیدگی نموده وبا عدول از حکم قبلی با تقلیل محکوم به موافقت مینماید واین رای دردادگاه تجدیدنظر قطعیت حاصل مینماید.

5-مخاطب محترم ذکرننموده چه خواسته ای ازدادگاه داشته که چنین احکامی صادرگردیده زیرا چنانچه ملکی مستحق للغیردرآید اعیان ان نیز مستحق للغیردرخواهدآمد.

مضاف براینها مگرخواسته دردادگاه تجدیدنظر قطعیت حاصل ننموده پس چرا وچگونه مرجع بدوی قبول اعاده دادرسی نموده چون مرجع عالی مجورز رسیدگی داشته نه بدوی؟
بنابرمراتب مذکور کاربرمحترم پرسش هایی دارد

ا-آیا دادگاه بدوی دراعاده دادرسی مجوز عدول از رای پیشین را داشته؟

2-در صورتی که احد از خواندگان بدوی را مدعی اعاده دادرسی ازقلم انداخته باشد دادگاه با چه تکلیفی مواجه بوده؟

3-؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دوستان گرامی بنده با استنباط خویش نسبت به این پرسش پاسخ ارائه نموده ام ،اطاله کلام نمی نمایم تقاضای پاسخ مقتضی راجهت این کابرمحترم دارم
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#4
با سلام وتحیات الهی
احتراما" بدینوسیله قدردانی وسپاسگزاری صمیمانه ام را بهمراه دعای طول عمر باعزت وبرکت مدیریت محترم سایت ودیگر بزرگواران همکار سایت وخانواده گرامی تقدیم واعلام میدارم
خدایا به عظمت جلال ومنزلت رسولان معظم اینان را آنده که آن به
خدانگهدار موفق باشید
پاسخ }
سپاس شده توسط
#5
باسلام خدمت بزرگوار اقای حکمت
احتراما : گویا نتوانستم درست سوال را مطرح کنم که متاسفانه برداشت جنابعالی کمی تفاوت دارد که در صورت امکان اصلاح بفرمائید
در دادگاه بدوی که شعبه 11 حقوقی بود ابتدا رد دعوی بخواسته (مطالبه حدنصاب ومعوض دودانگ از ششدانگ پلاک 149 فرعی )اینجانب صادر ولی با توضیحات بعدی که عرض کردم قاضی محترم از تصمیم اشتباه خود عدول نمود وحسب قانون پرونده به مرحله تجدیدنظر ارسال که رسیدگی واتخاذ حکم فرمایند
درمرحله تجدیدنظر پس از استعلام از اداره راه وشهرسازی واعلام میزان زمین حدنصاب واگذاری به طرف دیگر (مالک ) خوانده اعلام شد که تجدیدنظر هیات کارشناسی بمنظور تعین ومحاسبه سهم اینجانب انتخاب وهیات کارشناسی نظردادند وبلاخدشه ومصون از اعتراض ماندوقاطع دعوی است
تجدیدنظر به استناد نظرهیات ونامه اداره راه حکم صادر ومقرر داشت که میزان 354 متر مسکونی و26 متر تجاری سهم من است که محکومین تحویل نمایند ودرصورت تعذر قیمت روز محاسبه وتحویلم گردد (دادنامه 820- 88 ارسالی ) - حکم برای اجرا به شعبه دهم ارسال ومراحل اجرا انجام گرفت که منتها در حکم اشاره نشده که سهم مالک چقدر تحویل نماید وسهم اداره راه چقدر تحویل دهد - برهمین اساس مالک تقاضای اعاده دادرسی داد وبدون ذکر نام اداره راه بعنوان خونده در ستون اصحاب دعوا نوشته نشد - سپس تجدیدنظر در اصلاح دادنامه قبلی چنین حکم داد که اداره راه وشهرسازی 157 متر مسکونی ومالک 197 متر مسکونی و26 متر تجاری (دادنامه 1097 -90)
حکم جدید (دادنامه( 1097 -90) اعاده دادرسی به محکومین ابلاغ شد پس از قطعیت وانقضاء مهلت اعتراض وبعد از یکسال درسال 91 بعلت عدم تحویل زمین وعدم اجرای حکم توسط محکومین ؛ اجرای احکام طی نامه رسمی بهاء مقرر (سهم 157 متر ) را ار حساب اداره راه برداشت وبه حساب دادگستری تودیع وسپس تحویل شده است ودرمورد دیگر محکوم(مالک ) 197 متر مسکونی و26 متر تجاری هم نیز بهاء دریافت شد -
حالا بعداز دو سال اداره شهرسازی میگوید من در جلسه دوم حضورنداشتم و ازمفاد حکم دوم ( 1097 -90) بی خبر بودم ودادخواست اعتراض ثالث تقدیم داشته ودادگاه تجدیدنظر بدون اینکه پرونده اجرائی را ملاحظه نماید حکم جدیدی 593-93 صادر نموده مبنی بر اینکه سهم 157 متر مسکونی اداره معترض ملغی وفقط اینجانب بمیزان 197 متر مسکونی ذیحق میباشم چنانچه مستحضرید!
اولا اداره راه وشهرسازی ازبدو دعوی نخستین خوانده دعوی بوده ودرحکم اول 820 -88 محکوم علیهم ودرحکم دوم 1097 - 90 اعاده دادرسی نیز احدی ازمحکومین است ولی نامش درستوان اصحاب دعوی ذکرنشده (درداخواست که مالک تقدیم نموده بود ) سوال ؟ آیا اداره راه وشهرسازی شخص ثالث محسوب میگردد ؟؟ نظرباینکه مفاد حکم اخر 593-93 با مفاد دو حکم قبلی 820-88 و1097-90 از نظر میزان سهم دودانگ اینجانب مغایر ومتضاد است زیرا سهم دودانگ به حدود یک دانگ تقلیل وکاهش یافته است
این سوال وشرح حکایت است ولاغیر ممنونم ضمن اصلاح ودرصورت اقتضاء پاسخ مقتضی مبذول فرمائید خدانگهدارتان باشد
پاسخ }
سپاس شده توسط
#6
سلام
دوست عزیز جناب آقای کیومرث بتیانه وارد بحث کارشناسی اینکه چقدر سهم شما ودیگرمالک خواهد بود نشده بلکه آنچه پرسش نمودید اینکه هرچند احداز خواندگان درتمام مراحل دادرسی حضورداشته لیکن در اعاده دادرسی احداز خواندگان نبوده به نظر بنده حکم دادگاه تجدیدنظر طبق موازین قانونی صادرگردیده است زیرا اعاده دادرسی طریق فوق العاده رسیدگی میباشد ومسکن وشهرسازی به نظرخودش که حقوقدان های قدری در راستای موضوع دارد به این طریق رسیدگی حقش ضایع شده میتواند معترض ثالث باشد همانگونه که خودتان بیان نمودید محکوم له بدوی سند جدیدی ارائه نموده که منجر به صدوررای جدید شده حال به فرض مثال
اگر این سند جدیددردادرسی بدوی بوده اما اخیرا با تبانی با دیگرخوانده بدوی ارائه شده باشد ؟
اگر این سند جدید توسط احدی از خواندگان بدوی جعل وبه دادگاه تجدیدنظر ارائه شده باشد؟
شما میتوانید دردادسرا ادعای جعل واستفاده از سندمجعول یا اجتماع وتبانی برای بردن مال غیر یا اثبات حیله وتقلب منجربه حکم مطرح نمائید
استنباط بنده از پرسش وپاسخ تکمیلی به شرح مذکوربود
تانظردوستانم در تکمیل پرسش نفیآ یا اثباتآ چه باشد؟
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#7
باسلام وتشکر احتراما بموجب بند 4 و5 از ماده 426 ق .ا.د.م تقاضای اعاده دادرسی نمودم که با قبول درخواستم وقت دادرسی مقرر شده است وخوشبختانه مدرکی که مبین ابلاغ حکم است به اداره راه وشهرسازی 25/12/90 یافت شد - درصورتیکه نماینده اداره راه مدعی ودر دادخواست اعتراض ثالث مدعی شده درتاریخ 25/4/93 حکم روئیت وابلاغ شده است بهمین موضوع استناد شد(حیله وتقلب وتاریخ ناصحیح ) واقدام گردیده است تا یارکرا خواهد ومیلش به که باشد البته از زحمات وراهنمائی صحیح جناب کامیاب نیز سپاسگزار وممنونم که ارشاد ایشان درواقع مشکل گشاء واقع شده است - فقط یک سوال دارم اگر ممکنه درموردبندهای 7 گانه اعاده دادرسی زمانی جهت تقاضای اعاده دادرسی 20 روز مقررشده است - برفرض اداره راه معترض ثالث باشد ایا با ابلاغ حکم درتاریخ 25/12/90 مهلت اعتراض نامحدود است یعنی اینکه به دلخواه خودش هروقت خواست معترض گردد یا اینکه ابلاغ حکم هم به شخص ثالث همان مهلت مقرر است ؟ 20روز - چنانچه عرض شد درتاریخ 25/12/90حکم ابلاغ شده است واز زمان ابلاغ تا تاریخ 25/5/93 معترض نشده ایا این مدت شخص ثالث است یعنی ازمفاد حکم بی اطلاع بوده است . شخص ثالث به فردی گفته میشود که درجلسات دادرسی حضورنیافته دفاع نکرده واز مفاد حکم بی اطلاع باشد . بهرتقدیر اگرشد پاسخ مرحمت بفرمائید ممنون ومتچکرم
پاسخ }
سپاس شده توسط
#8
با عرض سلام خدمت دوستان به نظر نده جناب بتیانه زمان شروع اعتراض ثالث و شروع مواعد از زمان اطلاع از ماهیت حکم بوده حال شما در مدارک و مستندات ارائه شده باید خلاف آنرا اثبات کنید تا حیله و تقلب را اثبات نموده هرچند از ظاهر امر حیله و تقلب قبل برداشت بوده اما قاضی رسیدگی کننده زیاد بنا به دلایل گونانی به این نکات توجه نمی کند لذا شما باید این موضوع را در مدارک و مستندات را یاقته و به آن جهت اثبات حق خود استفاده کنید این نظر بنده بوده در ضمن دقت در خواندن و برسی اوراق و مستندات بسیار مهم بوده لذا تقاضای بازخوانی پرونده بسیار مهم است
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#9
باسلام واحتراما" باستحضارمیرسانم بفرموده جنابعالی سوابق پرونده را بررسی ومتوجه شدم که حکم دوم یعنی حکم اعاده دادرسی مالک بشماره 1097 -16 /12 /90 در تاریخ 24 /12 /90 به سازمان مسکن ابلاغ وتحویل شده است وسازمان درتاریخ 9 /2 /91 پاسخ واظهاراتی را بیان داشته است (درپرونده اجرائی ) حسب دستورقاضی ناظربراجرای حکم 1097 بعداز 12 ماه درتاریخ 25 /12 /91 پول زمین از حساب مسکن وشهرسازی برداشت وتحویل شده وپرونده مختومه شد
اخیرا سازمان مسکن چون نامش در ستون اصحاب دعوی دادخواست مالک (تقاضای اعاده دادرسی ) که منجر بصدور همین دادنامه 1097 شده است اظهارداشته درتاریخ 25 / 4 /93 از مفاد حکم 1097 مطلع وروئیت شده است وتا مهلت 20 روزه را برای خود ایجاد نماید دادگاه را فریب داده و بعنوان شخص ثالث به دادنامه 1097 معترض شده است که حکم هم صادر593-93 وسهم سازمان 157متر ملغی شده - اخیرا مطابق راهنمائی جناب کامیاب واقای حکمت درخواست اعاده دادرسی بعلت بند 4 و5 از ماده 426 تقدیم که ضمن قبولی مورخه دادرسی تعین ومقرر شده است
حیله وتقلب - جعل وتزویر - گزارش کذب - تاریخ عوضی ابلاغ وو - مفایرت دو حکم اول ودوم از نظر میزان سهم دودانگ که میزان حدود یک دانگ کاهش یافته است ممنونم خدانگهدارتان باشد همان دعای سابق را برایتان ارزومندم
پاسخ }
سپاس شده توسط


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تقاضای قلع و قمع فرامرز 4 4,787 ۲۱ بهمن ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۳۹ : ۲۰
آخرین ارسال: seoma
  تقاضای راهنمائی کیومرث بتیانه 0 2,736 ۱۷ اسفند ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۳۵ : ۱۵
آخرین ارسال: کیومرث بتیانه
  تقاضای ارشاد کیومرث بتیانه 6 10,321 ۷ اسفند ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۳۱ : ۰۹
آخرین ارسال: حکمت
  درخواست پاسخ به سوال کیومرث بتیانه 0 2,849 ۳۰ بهمن ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۵۲ : ۱۲
آخرین ارسال: کیومرث بتیانه
  آلودگی محیط کار(لطفا فوری پاسخ دهید) hedayati.mahsa 1 4,182 ۲۸ تير ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۴۰ : ۲۱
آخرین ارسال: حکمت

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان