انجمن حقوقی هامون
دادخواست ابطال وکالت بلاعزل - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق مدنی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=16)
+--- موضوع: دادخواست ابطال وکالت بلاعزل (/showthread.php?tid=726)دادخواست ابطال وکالت بلاعزل - amir86 - ۱۴ شهريور ، ۱۳۹۳

با سلام.لطفاً راهنمایی بفرمایید.این متن دادخواست برای درخواست ابطال وکالتنامه بلاعزل مناسب است؟
رياست محترم مجتمع قضايي ..............
با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:
اينجانب .............. با تنظيم وكالت نامه فوق الاشعاردرسال ........به خوانده جهت سهولت وتسریع درامور ،به جهت اخذیک فقره وام از بانک ..............،به ضمانت بنده وسپردن سند منزل مسکونی خویش "واقع در پلاك ثبتي شماره .......... وشماره ثبت .................... حوزه ثبتی شهرستان ............."که دروکالتنامه ذکر گردیده ،بعنوان وثیقه نزدبانک، وبا توجه به سوادکم وعدم اطلاع ازعواقب احتمالی ،وكالت بلا عزل اعطاء نموده ام. نظر به اينكه خوانده پس از انجام کار(که البته با انجام تعهداتش نیزهمراه نبوده است)، وپس از یکسال ازتنظیم وکالت نامه حاضر به حضور درثبت برای ابطال وکالت نامه نبوده وامروزوفردا نموده وازهمه مهمتر ازعودت سند ملک بنده که به امانت نزدایشان قراردارد ،امتناع می ورزد ،تا اینکه بعداز مراجعه آخر به خوانده دیگر ایشان را نیافتیم ، فلذا صدور حكم به ابطال وكالت نامه شماره ..............دفترخانه شماره .......... به استناد مواد 247 و 663 قانون مدني به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست. ضمناً نظر به اينكه بيم ورود خسارت بيشتر در صورت استفاده از وكالت نامه مذكور وجود دارد بدواً صدور دستور موقت و اجراي فوري آن مستنداً به مواد 310 ،‌318‌ و 320 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني تقاضا مي گردد.