امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دریافت چک شرکت بابت طلب
#1
باسلام

چندی پیش مبلغ ده میلیون تومان به یکی ازدوستان دادم و وی چک شرکت خودرا که مدیر آن شرکت میباشدرابه من داد(چک دوامضا :خود وی وشریکش بامهرشرکت) ولی حالا نمیتوانم پولم رابگیرم.حالا دوتاسوال دارم:

1- الان طرح شکایت بایدازشخص وی باشدوفقط ذکراینکه وی مدیر شرکت مذکورمیباشدکافیست یااینکه بایستی طرح شکایت برعلیه شرکت (حقوقی)باشد؟

2- شخص فوق دارای یک تاکسی به نام خودمیباشدآیا میتوانم درخواست قرارتامین خواسته برای تاکسی فوق بدهم یا اینکه حتما بایداموال شرکت معرفی شود؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#2
سلام
1-شما طرح دعوی حقوقی به طرفیت 1-شرکت2-دوستتان3-شریکش دردادگاه حقوقی باقرارتامین ازاموال شرکت وخواندگان حقیقی بنمائیدتصمیم را به عهده قاضی واگذارنمائیدآنکه طرف دعوی نباشد دادگاه قطعآ قراررددعوی درخصوص وی صادرخواهدنمود
به نظر بنده هرسه خواندگان به علت امضاء ومهرشرکت مسئولیت حقوقی دارند
2-ضمنآ نوع شرکت رامشخص ننمودید اینکه شرکاء شرکت صرفآ همین دونفرهستند یا اشخاص دیگری هم سهام دارندگواهی عدم پرداخت که ازبانک دریافت کرده ایدصاحب حساب شخصیت حقیقی یا حقوقی معرفی شده است تمام اینها به احتمالی میتواند حتی منشاء آثارکیفری برصادرکنندگان اگر قصدپرداخت بدهی خویش راازحساب نموده باشند داشته باشد
پاسخ دوستان هم تجربه ای براینجانب است
موفق باشید
پاسخ }
سپاس شده توسط
#3
با سلام خدمت دوستان با عنایت به پاسخ دوست عزیزم جناب حکمت به جهت تکمیل عرایض ایشان معروض میدارم با عنایت به توضیحات مخاطب محترم با توجه به برداشت بنده ایشان طلبی از دوست خود داشته که جهت پرداخت دیونات خود از چک شرکتی که خود بدهکار مدیر آن بوده به وی چکی به وعده داده به این توصیف که فی المثل چکی امروز کشیده شده برای دو روز یا یک هفته یا یک ماه یعنی چکی به وعده آینده به طلبکار خود که مخاطب محترم بوده داده و با این وصف فکر میکنم می خواسته با توجه به مراجعات مکرر مخاطب نزد وی این چک را با اوصاف بیان شده جهت پرداخت دیونات خود بوده و حال با مراجعه مخاطب بیان میکند بنده از شرکت طلبکارم و یا از شریکم و یا هر وصفی که توجیه کننده عمل وی میباشد و اکنون نیز پولی ندارد بدهد یا باید صبر کنید یا هر کاری که میتوانی برو انجام بده و یا چیزی مشابه این توصیفات لذا با عنایت به قانون چک و قانون تجارت و قانون مدنی اولاً مدیون اصلی تبدیل دین نموده ثانیاً خود را از مخمصه مراجعات مکرر دوست خود نجات داده به این توضیح که اگر نمیخواستم بدم که این چک را به شما نمیدادم و توجیحاتی نظیر این که هم جنبه منت سر دوست خود داشته و هم جنبه پرداخت دین و هم جنبه عدم توانائی پرداخت به دلیل وجود وجوه نقد خود نزد شرکت مذکور و دلایلی دیگر نظیر این لذا در صورت صحت این موضوع با ید عرض کنم از نظر قانونی شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی دو شخصیت متفاوت بوده و هم دارایی شخص حقیقی و هم دارائی شخص حقوقی جدای از هم بوده و هیچگونه دخالتی در هم نداشته مطابق قانون تجارت ولی تنها مورد استثناء چک حقوقی بوده که امضاء کنندگان آن به همراه شخصیت حقوقی