امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
راهی برای طلاق از همسر اول و ازدواج مجدد
#1
ضمن عرض سلام یکسال و نیم از جدال من و همسرم میگذرد و نامبرده زندگی زناشویی را ترک کرده و به منزل پدری رفته است در این یکسال ونیم من هیچ حرکتی انجام نداده ام همسرم نیز همینطور شکایتی نداشته چون هم خودش میداند مقصر هست و هم خانواده اش دلیل جدال ما هم این بود که دوست پسر اختیار کرده بود . میزان مهریه من 500 سکه طلا و 70 میلیون تومان وجه نقد میباشد با توجه به اینکه قصد زندگی با نامبرده را ندارم و به دنبال ازدواج مجدد هستم تکلیف من چیست چون همسرم حاضر به طلاق توافقی نیست و به من میگوید اگر قصد جدایی داری خودت برو اقدام کن حال سوالت من این هست
1- چه فرقی میکند که من تقاضای طلاق کنم یا همسرم؟
2- درصورتی که من اقدام کنم برای طلاق این پروسه چقدر زمان میبرد و بابت مهریه دادگاه چگونه عمل میکند یعنی با توجه به قانون جدید سقف سکه که باید پرداخت کنم 110 سکه هست و ایا توسط وکیل میتوانم آن را تقسیط کنم یا تبدیل به مثلا پرداخت ماهی 200 هزارتومان . به طور کلی نحوه پرداخت مهریه من چه حالتهایی خواهد داشت
3- آیا علاوه بر مهریه بدهی دیگری هم خواهم داشت (یک فرزند دختر 5 ساله ) هم دارم که با همسرم زندگی مینماید
4-چقدر زمان میبرد که حکم ازدواج مجدد بگیرم
5- ایا با توجه به این که خود او هم تا حال حاضر شکایتی ننموده میتوانم دادگاه را متقاعد کنم مقصر بوده و منزل را ترک کرده


سپاسگزارم
پاسخ }
سپاس شده توسط
#2
سلام
اولآ باآنچه فرمودید پیشنهاد میکنم بااشخاصی که تبحربرآشتی دارند بروید شاید با هم به توافق برسید قدرمتقین اگرزندگی شما منجربه طلاق شودفرزندی نتیجه طلاق تحویل جامعه خواهیددادکه آینده روشنی نخواهدداشت مضاف براین که شما نیزنخواهیدتوانست بهترازهمسر قبلی خودپیداکنید پس بهتراست این افتراء ها که همسرم دوست پسرداشته راکنارگذاشته وزندگی مسالمت آمیزی با چشم پوشی ازاعمال گذشته منجربه زندگی مجردی نمائید درغیر اینصورت ازمنظرقانون
1-اگرشما تقاضای طلاق کنید تمامی حقوق قانونی زوجه ازجمله اجرت المثل کارهایی که به عهده نداشته راباید بپردازید
2-اگرشما اقدام به طرح دعوی طلاق کنیدبستگی به تراکم پرونده دردادگاه دارد حداقل6ماه حداکثریک سال تطویل دادرسی ومعرفی داور وسایر خواهدداشت،اگروضعیت مال شما خوب باشد 500سکه رانقدآ باید بپردازید اما اگروضع مالی تان خوب نباشد ومعسرباشید باگواهی4نفرمردکه ازوضعیت زندگی شما مطلع هستند ضمن تقدیم دادخواست طلاق میتوانید تقاضای اعسا روتقسیط مهریه راباابطال تمبرنمایید
3-حضانت فرزنددختربامادرخواهدبودونفقه هم عهده شما میباشد البته تاسن 7سالگی؟
4-ازدواج مجددبحث علیهده ای است که مشمول شما نمیباشد درصورت وقوع طلاق درصورت عدم بذل مهریه توسط زوجه بلافاصله اما درصورت بذل مهریه به هرمقدار پس از سه ماه و10روز میتوانید ازدواج کنید(این موارد بستگی به نوع طلاق دارد)
5-متعاقدکردن دادگاه ووو...........نفی کننده مسئولیت شما نسبت به پرداخت حقوق قانونی وشرعی زوجه نیست درپاسخ هرچند ایشان ترک منزل کرده باشد شماهم مکلف به دادخواست الزام به تمکین بوده اید که چنین ننموده اید
ایشان نیز بزرگواری کرده وشکایت ترک انفاق ننموده است
کاستی هاراببخشید عجله داشتم وشما هم آنلاین، ازتجارب دوستانم اگر نارسائی دارد استفاده خواهیم نمود
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#3
جناب حکمت لطفا من رو راهنمایی بفرمایید تا برای ازدواج مجدد به خاطر رهایی و یا سبک کردن هزینه مهریه سنگین ازدواج اول چه راهکاریی پیش بگیرم قصد من به طور جد طلاق می باشد واگر تا به حال اقدامی نکرده ام صرفا بع خاطر اینکه توان پرداخت مهریه را ندارم
پاسخ }
سپاس شده توسط
#4
بنده درمسائل خانوادگی بدوآتلاش بر اصلاح ذات البین خواهم نمود حال موثرواقع شودیا اینکه مخالف آن ازنظر وجدانی درعذاب نخواهم بود حال که واقعآ قصدطلاق دارید
طلاق حق قانونی زوج میباشد میتوانیددادخواست 1-صدورگواهی عدم امکان سازش(طلاق)2-صدورحکم براعساروتقسیط مهریه تقدیم دادگاه خانواده نمائید
درچنین وضعیتی وقت رسیدگی تعیین واظهارات گواهان درصورت لزوم استماع خواهدشددرصورت عدم نیاز به تجدیدجلسه رسیدگی به نظردادگاه وفراهم بودن شرایط ازجمله اعسار شما وپیش پرداخت مهریه حکم قانونی صادرخواهدگردید
اقساط مهریه هم بستگی به توان مالی شماداردماده96قانون اجرای احکام مدنی یک چهارم ازدرآمد شغل آزاد وبرای کارمند به همان مقداراز حقوق درنظرگرفته خواهدشد
ضمنآ چرا مهریه به این سنگینی مگر شغل شما تجارت بوده ؟
نظر بنده چنین بوددوستان نفیآ یا اثباتآ چنانچه پاسخی درتکمیل عرایض داشته باشند پذیراخواهم بود
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#5
ضمو کن سپاس از پاسخ شما
متاسفانه چون ازدواج فامیلی بوده فکر نمیکردم کار به اینجا بکشه و من یک کارمند ساده هستم . جناب حکمت پس این موضوع که اعلام میکنند تا 110 سکه قابل اجراست و برای مازاد بر این تعداد سکه زن باید ثابت کند مرد اموال دیگری دارد و گرنه نمیتواند به اجرا بگذارد چگونه هست ؟ واینکه ایا طبق قانون یک چهارم حقوق ثابت من مشمول میشه یعنی اضافه کار من که مشمول نمیشه؟
با این احتساب مثلا من باید در ماه 400 هزار تومان بابت حقوق پرداخت کنم واحتمالا ماهی هم یک سکه به عبارتی ماهی 1میلیون و 400؟
پس چگونه هزینه اجاره پرداخت کنم ؟ دیگه چیزی برام باقی نمی ماند که با همسر جدیدم تشکیل خانواده بدهم
ایا این تصویری که در ذهن من در خصوص میزان پرداختی به همسر سابق ترسیم شده صحیح می باشد؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#6
دوست عزیزاگرشما ثابت کنید که اموالی ازقبیل وجه نقددرحساب بانکی،اعتبارات اسنادی،سپرده بابت مسکن مهروقرض الحسنه مسکن استیجاری ندارید اعسار شما درنظردادگاه ثابت وبه آن تعرضی نخواهدشد امااینکه ماهیانه 400هزارتومان +یک سکه پرداخت کنید خیر چنین نیست ممکن است باشرایط مذکورهرسه ماه فقط وفقط یک سکه پرداخت کنید البته بستگی به دفاعیات خودتان داردناگفته نماند شما یک پیش پرداخت یا بیعانه بایدقبل از تقسیط به محکوم له بپردازید که به نظردادگاه میباشد ممکن است از2تا10سکه برایتان تعیین گردد
یک نصیحت با تو دارم ، تو به کس ظاهر مکن
خانه یِ نزدیک دریا زود ویران میشود
علی ایحال پیشنهاد میکنم ازبنده که تجربه زیادی درمسائل خانوادگی دارم تجربه کسب کرده وفکرطلاق راازسر به درکنید به تجربه ثابت شده ازدواج دوم ، سوم وچهارم هم به سرانجام خوشی نمی انجامد آ نکه شما شناخت قبلی داشتید به چنین سرانجامی رسیده وای به حال آن که شناختی ندارید
اگربدتربود چه؟
ببخشید مثل اینکه وارد مسائل روانشناسی شدم،نظریه هایی درخصوص موضوع حضورتان ایفادمیگردد
نظریه شماره 3213/7 – 11/7/71 : کسر 3/1 یا 4/1 حقوق کارمندان از اصل ومزایای حقوق کارمندان است نه ازباقیمانده آن

همچنین نظریه شماره 5936 – 14/7/82 اعلام می دارد کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل فوق العاده شغل نیزمی شود ولی شامل دریافت های کارمندکه مربوط به کاروفعالیت مازاد برتکلیف و وظیفه قانونی است ازجمله اضافه کاری حق التدریس ، حق التأ لیف وامثال آن نمی شود.

برابر نظریه شماره 6505 /7 – 6/8/82 نیزکسر4/1 یا 3/1 از حقوق کارمندان موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام باید ازاصل حقوق ومزایای کارمند که مستمراً به وی پرداخت می شود صورت گیرد وقبل ازکسراقساط بانک یا هرنوع بدهی دیگر .

و طبق نظریه شماره 6949/7 – 28/8/82 مزایای غیرمستمرازجمله اضافه کاری و ماموریت ازشمول ماده 96 قانون اجرای احکام خارج است .

بنابراین و با توجه به مراتب فوق درصورتیکه کارکنان دولت محکومیت حقوقی پیدا کنند واز طریق دسترسی به حقوق آن ها محکومیت آن ها اجرایی گردد . نمی توان به غیراز4/1 یا 3/1 حقوق ومزایای آنان را توقیف نمود

.
باآرزوی خبرهای خوش،موفق ذباشید
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#7
سپاس گذارم جناب حکمت قطعا سرنوشت من رو افراد زیادی خواهند داشت و اینگونه سوالات در ذهن آنها وجود خواهد داشت
جناب حکمت من از لحاظ عاطفی لطمه شدیدی از این خانم خوردم دیگه نمیتونم باهاش ارتباط برقرار کنم وقتی فکرشو میکنن به من خیانت کرده خشم سرتاسر وجودم رو میگیره و نمیخوام تا آخر عمرم با شک و تردید در کنار کسی زندگی کنم که دیگه ذره ایی به او علاقه ندارم
من حتی متوجه شدم این خانم به خاطر فشار خانواده در زمینه های مختلف قبل از ازدواج یکسال تحت درمان روانشناسی بوده و قرص مصرف میکرده و حتی بارها به من میگفت من صرفا برای فرار از خانه با تو ازدواج کردم از لحاظ وظیفه زنا شویی به هیچ عنوان من رو تامین نمی کرد و همواره در عذاب بودم و وقتی این موضوع که با کسی هست بر ملا شد یواشکی دست دخترم رو گرفت و ازخانه فرار کرد ودیگر روی بازگشت به خونه رو نداشت وبهترین اتفاق برای من جدایی میباشد اما او به خاطر اینکه مهر بالایی داره به من میگه هر کاری دوست داری بکن من که نمیخوام جدا بشم خودت اقدام کن و همه مهریه ام رو هم میخوام حتی برای فشار بر من یکسال و نیم هست نتونستم دخترم رو ببینم
واعتقاد دارم قطعا با هرکس ازدواج کنم دیگر چنین سرنوشت شومی نخواهم داشت
لطفا جناب حکمت در خصوص به اختیار گرفتن ومعرفی یک وکیل متبحر و هزینه های ان مرا یاری فرمایید باتشکر
پاسخ }
سپاس شده توسط
#8
متاثرشدم ومیدانم که باحسن نیت از این انجمن درخواست مشاوره نمودیدحال که ایشان ازاهرم فشارنسبت به شمابرای طلاق استفاده میکندچرا شماعلیه او چنین رویه ای اتخاذ نمیکنید
1-دادخواست الزام به تمکین2-ملاقات طفل صغیربادستورموقت تقدیم دادگاه خانواده نمائید تا دراثرعدم تمکین ناشزه شده وشما دادخواست ازدواج مجدددراثرتمکین تقدیم دادگاه نمائیداین دادخواستها سریعآ رسیدگی ومنجربه نتیجه خواهدشد.
2-بنده ساکن همدان هستم، ووکلای سایرشهرهارانمیشناسم ،پیشنهادمیشود طی پیام خصوصی یاازطریق ایمیل بامعرفی شهرمحل سکنت خودازجناب آقای خدائی فر(vakil)راهنمائی بخواهdn
به هرحال به این سادگی ها تسلیم نشوید اگرچه میدانم برای شما بسیارسخت است
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مدارک لازم برای طلاق توافقی vakil 2 6,375 ۱۲ خرداد ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۲۲ : ۱۴
آخرین ارسال: afraclinic
  شرایط طلاق setare72f 1 1,713 ۷ آذر ، ۱۳۹۸, ساعت --> ۴۸ : ۱۰
آخرین ارسال: keykavous
  تعهد همسر به ترك نكردن خانواده محمد رضایی 0 2,727 ۲۹ آذر ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۰۵ : ۱۶
آخرین ارسال: محمد رضایی
  حضانت کامل فرزند پسر توسط مادرش و درخواست طلاق internet 31 32,941 ۲۹ آذر ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۴۸ : ۱۱
آخرین ارسال: هشتگ11
  مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی vakil 0 3,258 ۲۲ شهريور ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۱۰ : ۰۲
آخرین ارسال: vakil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان