امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ابطال تقسیم نامه
#1
با سلام و عرض ادب.اگر بین وراث که یک خواهر و برادر تنی و دو خواهر ناتنی بوده اند(از مادر متفاوتند) یک صلحنامه در سال 84 نوشته و امضا شود مبنی بر اینکه تمام اموال خود را به نسبت پسر دو برابر دختر بین خود تقسیم کنند. بعدا در سال 84 تقسیم نامه ای امضا نمایند و در آن ملک مادر (که فقط مادر دو دختر بوده نه همه وراث) بین چهارنفرشان تقسیم شود و بالای تقسیم نامه هم نوشته شده باشد تقسیم اموال پدری!! آیا اکنون دو خواهر میتوانند تقاضای ابطال تقسیم نامه را بدهند مبنی بر اینکه اشتباها اموال انها در زمره اموال پدری قرار گرفته؟ آیا صلحنامه قبلی اثر این اشتباه را از بین نمیبرد؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#2
سلام
منظور از این جمله چیست؟
( آیا صلحنامه قبلی اثر این اشتباه را از بین نمیبرد؟)
مرا با حقیقت بیازار ، ولی با دروغ آرامم مکن...!
پاسخ }
سپاس شده توسط
#3
(۱۶ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۳۴ : ۲۱)محمدعلی عزیزی نوشته است: سلام
منظور از این جمله چیست؟
( آیا صلحنامه قبلی اثر این اشتباه را از بین نمیبرد؟)

سلام. ما دعوی طرح کردیم مبنی بر ابطال تقسیم نامه بر مبنای اشتباه به اینکه نمی دانسته ایم که اموال مادریمان به برادر و خواهر ناتنی تعلق نمیگرفته و در صدر تقسیم نامه هم آمده تقسیم اموال پدری. خواندگان دعوی صلحنامه ای تقدیم دادگاه کرده اند با تاریخ مقدم بر تقسیم نامه با این مضمون که: اینجانبان کلیه اموال خود را به نسبت پسر دو برابر دختر بین خود تقسیم مینماییم و حق هیچ گونه اعتراضی در آینده نداریم!
ضمنا پدر بعد از مادر فوت کرده و طبق قانون از 1/4 اموال همسر ارث میبرده یعنی برادر و خواهر ناتنی فقط باید از سهم پدرشان(1/4 ) ارث میبرده اند و نه تمام 2000 متر زمین و خانه مورد بحث
به نظر شما ما میتوانیم رای بر ابطال بگیریم؟ و آیا صلحنامه ای که قبلا امضا شده به ضرر ما نیست؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#4
باسلام
شما طبق قاعده اقدام عمل کرده و به ضرر خویش اقدام نموده اید
هر چند آن2برادر و خواهر حقی در ارث بجا مانده از مادر مرحومتان نداشته اند اما شما و خواهرتان با رضایت خود تمام اموال(اعم از ارث پدر و مادر)بین خود تقسیم کرده و صلح نامه را امضا نموده اید
بنظر می رسد حق با برادر و خوهرتان باشد و شما حق اعتراض ندارید
باز نظرات دوستان مثمر ثمر خواهد بود
مرا با حقیقت بیازار ، ولی با دروغ آرامم مکن...!
پاسخ }
سپاس شده توسط
#5
(۱۷ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۰۵ : ۱۷)محمدعلی عزیزی نوشته است: باسلام
شما طبق قاعده اقدام عمل کرده و به ضرر خویش اقدام نموده اید
هر چند آن2برادر و خواهر حقی در ارث بجا مانده از مادر مرحومتان نداشته اند اما شما و خواهرتان با رضایت خود تمام اموال(اعم از ارث پدر و مادر)بین خود تقسیم کرده و صلح نامه را امضا نموده اید
بنظر می رسد حق با برادر و خوهرتان باشد و شما حق اعتراض ندارید
باز نظرات دوستان مثمر ثمر خواهد بود

با سلام. با توجه به اهمیت این موضوع برای من مختصر متن صلحنامه را برایتان مینویسم:
در تاریخ 88 طبق توافق فی مابین مقرر گردید که 1-زمینهای کشاورزی شامل.......2- یکدستگاه ساختمان مسکونی و محوطه(زمین مورد نزاع) بنسبت پسر دو برابر دختر تقسیم شده. این صلحنامه در کمال صحت و سلامت عقلی بوده و هیچکدام از ورثه به آن اعتراضی نداریم.]
بعد در سال 89 تقسیم نامه ای تنظیم شد که در صدر آن آمده اموال پدریمان را تقسیم می نماییم(که ملک مادرمان آنجا بین همه وراث تقسیم شد)و در همین تاریخ نیز یک ترک دعوا نوشته شد با این مضمون که با رضایت خود اموال منقول و غیر منقول باقیمانده از پدر خود را تقسیم و نسبت بهم ترک دعوا داده و هیچ ادعایی نداریم.
حالا نمیشود عنوان کرد که تاریخ ترک دعوا موخر بر صلحنامه است و صلحنامه بدلیل توافق جدید باطل است؟ اگر نه بعنوان آخرین راه میشود امضای خود را در صلحنامه انکار کرد؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#6
سلام
با مستفاد از فرمایشات و مضمون صلحنامه ارسالی بنظر می رسد
شما در صلحنامه فی ما بین عنوان نموده اید اموال پدریمان را تقسیم نموده ایم
پس در اینجا هیچ اشاره ای به اموال مادر مرحومتان نشده

البته اگر منظور از زمین مورد نزاع( در سطر سوم )ملک مادرتان باشد حق اعتراض نخواهید داشت چرا که این حق را از خود سلب نموده اید ،و حقی که سلب شده دیگر اعاده نخواهد شد
و در صورت انکار امضا و رجوع امر به کارشناسی صحت امضا اثبات گردیده و جز هزینه و اتلاف وقت چیزی دستگیرتان نخواهد شد
در هر حال جانب عدالت را گرفته و وجدان را محکمه ی خویش قرار دهید
موفق باشید
مرا با حقیقت بیازار ، ولی با دروغ آرامم مکن...!
پاسخ }
سپاس شده توسط
#7
(۱۸ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۰۲ : ۲۲)محمدعلی عزیزی نوشته است: سلام
با مستفاد از فرمایشات و مضمون صلحنامه ارسالی بنظر می رسد
شما در صلحنامه فی ما بین عنوان نموده اید اموال پدریمان را تقسیم نموده ایم
پس در اینجا هیچ اشاره ای به اموال مادر مرحومتان نشده

البته اگر منظور از زمین مورد نزاع( در سطر سوم )ملک مادرتان باشد حق اعتراض نخواهید داشت چرا که این حق را از خود سلب نموده اید ،و حقی که سلب شده دیگر اعاده نخواهد شد
و در صورت انکار امضا و رجوع امر به کارشناسی صحت امضا اثبات گردیده و جز هزینه و اتلاف وقت چیزی دستگیرتان نخواهد شد
در هر حال جانب عدالت را گرفته و وجدان را محکمه ی خویش قرار دهید
موفق باشید

مگر در ماده 199قید نشده:
رضاي حاصل در نتیجه ي اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست .
نمیتوان عنوان کرد که قصد ما تقسیم اموال پدری (اموال مشترک)بوده و نمیدانستیم که برادر و خواهر ناتنی ما از اموال مادرمان ارث نمیبرند؟و این تقسیم ناشی از اشتباه است؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#8
بنده موضوع ما نحن فیه را مشمول ماده مزکور نمیدانم
باز نظر دوستان می تواند راه گشا باشد
ضمنااگر وقت کافی برای دنبال کردن جریان دادرسی دارید میتوان طرح دعوی نموده و شانس خود را امتحان نمایید!
مرا با حقیقت بیازار ، ولی با دروغ آرامم مکن...!
پاسخ }
سپاس شده توسط
#9
سلام دوست ارجمند
ماده قانونی استنادی صراحت داردکه تنظیم قرارداددراثراشتباه یا اکراه باشد هیچگونه اکراهی دربین نبوده به عبارتی صغیر نبوده ایدرضای طرفین دلیل برصحت قرارداداست ضمن اینکه جهل به قانون نافی مسئولیت مدنی وکیفری نیست حتی درخصوص اشخاص بیسوادعلی ایحال
میتوانند صرفآ نسبت به ابطال صلح نامه یا تقسیم نامه یا آنچه نسبت به آن معترض هستند باطرح دعوی به دادگاه نسبت به ابطال...........به علت معامله فضولی نسبت به مال غیردرممات مورث اقدام نموده
سپس بیان نمایند ماوراث آن مرحوم قراردادرا تنفیذ ننموده ومورث مان هم آنراتنفیذ ننموده حتی اطلاع ازچنین قراردادی نداشته تانسبت به ابطال آن اقدام نمایند اما قائم مقامان چنین مینمائیم
ازنظردوستان کسب تجربه مینماییم
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#10
(۱۹ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۳۵ : ۱۴)حکمت نوشته است: سلام دوست ارجمند
ماده قانونی استنادی صراحت داردکه تنظیم قرارداددراثراشتباه یا اکراه باشد هیچگونه اکراهی دربین نبوده به عبارتی صغیر نبوده ایدرضای طرفین دلیل برصحت قرارداداست ضمن اینکه جهل به قانون نافی مسئولیت مدنی وکیفری نیست حتی درخصوص اشخاص بیسوادعلی ایحال
میتوانند صرفآ نسبت به ابطال صلح نامه یا تقسیم نامه یا آنچه نسبت به آن معترض هستند باطرح دعوی به دادگاه نسبت به ابطال...........به علت معامله فضولی نسبت به مال غیردرممات مورث اقدام نموده
سپس بیان نمایند ماوراث آن مرحوم قراردادرا تنفیذ ننموده ومورث مان هم آنراتنفیذ ننموده حتی اطلاع ازچنین قراردادی نداشته تانسبت به ابطال آن اقدام نمایند اما قائم مقامان چنین مینمائیم
ازنظردوستان کسب تجربه مینماییم

جناب حکمت عزیز متاسفانه متوجه فرمایشات شما نشدم!تقسیم بعد از فوت مورث صورت گرفته بنابراین ایشان نمیتوانسته اند آن را تنفیذ یا رد نمایند.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#11
سلام وسپاسگزار
اگراینطورباشد شما با این عمل اقراربه ضررخودوله دیگران نموده وملزم به اجرای مفاد قراردادهستید ضمنآ دوست ارجمندم جناب آقای عزیزی دراینخصوص طی پیام های خصوصی تلاش بسیارنمودند که راهی برای حل موضوع بیابند که به نظر میرسد موفق نشده باشند
ازتلاش ایشان قدردانی مینمایم
موفق باشید
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#12
سلام
ضمن تشکر از جناب حکمت که لطفشان همیشه شامل حال بنده بوده
خدمتتان عرض شود بنده منظور شما(sanda)را بخوبی متوجه شده ام
موضوع از این قرار است که ملکی وجود داشته که مال مادر مرحومتان بوده و اخوه ی ابی(برادر و خواهر پدریتان)در آن هیچ حقی به با عنوان سهم الارث نداشته اند
اما شما و خواهرتان در کمال عقل و اراده در صدد تقسیم آن برآمده و صلح نامه ای را امضا کرده اید و حق اعتراض خود را نیز سلب نموده اید اما حال بنا به دلایلی از کرده ی خویش پشیمان و نادم گشته و برآنید که توافق فی مابین را فسخ کرده و آنان را از سهم الارثی که برده اند محروم نمایید
اینجا 2 فرض وجود دارد
1-شما از اول علم به عدم ارث بری اخوه ی ابی داشته اید ولی با رضایت خود آنان را نیز در ارث سهیم کرده اید
2-شما به اشتباه اینکه آنان نیز از ارث مادرتان سهم می برند ایشان را در ماترک سهیم نموده اید
بنظر بنده طبق اصل صحت ،عقد صحیح تلقی شده و شما نیز حق اعتراض ندارید
مگر اینکه خلافش ثابت شود که آن هم بسیار ضعیف می نماید
بقول استاد تیموری اینجا هدف از پاسخ گویی ارائه ی راه حل قانونی برای رفع مشکل است نه راهی که نادرست باشد ولی موجب خوشحالی شما گردد
النهایه موفقیت شما در این پرونده خیلی ضعیف هست،قبلا نیز عرض کردم باز انتخاب دست خودتان است می تواند طرح دعوی کرده و شانس خود را امتحان نمایید
خدا را چه دیدی شاید پرونده شعبه ای افتاد که قاضی از همان قضاتی باشد که همه چیز را بنفع خواهان می دانند!!!
مرا با حقیقت بیازار ، ولی با دروغ آرامم مکن...!
پاسخ }
سپاس شده توسط
#13
(۱۹ اسفند ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۳۲ : ۲۳)محمدعلی عزیزی نوشته است: سلام
ضمن تشکر از جناب حکمت که لطفشان همیشه شامل حال بنده بوده
خدمتتان عرض شود بنده منظور شما(sanda)را بخوبی متوجه شده ام
موضوع از این قرار است که ملکی وجود داشته که مال مادر مرحومتان بوده و اخوه ی ابی(برادر و خواهر پدریتان)در آن هیچ حقی به با عنوان سهم الارث نداشته اند
اما شما و خواهرتان در کمال عقل و اراده در صدد تقسیم آن برآمده و صلح نامه ای را امضا کرده اید و حق اعتراض خود را نیز سلب نموده اید اما حال بنا به دلایلی از کرده ی خویش پشیمان و نادم گشته و برآنید که توافق فی مابین را فسخ کرده و آنان را از سهم الارثی که برده اند محروم نمایید
اینجا 2 فرض وجود دارد
1-شما از اول علم به عدم ارث بری اخوه ی ابی داشته اید ولی با رضایت خود آنان را نیز در ارث سهیم کرده اید
2-شما به اشتباه اینکه آنان نیز از ارث مادرتان سهم می برند ایشان را در ماترک سهیم نموده اید
بنظر بنده طبق اصل صحت ،عقد صحیح تلقی شده و شما نیز حق اعتراض ندارید
مگر اینکه خلافش ثابت شود که آن هم بسیار ضعیف می نماید
بقول استاد تیموری اینجا هدف از پاسخ گویی ارائه ی راه حل قانونی برای رفع مشکل است نه راهی که نادرست باشد ولی موجب خوشحالی شما گردد
النهایه موفقیت شما در این پرونده خیلی ضعیف هست،قبلا نیز عرض کردم باز انتخاب دست خودتان است می تواند طرح دعوی کرده و شانس خود را امتحان نمایید
خدا را چه دیدی شاید پرونده شعبه ای افتاد که قاضی از همان قضاتی باشد که همه چیز را بنفع خواهان می دانند!!!

Winkخدا از دهنتان بشنود. خیلی ممنون از راهنماییهای دقیقتون
پاسخ }
سپاس شده توسط
#14
ممنون از بیانات دوست عزیزم جناب عزیزی که به یاد بیانات این بنده حقیر هستند لذا بیانات دوستان جناب حکمت و جناب عزیزی بجا و بنده نیز در مجموع هم نظر با دوستان هستم
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#15
سلام
استاد یادتان همیشه در خاطرمان ساری و جاری ست
از اینکه دوباره هستید و قبل از موعدی که فرموده بودید ، حضور یافتید موجب مسرت بنده و دوستان شدید
حضورتان مادام
مرا با حقیقت بیازار ، ولی با دروغ آرامم مکن...!
پاسخ }
سپاس شده توسط


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درج نام اشتباه در وکالت نامه مسعودطاهری 1 1,647 ۲۷ مهر ، ۱۳۹۸, ساعت --> ۲۶ : ۰۰
آخرین ارسال: vakil
  ابطال دادخواست ya30n 1 3,290 ۲۰ خرداد ، ۱۳۹۶, ساعت --> ۱۳ : ۱۳
آخرین ارسال: حکمت
  تقسیم ارث مشهد 99 5 11,037 ۲۲ دي ، ۱۳۹۵, ساعت --> ۰۷ : ۲۲
آخرین ارسال: حکمت
  تقسیم منافع موقوفات خاص اولادی مشهد 99 9 9,004 ۲۲ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۱۰ : ۱۷
آخرین ارسال: مـــدافـــع عـــدالـــت
Star آیا امکان ابطال و فسخ معامله در فروش مال مشاع وجود دارد ؟ nimrooz 3 12,857 ۱۳ بهمن ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۵۵ : ۲۰
آخرین ارسال: hamedhonarjo

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان