امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آیا می‌دانید منشور حقوق متهم چیست ؟
#1
آیا می‌دانید منشور حقوق متهم چیست ؟[ هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطان دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند وارد منزل او شده و آن را بازرسی كنند. ]به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، بر اساس اصول و مواد مربوط به قانون اساسی، قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ضرورت‌های عقلی، در جریان رسیدگی به یک دعوی کیفری ، حقوقی برای متهم قابل تصور است که این حقوق به شرح مواد زیر می‌باشد :1- هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد بی‌گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت ( مقصر بودن ) او بر طبق قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ).2- هر متهمی حق دارد از ماموری که قصد جلب او را دارد بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری‌اش را به او نشان دهد.3- متهم حق دارد در مقابل سوالات دادگاه یا مراجع تعقیب یا تحقیق سکوت اختیار کند.( مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری).4- هر متهمی حق دارد از مامور بازجو بخواهد در اولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا سرنوشت او مطلع شوند .5- متهم حق دارد ظرف مدت 10 روز به قرار بازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق‌العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود. ( ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و شق بند ن ماده 3 قانون احیا دادسرا مصوب 1381 . )6- چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر شد او حق دارد بالتزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود( تبصره ماده 13و ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری)7- هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطان دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند وارد منزل او شده و آن را بازرسی و تفتیش نمایند.( اصل 22 قانون اساسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 97 قانون آیین دادرسی کیفری ).8- لازم است متهم بداند که هیچ یک از ضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند مگر در جرایم مشهود و در هر حال باید در اولین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند ( ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری)

9- متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود ( مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند). ( اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 ق.آ.د.ک )10- متهم حق دارد پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خود را مطالعه و از تمامی محتویات آن مطلع شود( ماده 190 آیین دادرسی کیفری)11- هر متهمی حق دارد از قاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری)12- هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به اسرار شخصی و خانوادگی اوست خودداری کند( بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ).13- متهم حق دارد اوراق صورت مجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ‌های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضا آن خودداری کند. هم چنین متهم می‌تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش‌ها را شخصا بنویسد .( ماده 131 آیین دادرسی کیفری بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ).

منبع : باشگاه خبرنگاران
http://nashreedalat.ir/amozesh/27--.html
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#2
(۱۶ بهمن ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۴۵ : ۱۰)حکمت نوشته است: آیا می‌دانید منشور حقوق متهم چیست ؟[ هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطان دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند وارد منزل او شده و آن را بازرسی كنند. ]به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، بر اساس اصول و مواد مربوط به قانون اساسی، قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ضرورت‌های عقلی، در جریان رسیدگی به یک دعوی کیفری ، حقوقی برای متهم قابل تصور است که این حقوق به شرح مواد زیر می‌باشد :1- هرکس به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد بی‌گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت ( مقصر بودن ) او بر طبق قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ).2- هر متهمی حق دارد از ماموری که قصد جلب او را دارد بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری‌اش را به او نشان دهد.3- متهم حق دارد در مقابل سوالات دادگاه یا مراجع تعقیب یا تحقیق سکوت اختیار کند.( مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری).4- هر متهمی حق دارد از مامور بازجو بخواهد در اولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا سرنوشت او مطلع شوند .5- متهم حق دارد ظرف مدت 10 روز به قرار بازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق‌العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود. ( ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری و شق بند ن ماده 3 قانون احیا دادسرا مصوب 1381 . )6- چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر شد او حق دارد بالتزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود( تبصره ماده 13و ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری)7- هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطان دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند وارد منزل او شده و آن را بازرسی و تفتیش نمایند.( اصل 22 قانون اساسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 97 قانون آیین دادرسی کیفری ).8- لازم است متهم بداند که هیچ یک از ضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند مگر در جرایم مشهود و در هر حال باید در اولین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند ( ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری)

9- متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود ( مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند). ( اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 ق.آ.د.ک )10- متهم حق دارد پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خود را مطالعه و از تمامی محتویات آن مطلع شود( ماده 190 آیین دادرسی کیفری)11- هر متهمی حق دارد از قاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری)12- هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به اسرار شخصی و خانوادگی اوست خودداری کند( بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ).13- متهم حق دارد اوراق صورت مجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ‌های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضا آن خودداری کند. هم چنین متهم می‌تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش‌ها را شخصا بنویسد .( ماده 131 آیین دادرسی کیفری بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ).

منبع : باشگاه خبرنگاران
http://nashreedalat.ir/amozesh/27--.html


با سلام و عرض ارادت

استاد باور بفرمایید هیچکدام از مواد قانونی در عمل رعایت نمیشود . بعضا احساس میکنم دادسرا و دادگاه ها ب جای کاستن از جرائم و مصالحه بین طرفین دعوا ، آتش افروزی و اختلاف افزایی می نمایند .
تنها یک قانون ثابت است ، هیچ قانونی ثابت نیست !!!
پاسخ }
سپاس شده توسط
#3
با سلام و تشکر از زحمات دوست گرانقدر جناب حکمت با ارائه منشور حقوق متهم لذا دوست بزرگوار در این وادی جای منشور حقوق شاکی و منشور ضمانت اجرای این منشورها خالیست امیدوارم دوست بزرگوارم جناب حکمت زحمت کشیده و با توجه به هوش و استعداد و تحقیق و پشتکار ایشان جای این دو منشور را هم در همینجا پر کنند (منشور حقوق شاکی و منشور ضمانت اجرای این حقوق) که بسیار مفید جهت مخاطبان بوده
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#4
سلام
دوست بزرگوار جناب کامیاب در خصوص ضمانت اجراء بنده پاسخی ندارم صرفآ به این مرقومه اکتفاء مینماید
قانون ما نقص ندارد نقص از مجریان قانون است که مجریان قانون نیز اعم از دادستان،دادیار، بازپرس،قضات محاکم میباشند ضمانت اجرای انرا باید از انها خواستار گردید.
ما بیشتر،
از برداشتهایمان آزار میبینیم تا از واقعیتها...............
پاسخ }
سپاس شده توسط
#5
با عرض سلام خدمت دوست گرانقدر جناب حکمت و دیگر کاربرانی که مطالب را میخوانند خواستم در ادامه بیانات دوستم چنین بیان کنم که عالم تشیع و فقه آن به طور یقین کاملترین و جامع ترین منابع را جهت هدایت هرچه بهتر جامعه دارد و بطور کلی در دین مبین اسلام احکام بسیار کامل و زیبا در پیشبردعدالت و امنیت و آسایش جامعه بشری وجود دارد اما وقتی زمانی میرسد که میتوان آنها را در عمل اجراء نمود عده ای آنرا خلاف قوانین بین الملل عده ای خلاف شان بشر و......اما در واقع این است که عده ای گرگ در لباس بره رفته و در حال دریدن هستند و عده ای دیگر ناظر و لال از ترس دریده شدن منظور این است عده ای چنان ضرباتی به پایه و اساس فقه و اصول دین مبین اسلام میزنند و عده ای فقیه از ترس در مقابلشان سکوت اختیار نموده اند به نظر شخصی بنده آنها ریشه این ترس را به مصلحت تعبیر نموده اند هرج و مرج و منفعت طلبی از همان بدو زندگی ائمه وجود داشته خصوصاً در اسلام و خصوصاً در شیعه که اکمل ترین شاخه اسلام بوده یعنی شیعه چکیده ای ناب از آمیزه های الهی بوده چکیده ای که پیامبر بزرگ اسلام آنرا بعد از خود در مولاعلی(ع) و فرزندانش تا پیامبر خاتم به مردم ارائه نموده اما کو چشمان بینا و گوشهای شنوا و اراده استوار و پای راهور که این اصول و عقاید را برپا کند در عصر کنونی فقط ادعا و در پشت ادعا ترس حقوق شاکی و حقوق خواهان در منشور شیعه مشخص است همانگونه که آمده (با عرض پوزش که برداشت خود را مینویسم نه متن عربی آنرا)احترام مال مومن مانند احترام خون وی و یا برعکس این است منشور واقعی و اصلی منشور حقوق خواهان و متهم فقط در شرایط خاص منشور داشته اما خواهان و شاکی همیشه که این منشور واقعی هم اکنون در کشور ما زیر پا گذاشته شده آری بزرگواران این است منشور حقوق اکثریت مردم که زیر پا گذاشته شده.......امیدوارم که در آینده بتوانم اندک در ادامه منشور حقوق خواهان و شاکی نوشتاری کوتاه داشته باشم زیرا این خواهان و شاکی بوده که همیشه دنبال عدالت و حق خود بوده نه مال مردم خور و خلافکاران و..... الهم عجل الولیک
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#6
مرسی که این موضوع رو مطرح فرمودید. من به جواب سوالاتم رسیدم
پاسخ }
سپاس شده توسط
#7
بسیار ممنون بابت به اشتراک گذاری این موضوع
پاسخ }
سپاس شده توسط
#8
بسیار کامل و مفید بود. درود بر شما
پاسخ }
سپاس شده توسط


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دخواست تاخیر تادیه از متهم sayidc0der 2 4,948 ۴ شهريور ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۲۷ : ۲۱
آخرین ارسال: arazco
  از حقوق دانان و وکلای محترم درخواست کمک می کنم ( عدم ابلاغ صحیح توس spotlight 3 6,285 ۹ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۰۸ : ۲۲
آخرین ارسال: کیومرث بتیانه
  عاقبت كار متهم درصورت ردمال saturn 2 8,010 ۲۹ دي ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۰۵ : ۲۲
آخرین ارسال: حکمت
Photo شهادت کذب در حقوق ایران as-eskandari 0 6,825 ۱ مرداد ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۲۰ : ۰۳
آخرین ارسال: as-eskandari

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان