انجمن حقوقی هامون
موضوع مشخصات سلاح - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی کارشناسی رسمی دادگستری (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- موضوع: موضوع مشخصات سلاح (/showthread.php?tid=906)موضوع مشخصات سلاح - کیومرث بتیانه - ۲۶ تير ، ۱۳۹۴

معرفی اسلحه = وسیله ای کشنده که برای دفاع دربرابر دشمن بکارگرفته میشود
مشخصات اسلحه= هرنوع سلاحی مشخصات خودرا دارد
قطعات اصلی اسلحه= تمام سلاحهای امروزی به استثناء سلاحهای پیشرفته لیزری وشیمائی دارای قطعات ذیل هستند
1- گلنگدن (روآیک ) شامل ؛ سوزن ضربت زن ؛ فنر سوزن ؛ غلاف سوزن ؛ نگهدارنده سوزن – پوکه کش یا پوکه درار- فنر پوکه کش ؛ جان لوله ؛ مخزن گلوله ؛ گام ( خان ) ؛ ماشه ؛ چخماق ؛ خشاب ؛ فنرخشاب ؛ راهنمای گلوله؛ شیب راهنما ؛ شعله پوش ؛ مگسک ؛ قبظه یا تپانچه ؛
نحوه تعیین کالیبر: محل عبور وخروج گلوله بصورت دایره ایست وهردایره دارای قطر است که قطر دایره درواقع کالیبر اسلحه میباشد که بصورت درجه ای تعیین میگردد
نحوه تشخیص فاصله تیراندازی از روی آثار برخورد مرمی : دراثر برخورد هر مرمی به اشیاء سخت ونرم اثار خاصی بجا میگذارد که درتعیین فاصله موثراست
درفاصله یک متری به جسم سخت (بتن – فلز ) فرورفتگی به عمق دونیم درجه ایجاد میگردد ودر فاصله دومتری به عمق یک وهشتاد صدم درجه ودرفاصله 5 متری عمق اثر بحدود 5 درصد از درجه کاهش دارد واگر از فاصله 10 متری شلیک شود اثر وعمق ان نیز یک صدم درجه خواهد بود
ودر اشیاء نرم مثال گوشت انسان که دارای نسوج میباشد با کمی تفاوت تعیین میشود درفاصله یک متری سوراخی به اندازه قطر مرمی ایجاد میگردد – درفاصله 5 متری سوراخی با قطر 60 درجه بیشتراز قطر است ودرفاصله 10 متربه بالاتر سوراج ایجادشده به دوبرابر قطر خواهدرسید و شدت ان وصدمه نیز کاهش دارد
نحوه تشخیص زمان تیراندازی از اثار خون ریزی واثار بجامانده شلیک : خون در اثر زمان دارای رنگهای مختلف است
یکساعته به رنگ صورمهای میل به سرخ غلیظی دارد – 2 ساعت بعد برنگ ابی غلیظی میل به زردی دارد – 5 ساعت گذشته خون برنگ زردی محیطی با مرکزیت ارغوانی مشاهدذه میشود وهمچنین در زمان بیشتراز 10 ساعت برنگ زرد وخاکستری تبدیل خواهدشد وبا داشتن هاله ای از کبودی در پشت تصویر باگذشت 20 ساعت کاملا زرد کم رنگ با حاشیه سفید دار وبا هاله ای متمایل به زرد غلیظ تبدیل میشود که از روی این اثار میتوان ساعت وزمان تخمینی مرگ وجراحات را معیین نمود
نحوه تشخیص تیرانداز از روی اثار باروت : در فواصل نزدید به روی دست ضارب گرد سیاهی از باروت مشاهده میشود – ودر مقابل نیز دارای خالکوبی وبا فرورفتگی نسوج پوستی بهمراه تکدانه های باروت خام مشاهده خواهد شد
درمورد هربخش مفصلا در اینده ذکر مطلب خواهدشد که مورد استفاده کاربران محترم اهل فن قرارگیرد