حالت تضامنی داشته و اگر شما بجای چک هر سند دیگر مثلاً سفته برات و حتی فاکتور و نظایر اینها گرفته بودید به هیچ عنوان با عنایت به قانون تجارت و قانون مدنی حق رجوع به امضاء کنندگان را نداشته اید چون امضاء کنندگان ذیل اسناد تجاری از باب وظیفه ای که قانون به آنها تفیض نموده ملزم و مجبور به تبعیت از نظر اعضاء هیئت مدیره و امضاء ذیل اسناد تجاری بوده و مسئولیت پرداخت این اسناد فقط به عهده شخص حقوقی بوده و نه امضاء کنندگان آن و شما به نظر بنده فقط میتوانید علیه صادر کننده یعنی شخص حقوقی و امضاء کنندگان اشخاص حقیقی منفرداً متفقاً و از باب تضامنی که قانون چک به امضاء کنندگان داده علیه امضاء کنندگان دادخواست مطالبه وجه به انضمام خسارات وارده قانونی را مطالبه نمائید و به همراه دادخواست تقاضای تامین نیز خواهان باشید لذا اگر شما چک وعده دار دریافت نموده باشید به هیچ عنوان نمیتوانید اقدام کیفری نمایید و اگر وعده دار نباشد با توجه به توضیح دوست عزیزم جناب حکمت میتوانید اقدام کیفری نموده ولی سعی کنید همراه و همزمان با اقدام کیفری دادخواست ضمن رسیدگی هم بدهید تا هیچ فرصتی را جهت استیفای حقوق خود از دست ندهید با عرض پوزش از دوستان عزیز این توضیح کوتاه بنده علاوه بر تکمیل عرایض دوستم بیشتر جنبه ارشادی جهت دوستان حقوقدانم میباشد و موضوعی بوده که عملاً بنده با آن درگیر بوده یعنی در مورد سفته ای که یک شرکت صادر نموده بود دادگاه بدوی علاوه بر شخص حقوقی امضاء کنندگان ذیل آنرا نیز محکوم نموده بوده و دادگاه تجدید نظر هم آنرا تائید نموده اما این احکام با عنایت به این توضیحات و یک نظریه مشورتی و یک رای وحدت رویه توسط ریاست قوه قضائیه آقای لاریجانی نقض گردید و این نشان دهنده نکته بینی بزرگان قضائی در امور تجاری بوده و تلاش در احقاق حقوق عامه با توجه به قوانین مربوطه را میرساند ممنون از حوصله دوستان قبلاً از وجود غلطهای املائی و طولانی گویی از محضر دوستان طلب عف مینمایم .
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#4
باسلام وعرض تشکرازدوست ارجمندم جناب آقای تیموری که به حق سمت استادی بربنده دارند
بربنده منت نهاده وپاسخ تکمیلی ارائه نمودید اما آنچه ازباب تعقیب کیفری به ذهن بنده متبادر شدوازکاربرمحترم خواستار اعلام تعدادسهامداران وسایرشدم ازجهت استفاده ازاسناد شرکت برای پرداخت بدهی مدیران شرکت درصورت تعددسهامداران بوده است هرچند باعنایت به فرمایش جنابعالی صاحب امضاء شرکت برای تبدیل دین چک موصوف رابه طلبکارارائه نموده وبه نظر بنده با این حربه خودرابری الذمه نموده است
مستحضرهستیددردعاوی حقوقی مخالف دعاوی کیفری باراثبات ادعا برعهده مدعی است
حال اگر بدهکار ادعای دیگری درخصوص چک موصوف دردادگاه حقوقی مطرح نمایدقطعآ ادعا به شکایت کیفری منجرخواهدشدزیرا یک مدیرشرکت که ازچک شرکت استفاده میکند قطعا"تجربه دفاع ازپرونده راخواهدداشت
پاسخ }
سپاس شده توسط
#5
ازتوضیح کاملتون ممنون هستم.نکاتی که بایستی برای روشن ترشدن مطلب بگویم اینست:

اولا شرکت سهامداردیگری نداردوبه طورکل همین دونفرصاحبان آن میباشند.

دوما همانطورکه عرض کردم چک دارای مهرشرکت میباشدودارای دوامضاء که احتمالا حقوقی است که مهرشرکت دارد.

سوما دوست من بابت بدهی اش به من چک فوق راصادرکرده است ونمیگویدکه من ازشرکت طلبکارم وچکی که به تودادم بابت طلب خودم بوده است وفقط میگویدکه نداریم پول تورابدهیم.

حالا تنهاچیزی که میتوانم به دست بیاورم یک تاکسی پژواست که سندآن متعلق به شخص خودبدهکارمیباشد.آیامیتوانم درخواست تامین برای خودروفوق بدهم؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#6
سلام
باتفاسیر شما درخصوص موضوع متوجه ماوقع گردیدم
1-شرکت2-دوستتان 3-دیگرمدیر شرکت راطرف دعوی قراردهید
خواسته
1-مطالبه وجه چک2-خسارت تاخیرتادیه3-خسارات قانونی4-بدوآ تامین خواسته ازاموال خواندگان تقدیم دادگاه حقوقی نمائید
لازمه تامین معرفی اموالی ازشرکت ودیگرخواندگان اعم از حساب های بانکی ومطالبات ازاشخاص وسرمایه درانباروگردش وسایر میباشداگر اطلاع داریدضمن دادخواست یا بعدازتقدیم دادخواست به دادگاه معرفی نمائید
ضمنا"آنچه جنابعالی شرکت معرفی نمودیددرخصوص آن مطالبی ایفاد میگردد
شرکت سهامی‌عام، شرکتی است بازرگانی (‌ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که سرمایه‌‌ی آن به سهام، تقسیم‌شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت موصوف که چک به شما ارائه نموده شرکتی با مسئولیت محدودیا به احتمالی تضامنی است وبایداساسنامه وسایرشرایط راداشته باشد باتوجه به اینکه شرکت طلب شمارا راتبدیل به نوع دیگری نموده،پس به نظربنده شرکت نیز مسئولیت داردقطعآ غیرازحسابی که منجربه صدورچک به شماگردیده دارای حساب های دیگری هم میباشددرتامین این استعلام ازثبت شرکت هارابه قاضی متذکرگردید
پذیرای نظرسایردوستان جهت کسب تجربه هستم
موفق باشید
پاسخ }
سپاس شده توسط
#7
باسلام
باراهنمایی های اساتیدکارروبه اینجارسوندم که چک برگشت+طرح دعوی علیه هرسه+توقیف قبل ازاجرا +انتظارجهت موعدرسیدگی.

حالا محکوم علیه بعدازاینکه قضیه طرح دعوی رامتوجه شده میگویدبخشی ازپول رامیدهم والباقی رایک چک میدهم وتوچکی راکه برگشت زده ای بده تاقبل ازده روزرفع سوءاثرکنم.سوالم اینست آیااگرچک رابدهم ومبلغی کمترچک بگیرم موجب دردسردرموعدرسیدگی میگردد؟یااینکه باتنظیم صورتجلسه میتوانم چنین کاری کنم؟تشکر
پاسخ }
سپاس شده توسط
#8
سلام
چنانچه خوانده قصدفریب شمارانداشته باشد وچک راازشما بگیرد مقابل خودتان پاره اش بکندبگوید حالا برو هرکاری میخواهی بکن وتقبل ضرروزیان شماراتااین زمان بنماید مبلغ پرداختی توسط بدهکار وپرداخت بعدی به صورتی بامهلتی باشدکه رضایت شماراجلب نماید ایرادنداردمیتوانید پس ازدریافت چک جدید وپرداختی آنها درخواست استرداد دادخواست بدون حاشیه روی تنظیم وبه دادگاه ارائه نمائیدقرارابطال دادخواست شما صادرخواهدگردیددرغیراین صورت

قبلآجناب آقای تیموری فرمودند وبنده نیز فرموده ایشان راتائیدمینمایم،
بدهکارقبلآ بدهی خودرابه نوع دیگری تبدیل نموده وشما نیزقبول نموده اید اگرمجددااین کارا بکنیدقطعآازبات پرداخت هزینه دادرسی متحمل مخارجی گردیده ودرصورت استرداددادخواست وتقدیم دادخواست دیگر متحمل هزینه دادخواست دیگری نیزخواهیدگردید
میتوانی با سنجش ضرر وزیان دادخواست خویش را ادامه دهید حتی اگرنمیخواهید به دادگاه برویدلایحه ارسال کنید
چرا مطالبه خسارت تاخیرتادیه وجه چک رانکردید
دیرنشده قبل ازحلول جلسه اول دادرسی طی لایحه ای به استنادماده 98قانون آئین دادرسی مدنی خواسته خویش راافزایش داده ومطالبه خسارات تاخیرتادیه نمائیدمخارج ابطال تمبر ندارد
موفق باشید
پاسخ }
سپاس شده توسط
#9
مخاطب محترم با عنایت به عرایض حضرتعالی و دوست عزیزم جناب حکمت به نظر بنده شما اقدامات حقوقی و قانونی خودتان را انجام دهید و تا گرفتن حقتان و خسارات وارده ذره ای کوتاه نیائید چون طرف حساب شما فرد و اشخاصی مکار و حیله گرند همانگونه که چک بی محل داده باز هم چک بی محل دیگر خواهد داد لذا به نظر بنده آنها میخواهند از نظر حقوقی بدون ادای دین،دین خودشان را استمحال کنند بدون پرداخت هیچگونه هزینه و خسارت لذا تا تمام طلبتان و هزینه هایتان و خسارت تاخیر تادیه خود از بابت چک مورد ادعای خود را تا زمانی که دریافت ننموده اید هیچگون عمل حقوقی مانند استرداددعوی و یا اعلان رضایت و غیره را انجام ندهید خیالتان راحت چون مطالبه طلب شما به واسطه چک میباشد کنتور خسارت تاخیر تادیه شما هر روز خسارت اضافه میشود و طرفین شما ملزم به پرداخت اصل پول به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان تادیه دین میباشند خام حرفهای فریبنده خواندگان دعوی خود نشوید زیرا چک بعدی با چک فعلی هیچ فرقی نمیکند زیرا ممکن است چک شخص دیگر را بدهند و یا مسائل حقوقی دیگر مانند دادن چک شخص حقیقی دیگر با تعهد و امضاء پشت آن و باز هم برگشت خوردن چک داده شده و امروز و فردا کردن تا مهلت 15 روزه به پایان برسد و یا شرکت خود را از زمره ضامنین خارج کردن و یا خود را از ضمانت چک خارج کردن زیرا در در یافت چک جدید شرایط هنوز نا مشخص است برای شما لذا به نظر بنده تا کل پول و خسارت خود را نقداً نگرفتید به هیچ عنوان رضایت و گذشت نکنید این نظر بنده میباشد نظر دوست عزیزم جناب حکمت صحیح بوده به شرط اینکه طرف شما فردی صادق و با وجدان باشد نه چنین فرد و افراد مکاری
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#10
باسلام

ضمن تشکرازراهنمایی های قبلی میخواستم بپرسم موعدرسیدگی پرونده ام که حدودا 12روزدیگرفرامیرسد آیا میتوانم لایحه ای تنظیم کنم و شرح ماوقعه رادرآن گفته وخودم به طورحضوری درجلسه نباشم؟ضمنا اگه ممکنه یه توضیح کوچکی جهت نوشتن این لایحه بدهید.باتشکر
پاسخ }
سپاس شده توسط
#11
سلام
اولآ :علت حضورشمادردادگاه صرفآ دفاع ازخواسته ودرصورت ارائه دلیل ومدرکی ازجانب خواندگان دفاع درقبال آن دردادگاه میباشد که حتی میتواندخواندگان سند ی ارائه نمایند که جعلی باشددرصورت حضوردرهمان جلسه شما میتوانیدادعای جعل یا تردید که بحث مفصلی است نمائید زیرا پس ازختم جلسه رسیدگی دیگرشما نمیتوانید چنین ادعائی بکنید مگر درمرجع دیگری واثبات آن واعاده دادرسی پس پیشنهاد میشود درجلسه حاضرولایحه خودرا ارائه نمائید
ثانیآ:اگرخواستید لایحه تنظیم کنید درحول وحوش دادخواست ودلائل ارائه شده لایحه راتنظیم نمائیدازحاشیه روی پرهیز کنیدزیرادردادگاه بدوی دلائل جدیدپذیرفته نمیشودضمنآاصل مدارک خودرا که استنادی تون بوده راهمراهتون ببرید چون ممکنه خواندگان یا دادگاه مطالبه اصل آنرا بنمایند
اینها اندک راهنمائی بودکه ارائه گردید
..............................................................................................................................
اگر خواندگان پیشنهاد پرداختی مبلغی ازبدهی وبقیه راحتی 8ماه دیگرنمودند درصورت مصلحت بپذیرید وازدادگاه بخواهید طی گزارش اصلاحی موضوع راصورت مجلس کندوخسارات دادرسی راهم که پرداخت کرده اید منظورنماید چون گزارش اصلاحی قطعی ودراجرای احکام پس ازابلاغ قابل اجراء است اما رای مطالبه طلب شما قابل تجدیدنظرخواهی میباشد که باتجدیدنظر خواهی ووقطعیت رای بادرخواست اجرای حکم حداقل6ماه طول خواهدکشید که به طلب خودبرسید
پاسخ }
سپاس شده توسط
#12
باسلام
ضمن تشکرازراهنماییهای قبلی،طبق پیشنهادکاربرمحترم جناب حکمت درمحل شرکت خواندگان صورتجلسه ای تنظیم کردیم و حدود30%ازطلبم راگرفتم والباقی موعدپرداخت تعیین گردیدکه طبق معمول به تعهدشان عمل نکردندوتاکنون هم دردادگاه حاضرنشده اند.ولیکن حداقل با تنظیم صورتجلسه طلب خودرااثبات کردم.حالاسوال من اینجاست که باتوجه به اینکه ازآمدن به دادگاه خودداری مینمایندآیامیتوانم با دستورتوقیف فیزیکی خودروای که دردست دارم خودروراتوقیف کنم یااینکه خوانده پس از توقیف میتواندازطرق مختلف خودروراآزادکرده ودادگاه تاتشکیل جلسه اول به توقیف سندی بسنده میکند؟این سوال برای این برای من پیش آمده است که فکرمیکنم مدیردفتردادگاه اشتباها طبق درخواست تامین خواسته اینجانب هم توقیف فیزیکی وهم توقیف نقل وانتقال صادرکرده است.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#13
سلام
1-مگردادخواست رامسترد کرده ای؟
بنده نگفتم درمحل شرکت صورتمجلس تنظیم نمائید بلکه درمحضردادگاه وآنهم طی گزارش اصلاحی واگرهم به فرض دردفترشرکت صورتمجلس نموده ای آیا به نحو صحیح تنظیم شده؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#14
خیر،دادخواست به قوت خودباقیه.انشااله که صحیح تنظیم کرده باشم.دررابطه بانحوه عملِ تامین خواسته که درپست قبلی پرسیدم نظرتون چیه؟آیا میتوانم خودروفوق را قبل ازتشکیل جلسه دادگاه توقیف کنم؟ یااینکه قبل ازتشکیل جلسه دادگاه توقیف فیزیکی امکان نداره وفقط ازنقل وانتقال ممانعت میشه. اینوبه خاطراین میپرسم که امیدوارم شایدباتوقیف فیزیکی نسبت به حل مشکل بربیاد.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#15
1-دراولین جلسه دادگاه خواسته را به مقدارمانده طلب تقلیل ومطالبه خسارات دادرسی بنمائید
2-توقیف فیزیکی دیگه چه صیغه ای هستش اولین باره که میشنوم
3-ازاینکه فرمودید 30درصد مطالبات رو وصول کردید یک قدم جلو افتادید اما اینکه قرارداد بعدی رو چگونه تنظیم کردیدجای سئوال دارد
علی ایحال
درخواست قرارتامین خواسته حق قانونی شما ست وصدورفوری قرارهم تکلیف قانونی دادگاه ،بهتره تقاضای قراربنمائید البته اگرازمستثنیات دین نباشد
تانظردوستان چه باشد
پاسخ }
سپاس شده توسط
#16
مگه توقیف خودروطبق خواسته خواهان جهت قرارتامین خواسته در دونوع1-ممانعت ازنقل وانتقال(توقیف سندی)2-توقیف خودِخودرو(توقیف فیزیکی)نمیباشد؟
پاسخ }
سپاس شده توسط
#17
ممانعت از نقل وانتقال چرا اما بنده توقیف خودرو تاقبل ازقطعیت رای را تا بحال نه دیده ونه شنیده ام دوست دارم ازتجربیات دوستان استفاده کنم
پاسخ }
سپاس شده توسط
#18
مخاطب محترم بنده در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۲ ۱۲:۲۱ صبح به شما راهکارها و موارد مورد لزوم را بیان نموده بنده بسیار به دوستان حقوقی خود ارادت داشته خصوصاً جناب حکمت و از این رم بیان نموده بودم که مراقب این افراد کلاهبردار و مکار باشید و به هیچ عنوان کوتاه نیایید بنده با توجه به تجارب چندین ساله حقوقی مخالف هرگونه کوتاه آمدن در موارد امثال مورد شما هستم باز هم دیر نشده اقدامات حقوقی خودرا مطابق بیانات دوست عزیزم جناب حکمت انجام دهید ولی به هیچ عنوان کوتاه نیایید و به جهت ارشاد دیگر شما ضمن تقاضای تامین و صدور قرار تامین تقاضای توقیف خودرو را در اجرای احکام داده و پس از توقیف تقاضای تحویل آنرا به امین اموال بدهید تا صدور حکم قطعی و اجراء این کار امکان پذیر بوده و تا کنون بنده بسیار از اینگونه اعمال را انجام داده ام اقدام کنید حتماً نتیجه خواهید گرفت و خبر آنرا هم به بنده توسط این قسمت بدهید اگر قرار تامین ضمن دادخواست نداده اید میتوانید مجدداً با توجه به پرونده مطروحه تقاضای تامین نمایید و یا تقاضای دستور موقت نمایید که بهتر از قرار تامین میباشد به نظر بنده این نظر بنده بوده شاید دوستان نظر بهتر داشته باشند
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#19
باسلام وخسته نباشید.دررابطه باپرونده مطروحه اینجانب دادگاه رای به نفع من داد ولیکن پس ازاعتراض خوانده پرونده به تجدیدنظرارسال گردید. اماپس ازگذشت حدود۵ماه هنوزهیچ جوابی ازدادگاه تجدیدنظراعلام نگردیده آیااین مدت زمان انتظارطبیعی است؟موضوع راازطریق دادگاه بدوی پیگیری میکنم میگویندکه هنوزجوابی نیامده است لطفاراهنمایی کنیدچگونه پیگیری کنم.تشکر
پاسخ }
سپاس شده توسط
#20
مخاطب محترم به نظر بنده روند رسیدگی در محاکم طولانی بوده شما باید منتظر باشید جهت پیگیری شما بروید دفتر شعبه دادگاه بدوی شماره و زمان ارسال پرونده به تجدید نظر را دریافت کنید سپس با آن شماره به دفتر دادگاه تجدید نظر استان خودتان رفته و با مشخص شدن شعبه رسیدگی کننده در مرجع تجدید نظر به دفتر آن شعبه و با شماره دریافتی پیگیر پرونده خود در شعبه شوید
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حق‌الزحمه بازرس شرکت سهامی خاص پویا 6 12,961 ۱۱ بهمن ، ۱۳۹۶, ساعت --> ۴۷ : ۰۳
آخرین ارسال: site2017
  آیا میتوان عضو دو شرکت بود؟ farshad271 2 6,972 ۷ بهمن ، ۱۳۹۶, ساعت --> ۰۳ : ۰۳
آخرین ارسال: site2017
  شرکت نرم افزاری و پایان خدمت mohsen-rashidi 1 4,007 ۲ بهمن ، ۱۳۹۶, ساعت --> ۰۵ : ۰۱
آخرین ارسال: site2017
  نقل انتقال بدون هماهنگی با یکی از سهامداران در شرکت سهامی خاص mohamad_sakak 3 6,591 ۲۳ تير ، ۱۳۹۵, ساعت --> ۱۷ : ۱۷
آخرین ارسال: حکمت
  افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص مددی 1 4,938 ۱۴ ارديبهشت ، ۱۳۹۵, ساعت --> ۱۶ : ۱۵
آخرین ارسال: کامیاب

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان