انجمن حقوقی هامون
وصیت نامه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: وصیت نامه (/showthread.php?tid=761)وصیت نامه - mehdi - ۱۷ آبان ، ۱۳۹۳

با سلام،

پدرم وصیت نامه رسمی‌ داشت که بعد از فوت پدرم در دست اخوی می‌باشد و به هیچ کس نمیدهد. متأسفانه نمیدانیم در کدام دفتر رسمی‌ نوشته شده است. از چه طریقی میتنونیم کپی‌ یا المثنی بگیریم؟

از راهنمایی شما متشکر هستم


RE: وصیت نامه - حکمت - ۱۸ آبان ، ۱۳۹۳

سلام
1-گواهی حصروراثت از شورای حل اختلاف دادگستری اخذنموده اید؟
2-اموال پدرتان درحال حاضردراختیار چه کسی است؟
3-آیادادخواست تحریرومهروموم ترکه تقدیم شورا نموده اید؟
فعلا موارد مذکورراپاسخ دهید تا دوستان بهتر بتوانند پاسخ ارائه نمایند


RE: وصیت نامه - mehdi - ۱۹ آبان ، ۱۳۹۳

با سلام و تشکر
۱-بلی اخوی گرفته است. و من کپی‌ آن را دارم. در وصیت نامه نوشته که مبلغی به من می‌رسد. پدرم ساله ۸۱ فوت کردند.
۲- کلیه اموال در دست اخوی است.
۳- نه خیر
با تشکر مجدد


سلام
1-گواهی حصروراثت از شورای حل اختلاف دادگستری اخذنموده اید؟
2-اموال پدرتان درحال حاضردراختیار چه کسی است؟
3-آیادادخواست تحریرومهروموم ترکه تقدیم شورا نموده اید؟
فعلا موارد مذکورراپاسخ دهید تا دوستان بهتر بتوانند پاسخ ارائه نمایند
[/quote]


RE: وصیت نامه - حکمت - ۲۰ آبان ، ۱۳۹۳

متاسفانه با عدم اشراف به قوانین در موارد اینچنینی اشخاص معضلاتی برای خود وسایروراث درست می کنند که درآینده جبران ان ممکن ومیسورنگردد.
شما باید پس از فوت دادخواست مهروموم وتحریرترکه به مرجع قضائی ارائه مینمودید چون اگر متوفی اموالی از خود به جا گذاشته باشد ممکن است که اموال تا زمان تعیین تكلیف وتقسیم آن بین وراث در معرض حیف و میل واقع شود درچنین مواردی هر كدام از ورثه یا وصی یا كسی كه به نفع او وصیت شده می تواند از شورای حل اختلاف بخواهد صورت اموال متوفی را تهیه و ماترک بجا مانده را مهر و موم نماید پیشنهاد میشود چنین دادخواستی از شورای حل اختلاف محل بنمایید ودرستون دلائل استعلام ثبتی درخصوص وصیت نامه را منظور نمائید
درسایر موارد تصرفات برادرشما عدوانی ومستحق اجرت المثل میباشد چون پاسخ نخواستید وارد بحث نمی شوم