انجمن حقوقی هامون
آیا در قباله هزینه‌های اجرایی می‌توان محکوم علیه را بازداشت نمود - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق مدنی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- موضوع: آیا در قباله هزینه‌های اجرایی می‌توان محکوم علیه را بازداشت نمود (/showthread.php?tid=9)آیا در قباله هزینه‌های اجرایی می‌توان محکوم علیه را بازداشت نمود - AvA - ۳۰ تير ، ۱۳۹۰

شخصی محکوم به پرداخت مبالغی بابت دین به نفع شخص دیگری شده است به‌ علت عدم پرداخت‌ ، اجراییه صادر و قسمتی از محکوم به به نفع محکوم له وصول گردیده است‌.
النهایه امکان وصول نیم عشر و یا هزینه اجرایی نیست‌. آیا در قباله هزینه‌های اجرایی و نیم عشر می‌توان محکوم علیه را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟
با تشکر
Huh


RE: آیا در قباله هزینه‌های اجرایی می‌توان محکوم علیه را بازداشت نم - vakil - ۳۰ تير ، ۱۳۹۰

(۳۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۱ : ۰۰)AvA نوشته است:
شخصی محکوم به پرداخت مبالغی بابت دین به نفع شخص دیگری شده است به‌ علت عدم پرداخت‌ ، اجراییه صادر و قسمتی از محکوم به به نفع محکوم له وصول گردیده است‌.
النهایه امکان وصول نیم عشر و یا هزینه اجرایی نیست‌. آیا در قباله هزینه‌های اجرایی و نیم عشر می‌توان محکوم علیه را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟
با تشکر
Huh

با سلام
نظر به این که هزینه‌های اجرایی احکام در حکم دادگاه ذکر می‌شود لذا مشمول عنوان‌ قانونی محکوم به و محکومیت به پرداخت مال نیست و نتیجتاً بازداشت ممتنع از پرداخت ‌هزینه‌های اجرایی به استناد ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صحیح نیست . زیرا ماده مذکور فقط شامل محکوم به است نه غیر آن‌.
بنابراین چون بازداشت محکوم علیه در قبال ‌عدم پرداخت هزینه‌های اجرایی جایز نیست‌ ، محاسبه بازداشت قبلی بابت این هزینه‌ها موضوعاً منتفی است‌.