امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نفــقــه
#1
ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

ماده 1107 قانون مدنی بوضوح وضعیت نفقه و موارد آنرا مشخص میكند و مشخص است مرد وظیفه دارد بعد از عقد و بلا فاصله به وظیفه خود عمل كند .

ماده 1106 - در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .

و هر گونه كم و كاستی در انجام وظیفه باعث محكومیت و حتی برخورد قانونی میشود .بر اساس مقررات كیفری مربوط به نفقه در صورتی كه مرد با وجود تمكین زن از دادن نفقه خودداری كند به حبس تعزیری محكوم میشود .شرایط خاصی هم وجود دارد كه زن از تمكین درمقابل شوهر خود بدون عذر شرعی خودداری میكند كه بواسطه این حالت و ماده 1108 قانون مدنی حق نفقه او ساقط میشود .

ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظایف زوجیت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.

اما موارد دیگری هم وجود دارد كه قانون مدنی به آن اشاره كرده است .

ماده 1110- در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد .

ماده 1111 - زن می توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراین صورت محكمه میزان نفقه رامعین وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.

ماده 1112 - اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد.

ماده 1115 - اگربودن زن باشوهردریك منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسكن علیحده اختیاركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.

ماده 1116 - درموردماده فوق مادام كه محاكمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سكنای زن به تراضی محكمه باجلب نظراقربای نزدیك طرفین منزل زن رامعین خواهدنمودودرصورتی كه اقربائی نباشدخودمحكمه محل مورداطمینان رامعین خواهدكرد.

ماده 1129 - درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهراورااجباربه طلاق می نماید . همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .

اگر به متن قانون دقت داشته باشید در قانون سعی شده از هر لحاظ برای حقوق زن امكانات لازم در نظر گرفته شود شاید یكی از علل مراجعه فراوان زنها به دادگاه همین مقررات باشد ولی نكنته قابل توجه در مورد حقوق آقایان این است كه اصلا بهتر است بگویم آقایان در قانون مدنی حقوقی ندارند .در صورتیكه زن خانه را رها كند و اصطلاحاً نافرمان و ناشزه شود فقط یكی از حقوق خود را از دست میدهد و آنهم نفقه میباشد در حالی كه مرد از جهت نافرمانی زن هیچگونه حق قانونی خاصی شامل حالش نمیشود بخاطر همین زیاد دور از ذهن نیست كه مردها حتی با اینكه زن مقصر بوده و زندگی را رها كرده باز هم علاقه ای به مراجعه به محاكم ندارند فقط با دادن اظهارنامه و ابلاغ قانونی این موضوع كه از ایشان میخواهد به خانه برگردد ابزار قانونی زن را برای اینكه بعداً به دادگاه مراجعه كند و تقاضای نفقه كند خنثی كرده است .

شاید یكی از موارد پیش بینی شده در قانون حمایت از خانواده این مورد است كه با ناشزه شدن زن مرد حق دارد ازدواج مجدد بكند كه این موضوع هم مشروط به تمكن مالی مرد است تا بتواند خرج دو خانواده را با تهیه مسكن و اثاث منزل و بقیه مایحتاج بدهد .

با وجود اینكه وضعیت نفقه را بصورت مشخص در قانون مدنی بررسی كردیم بعضی شبهات همچنان در محاكم وجود دارد .

دختر و پسری عقد می كنند تا یكسال بعد عروسی كنند بعد از چند ماه اختلاف میافتد و دختر به دادگاه مراجعه میكند و مواد قانون مدنی را وسیله انتقام گیری میكند و عنوان میكند قصد زندگی كردن دارد ولی زوج از پرداخت نفقه و مهریه خودداری میكند .

طبق نظر اكثر علما و مراجع تقلید حضور دختر در خانه پدر مانع استحقاق نفقه میباشد ولی در عمل باید واقعیت موشكافی شود .

آیا پرداخت نفقه به زوجه ای كه عقد كرده است و در خانه پدر میباشد واجب است یا خیر؟

آیت الله العظمی ناصر مكارم شیرازی:

نفقه زوجه دراین ایام لازم نیست.

آیت الله العظمی محمد علی فاضل لنكرانی:

اگر زوجه بدون دلیل موجه تمكین نكند،حق نفقه او ساقط است،بلی زوجه حق دارد برای دریافت تمام مهریه تمكین نكند كه دراین صورت ناشزه محسوب نشده و حق نفقه او ساقط نمی شود.والله العالم.

آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی:

درمدتی كه به صورت متعارف در فاصله بین عقد و زفاف زن در خانه پدرش می ماند ادای نفقه او بر شوهر واجب نیست.والله العالم.

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی:

درفرض مذكور پرداخت نفقه بر زوجه لازم نیست.

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت:

اگر با مطالبه زوج تمكین نكند، حق نفقه ندارد.

در پرسش و پاسخها دقیقاً مشخص نشده كه زن از حق حبس استفاده میكند و یا مورد دیگری بوده است. طبق قانون بنابر هر شرایطی زوجه از زوج تمكین نكند و این تمكین نكردن دلیل مشروع و قانونی نداشته باشد مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود . اما حق حبس حقیست كه همه علما و مراجع بر اساس قوانین شرع آنرا به رسمیت میشناسند بنابر این وقتی دختری در خانه پدر میباشد و هنوز عروسی نكرده میتواند از حق حبس استفاده كند و با وجود اینكه از زوج تمكین نمیكند مستحق گرفتن نفقه هم باشد .در صورتی كه كار به قضاوت محكمه بكشد بدون تردید زوج به پرداخت نفقه محكوم میشود چون این جزء روح قوانین میباشد .اما زمانی زوجه با دلایل واهی از تمكین درمقابل زوج خودداری میكند در این حالت دیگر مستحق گرفتن نفقه نمیباشد حتی اگر دوشیزه بوده و در خانه پدر ساكن باشد .

روشهای قانونی برای اینكه از جهت حق حبس و استحقاق نفقه و مسائل دیگر مشكلی ایجاد نشود راههای زیر را پیشنهاد میكنم :

1- مهریه در حد توان زوج باشد تا عند المطالبه به همسرش بپردازد .

2- در صورتی كه مورد اول رعایت نشود باید موقع نوشتن و امضای توافقات زمان بله برون قید شود زمان عروسی در تاریخ فلان میباشد بر اساس همین اقدام مشخص خواهد شد كه قبل از آن امكان تمكین وجود نداشته است و این عدم امكان به خواسته زوجه بوده است بواسطه این اقدام تا زمانی كه زن در خانه پدر میباشد طبق نظر محكمه نیز نفقه شامل حال زن نمیشود .البته این یك نظر قطعی نیست و جای بحث دارد ولی اقدام شایسته ای در زمان امضای توافقات میباشد .

3- اقداماتی مثل اینكه مهریه در صورت زیاد بودن از تاریخ مشخصی به بعد به زوجه پرداخت شود و یا اینكه در صورت استطاعت مالی مهریه پرداخت شود و یا شرط قسطی پرداخت كردن مهریه باعث میشود حق حبس زوجه ساقط شده و قبل از عروسی از جهت درخواست نفقه برای مرد مشكلی ایجاد نشود .

زمانی كه یك مرد در زندگی مشترك و روابط خانوادگی احساس خطر بكند و حدس بزند ممكن است از طرف همسرش اقدامات حقوقی آغاز شده است چه باید بكند ؟

با توضیحاتی كه در مورد قانون مدنی و مقررات حقوقی نوشتم واضح است كه با بروز مشكلات زن براحتی میتواند مقدمات ضربه زدن به زندگی مشترك را فراهم كند و این مورد بیشتر از طریق مطالبات حقوقی مختلفی میباشد كه در دادگاه به زوج تحمیل میشود و گاها زنها برای به زانو در آوردن مرد و گرفتن طلاق و مهریه و نفقه این اعمال را انجام میدهند و اگر مطالب قبلی را خوانده باشید این امكان بوسیله قانون مدنی برای این منظور فراهم شده است .

اقداماتی كه باید انجام شود تا خطرات ناشی از این ماجرا جوئیها به حداقل برسد مواردیست كه به آن اشاره میكنم .

برای اطلاع از هر گونه اقدام قانونی از طرف زن میتوانید به نزدیكترین حوزه قضایی محل سكونت زوجه مراجعه كرده و از طریق بخش كامپیوتر و وارد كردن اسم همسر و اسم خود متوجه شوید كه آیا دادخواستی به دادگاه ارائه شده است یا نه .

درصورتی كه دادخواستی مطرح شده باشد به شما اصلاع داده میشود موضوع آن چیست و شعیه دادگاه برای شما مشخص خواهد شد كه با مراجعه به آن شعبه از دادگاه اطلاعات تكمیلی را میتوانید دریافت كنید .

در هر صورت اگر اختلافات بصورتی پیش میرود كه انتظار آن میرود كه در آینده بخواهد اقدام قانونی خاصی صورت پذیرد حتماً در اولین فرصت به مشاورین حقوقی دادگستری كه معمولا در خود حوزه های قضایی دادگستری مستقر هستند مراجعه كنید و حداقل با چند مشاور مشورت كنید و به یك مشاوره اكتفا نكنید البته این مشاوره ها رایگان است و خرجی ندارد .چون وضعیت آن زمان شما ممكن است به هر شكلی باشد.

در صورتی كه اختلافات به سمتی پیش میرود كه احساس میكنید ممكن است در آینده وضعیت به اختلافات جدی بیانجامد حتما از بزرگترها برای حل مشكل خود استفاده كنید و در نشستهای خانوادگی از زن دعوت كنید كه به زندگی برگردد كه به این شیوه رفتار كردن نتایج حقوقی خاصی دارد كه بعدا در مورد آن صحبت میكنم .

در این موارد سعی كنید سریعاً كار را به دادگاه نكشانید و جو را آشفته نكنید سعی كنید صبر را پیشه خود كنید ولی نكاتی هست كه لازم است آنرا در نظر بگیرید .

یكی از این مسائل مهم این است كه مطمئناً در این مدت خرجهایی انجام میشود و خریدهایی انجام میشود زوجهای جوان و مخصوصاً تازه دامادها باید فاكتورهای خرید را به اسم خودشان نگهدارند و اگر خریدی مثل طلاجات و البسه و غیره . . . انجام میدهند فاكتورهای آنرا بهمراه تاریخ خرید آن حتما در نزد خود نگهدارند كه این كار هم نتایج حقوقی خود را دارد ولی نكته ای را كه در مورد آن تاكید میكنم این است كه نباید به دیگران و شریك زندگیتان بد گمان باشید فقط چند در صد احتمال دارد كه برای شما مشكل ایجاد شود و بخاطر این من خواستم این نكات را رعایت كنید .

اما نهایتاً بعد از همه این نكات در صورتی كه زن زندگی را رها كرده باشد و از شما دوری كرده لازم است كه اقدام به فرستادن اظهار نامه بكنید . ولی برای فرستادن آن باز هم اقدام به مشورت با افراد خبره بكنید و خودتان به تنهایی اقدام نكنید . با این توضیح كه اظهارنامه نامه، قانونی است كه بعداً در محاكم قابل استناد و دارای سندیت رسمی و قانونی میباشد .
جهت اخذ مشاوره رایگان با دفتر مؤسسه تماس بگیرید : ۶۶ ۱۷ ۵۷ ۶۶ ۰۲۱ / ۴۳۴۹ ۸۵۷ ۰۹۱۲
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان