انجمن حقوقی هامون
دادن حضانت فرزندان به مادر - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق خانواده (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: دادن حضانت فرزندان به مادر (/showthread.php?tid=727)دادن حضانت فرزندان به مادر - mohammad salehinik - ۱۵ شهريور ، ۱۳۹۳

سلام
پسر عمه ی من معتاد است و تا حال چندین بار به جرم سرقت به زندان رفته و الان نیز در زندان به سر می برد.
او چند سال است نفقه هم نمی پردازد و جدا از خانواده خود زندگی می کند.به خانواده خود نیز رسیدگی نمی کند و حتی همسر و 2 فرزندش در خانه ای که پدر همسرش تهیه کرده است زندگی می کنند.و همسرش با کار کردن مخارج زندگی 2 فرزندش را تامین می کند.
چطور می توان حضانت این فرزندان را به مادر داد
فرزند پسر 8 و دختر 15ساله است و برای اموری چون ثبت نام مدرسه ،بستری در بیمارستان محتاج امضا ی پدری هستند که پیدا کردنش سخت است."یا در زندان است یا در شهر دیگر"


RE: دادن حضانت فرزندان به مادر - حکمت - ۱۵ شهريور ، ۱۳۹۳

سلام
دوست عزیز حضورتان ومطرح کردن پرسش های آموزنده درانجمن مایه مباهات است

مادر باتقدیم دادخواست حضانت طفل صغیر میتواند صرفآ حضانت فرزندذکورراعهده دار گرددهرچند فرزند اناث را هم جهت اخذ حضانت میتوانددردادخواست ذکروازدادگاه حضانت اورانیزباتذکر مواردی که اعلام نمودیدبخواهد اما قدرمتقین درخصوص فرزنداناث دادخواست ردخواهدگردیدزیرا دختردرسن رشدقرارداردوخودمیتوانددرخصوص امورات زندگیوزندگی باهریک ازوالدین تصمیم بگیرد حتی زندگی با پدرمعتاد
البته مطالبه نفقه دختر14ساله ای اخیرآ وجودداشت که بامادرزندگی مینمود مادرش بدون حضانت دادخواست به دادگاه ارائه نموده بود ودادگاه باخواسته مادرموافقت وحکم به ضرر پدرصادرنمود


RE: دادن حضانت فرزندان به مادر - mohammad salehinik - ۱۵ شهريور ، ۱۳۹۳

با تشکر
یعنی مادر یک دادخواست حضانت برای پسرش بدهد؟
آیا خود دختر می تواند در دادگاه حاضر شود و تقاضای زندگی با مادرش را بدهد تا امورات قانونی او بدون نیاز به حضور پدرش انجام شود؟


RE: دادن حضانت فرزندان به مادر - حکمت - ۱۵ شهريور ، ۱۳۹۳

پیشنهاد میکنم حضانت دختر وپسرراهمزمان ازدادگاه بخواهیدهرچنددعوی درخصوص دختر ردشود

دختردرچنین سن قانونی مخیر است که باهریک ازوالدین حتی سایر اقرباء درجه 1یا 2به میل واراده خودش زندگی نماید هیچ کس نمیتواند چنین حقی راازاو سلب نمایدنیاز به اذن دادگاه ووالدین ندارد (قسمت اخیر من باب اختیارات بیان گردید)

اما درخصوص ازدواج دختر اذن پدرودرصورت غایب بودن پدر حکم دادگاه لازم است


RE: دادن حضانت فرزندان به مادر - حکمت - ۱۶ شهريور ، ۱۳۹۳

سلام
ضمنآدرخصوص پاسخ استناد به رای وحدت رویه مینمایم

رأي وحدت رويه شماره 30 مورخ 3 دي 1364 هيئت عمومي ديوان عالي کشور و ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 که رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته‌اند، ناظر به دخالت آنان در امور مربوط به خود مي‌باشد؛ مگر در امور مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. ‌

بنابراين صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقالات عمدي و يا قهري قبل از رسيدن به سن بلوغ مالک آنها شده، تصرف و مداخله نمايد.

قانون مدني در بند 5 ماده 976، بند 1 ماده 979 و مواد 984 و 985 اهليت استيفا را در موارد مختلف در باب تابعيت و حقوق راجع به آن منوط به رسيدن به سن 18 سال تمام دانسته و طبق قانون راجع به رشد متعاملان مصوب 1313، صغير با داشتن 18 سال تمام اهليت قانوني براي اقامه دعوا در امور مالي را دارا خواهد بود؛ مگر اين که سن وي کمتر از 18 سال باشد که در اين صورت با تحصيل حکم رشد مي‌تواند حقوق قانوني خود را استيفا نمايد.


RE: دادن حضانت فرزندان به مادر - mohammad salehinik - ۱۶ شهريور ، ۱۳۹۳

تشکر از دوستانی که جواب دادند
چرا دختر خانم 15 ساله برای ثبت نام در مدرسه ؛مدیر مدرسه گفته است که باید پدرش برای امضا بیاید؟
مشکل دختر برای چنین مواردی است که می خواهد حضانتش به مادرش داده شود


RE: دادن حضانت فرزندان به مادر - حکمت - ۱۶ شهريور ، ۱۳۹۳

همانگونه که عرض شد خواسته را حضانت فرزند پسرورخترقراردهید تصمیم دادگاه درچنین موردی برهراداره ای لازم الاتباع است دیگرمدیرمدرسه جرات استناد به قانون نانوشته خودش ندارد
ضمنآ مدیرمدرسه حقوقدان نیست که الزام نماید کتبآ از ایشان بخواهیدثبت نام نمایدزیرا تحصیل فرزندتامرحله متوسطه اجباری میباشددرصورت حبس بودن یا متواری بودن پدرمسئولیت متوجه مادرخواهدبوداگرهم نفیآ یااثباتآ اظهارنظرنکرد حراست آموزش پرورش،رییس ناحیه و...جهت گزارش تخلف به عبارتی ممانعت از حق توسط مدیر مدرسه وجوددارد


RE: دادن حضانت فرزندان به مادر - کامیاب - ۱۷ شهريور ، ۱۳۹۳

با سلام خدمت جناب حکمت و تشکر از پاسخهای بجا و جوبشان مخاطب محترم در مورد دخترتان با توجه به عدم اطلاعات حقوقی معلمان و مدیران مدرسه و رسم بودن دیرینه این نگرش غلط که در هر اموری باید پدر یا ولی محصل حضور داشته باشد در اینمورد خود محصل با نوشتن لایحه ای به ریاست منطقه آموزش و پرورش و بیان مشکلات خود و بیان ماده 1210 قانون مدنی و همچنین رای وحدت رویه و بخشنامه ای هم در اینمورد توسط وزارتخانه مربوطه به ادارات کل هر استان و شهرستان ابلاغ شده شما میتوانید با ارائه این نامه مشکل خود را حل کنید و یا دریافت حکم رشد توسط دختر و یا با نوشتن یک شکوائیه ممانعت از حق توسط دانش آموز از مدیر مدرسه و یا انجام موارد مربوطه همانگونه که بیان فرمودند آوردن اسم دختر در دادخواست و دریافت حکم حضانت در صورتی که در کلیه موارد دادخواستی دادگاه قطعاً در حکم خود تصریح خواهد نمود طبق ماده 1210 قانون مدنی دختر به حکم رشد رسیده پس این کار مدیر مدرسه قطعاً آزار و اذیت و نوعی سنگ اندازی بوده این نظر شخصی بنده بوده