امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
توقیف تامین خواسته وتحویل خواهان قبل ازصدوررای درخصوص خواسته اصل
#1
سلام
1-خانمی باشوهرش نزاع وترک منزل کرده به خانه والدینش میرود
فردای آنروز طرح شکایت توهین،افتراء،تهدید،ضرب وجرح عمدی دردادسرا مینماید
دادخواست 1-مطالبه ،یارانه وتفکیک وجداسازی2- استردادجهیزیه باتامین خواسته تقدیم شورامینمایدقرارروزبعدازتقدیم دادخواست قراتامین صادروقراراجراء وجهیزیه تحویل زوج میگردد

2-دادخواست مطالبه مهریه دردادگاه خانواده باتامین خواسته تقدیم دادگاه خانواده نموده وقراراجراء وتمامی حسابهای بانکی زوج وودیعه رهن مسکن نزد شخص ثالث توقیف میگردد

3-وقت رسیدگی شورا جهت مطالبه مهریه مورخ28/11/92(تعیین وقت رسیدگی نزدیک)میباشد اما امروز بنابرتماس تلفنی زوج، ازدایره اجرای احکام بدون هیچگونه حکم قطعی جهیزیه را توقیف مجدد وازمنزل خارج میکنند

حال به نظر شما چنین موردی ممکنه که قبل ازتشکیل جلسه رسیدگی وعدم استماع اظهارات طرفین به فرض ثبوت اجرای حکم نانوشته درخصوص جهیزیه ای که مستند دعوی برگه عادی نمود؟
قبلآ ازپاسخ دوستان نفیآ واثباتآ کمال سپاسگزاری رادارم
پاسخ }
سپاس شده توسط
#2
باسلام خدمت اساتید عزیز
اگر مستند دعوی سند عادی بوده و خواهان خسارت احتمالی را به صندوق دادگستری واریز کرده باشد اجرای قرار بلامانع است و نیاز به حکم قطعی دادگاه نیست!
(ماهیت و مبنای تامین خواسته همین است ، و تجربه ای که سابقا داشته ام)
شاید دوستان نظری مخالف و بهتر از نظر بنده داشته باشند
پاسخ }
سپاس شده توسط
#3
دوست عزیز جناب حکمت بر اساس رویه جاری جهیزیه همانگونه که مستحضرید متعلق به زن و جزء اموال شخصی زن بوده که به واسطه یک صورتجلسه تحویل مرد شده و هر زمان که زن اراده کند بر اساس همان سیاهه و صورت جلسه تحویل میتواند تحویل بگیرد و ببرد و این تحویل ابتدا یا با توافق زوج بدون نیاز به حضور در محکمه و در حضور شهود و در صورت نیاز زوجه با نظارت نماینده قانون یعنی نماینده اجراء و یا مامور کلانتری صورت میپذیرد و هیچگونه نیازی به پرداخت خسارت و غیره ندارد که عموماً و رویه توسط شورای حل اختلاف صورت میپذیرد و در مورد مهریه که فرموده اید
3-وقت رسیدگی شورا جهت مطالبه مهریه مورخ28/11/92(تعیین وقت رسیدگی نزدیک)میباشد اما امروز بنابرتماس تلفنی زوج، ازدایره اجرای احکام بدون هیچگونه حکم قطعی جهیزیه را توقیف مجدد وازمنزل خارج میکنند
شورا زمانی به مطالبه مهریه رسیدگی میکند که مهریه زیر پنج میلیون تومان باشدو در مورد توقیف و خروج مهریه توسط زوجه نیازی به هیچگونه حکم قطعی و رسیدگی وجود ندارد و طی قرار عادی خروج مهریه صورت میپذیرد و خروج جهیزیه توسط زوج کمی نامفهوم بوده به این دلیل که جهیزیه اموال متعلق به زوجه بوده که جهت سهولت زندگی مشترک توسط زوجه به منزلی که زوج تهیه نموده منتقل میشود و امکان دارد زوج نیز اموالی جهت زندگی مشترک تهیه نموده و در منزل مشترک وجود داشته باشد در این حالت نیز خریدار لوازم مالک آن اموال بوده و با توجه به مالکیت منزل و مالکیت اموال خریداری شده زوج بوده هرزمان که بخواهد میتواند آن اموال را بدون نیاز به حکم مراجع قضایی خارج نماید اگر در این حالت اموالی از جهیزیه زن را نیز خارج نماید مرتکب جرم خیانت در امانت گردیده لذا بستگی به شرایط داشته
و در صورتی که دوست عزیز جناب حکمت متصور هستید خروج اموال و جهیزیه زن نیازی به حکم و رسیگی نبوده و عملاً طی یک قرار و تحت نظارت مامور کلانتری و یا دادورز شورای حل اختلاف صورت میپذیرد این نظر بنده با توجه به قانون و رویه جاری بوده
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#4
سلام حضوردوست واستادارجمند جناب آقای تیموری
زوجه بایک برنامه ازپیش طراحی شده تمامی دعاوی حقوقی رامطرح کرده حتی زوج درمسافرت کاری بوده درهمان زمان چندین کارتن ازخانه به معاونت پدرومادرزوجه ازخانه خارج میکنند موجروخانواده اش اعتراض میکنند درپاسخ بیان میدارند مال خودمان است درصورتی که چنین نبوده دوربین فیلمبرداری وسای ازاموال زوج بوده است زوج قبل ازاستمدادازبنده شکایت خیانت درامانت میکند اما معاونت محترم دادستان قبول نمیکند
فردای این ماوقع جهت تامین خواسته بامامور میآیند که اموال تحویل امین یعنی خود زوج میشودروز بعد هم بدون حضورامین(زوجه)مجددآ بامامور اموال خارج میگردد
بحث مهریه وسایرمزیدآگاهی بود
حال به اصرارایشان بنده برایش شکایت سرقت تنظیم کردم امروز به داسرابرده دستور احضارگواهان صادرشده است
منتظر نتیجه خواهیم بود
ضمنآجناب آقای تیموری وقتی نیستیدانجمن ماسوت وکور میشه خوشحالم که هستید
پاسخ }
سپاس شده توسط
#5
دوست عزیز جناب حکمت همانگونه که حضرتعالی از ماهیت دعاوی مطلعید خیانت شکایت خیانت در امانت در مورد اموال زمانی مصداق پیدا میکند که زوجه بدون مجوز قانونی اموالی را خارج کند حتی اگر متعلق به خودش باشد در این حالت هم اکثریت غالب باز هم خیانت در امانت و یا سرقت نمیدانند چون اموال ماهیتاً متعلق به زوجه بوده و بردل اموال متعلق به زوجه به هیچ عنوان مصداق کیفری ندارد تنها در زمانی مصداق کیفری پیدا میکند که این اموال متعلق به زوج بوده و زوج سند و مدرک قانونی و مستدل ارائه نماید که زوجه بدون اجازه زوج که مالک آن اموال بوده به اموال زوج استیلاء یافته لذا تنها در این مورد زوج میتواند به همراه اسناد و مدارک به همراه شهادت شهود علیه زوجه و کسانی که با او جهت بردن اموال وی همکاری داشته شکایت خیانت در امانت و یا سرقت نماید ولا غیر این نظر شخص بنده بوده
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط
#6
قطعآ همین طور است که فرمودید اما آنچه زوج به بنده فرمودند خانه جاروکشی شده یعنی زوج هیچ مالی درآنجا نداشته که جای تامل است حتی درمعیت مامورهم اقدام به بردن دیگراموال زوج کرده اند مستحضرهستید مامور درچنین مواردی شمارش نمیکند بلکه نظارت میکند
بردن جهیزه اراگر حق قانونی زوجه بدانیم باتوجه به شکایت کیفری مرسومه دردادسرا که زوجه نموده حق بردن اموالی رانداشته مگربه اذن قانون که فردای آنروز هم به اذن قانون درتامین خواسته مراجعه میکنند
ضمنآ زوجه گواهانی عادل وبی طرف داره که حتی فرزند موجردرچنین وضعیتی حالش به وخامت میره وازپدرزوجه معاونت درجرم خواهش میکنند ورا به بیمارستان برسونه درقبال اخذ کرایه حاضر میشه برساند واین فرزندموجرراکه متاهل هم هست به بیمارستان رسانیده وکرایه اخذ مینماید
پاسخ }
سپاس شده توسط
#7
جناب حکمت همانگونه که مستحضرید درست است مامور نظارت میکن علاوه بر نظارت وظیفه صورتجلسه و تحویل صورتجلسه به مرجع صادر کننده قرار و یا حکم را دارد در صورت خلف میشود علیه مامور متخلف شکایت نمود و مامور را مجبور به بیان ماوقع نمود و زوج در صورت داشتن فاکتور خرید لوازم و اجناس و همچنین شهود و موارد یاد شده میتواند تحت عنوان خیانت در امانت شکایت علیه زوجه نموده تا به حق خودش برسد
بالا ترین محکمه وجدان است.و بالاترین پشتوانه مطالعه و تفکر در امور.
پاسخ }
سپاس شده توسط


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  افزایش خواسته حکمت 2 6,302 ۲ مهر ، ۱۳۹۳, ساعت --> ۲۵ : ۲۲
آخرین ارسال: حکمت
  تامین خواسته مرتضی 1 4,516 ۲۸ تير ، ۱۳۹۲, ساعت --> ۳۸ : ۱۳
آخرین ارسال: vakil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان