انجمن حقوقی هامون
تقسيم ارث - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: تقسيم ارث (/showthread.php?tid=77)تقسيم ارث - فرهاد - ۷ آبان ، ۱۳۹۰

با سلام و احترام و قدرداني از زحمات شما و همکارانتان
ملکي بمساحت 270 متر مربع با ساختمان قديمي و با سند زمين وجود دارد که پس از فوت پدر مي بايست بنسبت 68.5 درصد برادر بزرگ 25.5 درصد برادر کوچک و 6 درصد خواهر ارث ببرند.(بدليل سهم بردن در گذشته) که وارثان روي اين امر توافق دارند. روند صدور سند جداگانه و تقسيم به چه صورت خواهد بود؟
تقسيم نامه کجا و توسط چه کسي تنظيم مي شود؟
آيا امکان تقسيم ملک بصورت درصد و با دقت بالاتر نيز وجود دارد؟ مثلا 68.462 درصدRE: تقسيم ارث - vakil - ۲۷ آبان ، ۱۳۹۰

(۷ آبان ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۰۵ : ۱۵)فرهاد نوشته است: با سلام و احترام و قدرداني از زحمات شما و همکارانتان
ملکي بمساحت 270 متر مربع با ساختمان قديمي و با سند زمين وجود دارد که پس از فوت پدر مي بايست بنسبت 68.5 درصد برادر بزرگ 25.5 درصد برادر کوچک و 6 درصد خواهر ارث ببرند.(بدليل سهم بردن در گذشته) که وارثان روي اين امر توافق دارند. روند صدور سند جداگانه و تقسيم به چه صورت خواهد بود؟
تقسيم نامه کجا و توسط چه کسي تنظيم مي شود؟
آيا امکان تقسيم ملک بصورت درصد و با دقت بالاتر نيز وجود دارد؟ مثلا 68.462 درصد

سلام
درخواست افراز و تفکیک و صدور سند تفکیکی از اداره ثبت محل وقوع ملک انجام می گردد . تقسیم ملک بصورت دانگ یا سهم انجام می شود نه به درصد . مثلاً یک بیست و پنجم دانگ از شش دانگ مشاع .