انجمن حقوقی هامون
درخواست فروش برای ملک شریکی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: درخواست فروش برای ملک شریکی (/showthread.php?tid=715)درخواست فروش برای ملک شریکی - abbas moradi - ۲۷ مرداد ، ۱۳۹۳

با سلام و تشکر از وب سایت مفیدتان
پدر بنده حدود 2 سال پیش فوت نمودند ، ما دو برادر و یک خواهر هستیم. کارهای انحصار وراثت را برای خانه پدری انجام دادیم ولی برادر بزرگترم حاضر به فروش خانه نمیشود. قصد تهیه لایحه ای برای فروش خانه داریم. به چه موادی باید استناد کنیم تا درخواستمان محکمه پسند باشد؟


RE: درخواست فروش برای ملک شریکی - کامیاب - ۲۷ مرداد ، ۱۳۹۳

مخاطب گرامی شما میتوانید هم از طریق ثبت و هم از طریق دادگاه عمل کنید به نظر بنده ابتدا از طریق ثبت محل وقوع ملک تقاضای افراز داده و در صورت مشخص شدن سهم و دریافت سند شما میتوانید اقدام به فروش سهم خود بکنید و یا در صورت عدم افراز و یا عدم تحمل مراحل افراز میتوانیدتوسط دادگاه طی برگه دادخواست تقاضای دستور فروش توسط دادگاه محل وقوع ملک یا املاک را بدهید این نظر شخصی بنده بوده


RE: درخواست فروش برای ملک شریکی - abbas moradi - ۲۷ مرداد ، ۱۳۹۳

به دلیل ابعاد و بر کم و عدم هماهنگی سهم ها با افراز احتمالی مسئله افراز منتفیست. جناب Kamyab.Teymouri گرامی در دادخواستمان به چه موادی میتوانیم استناد کنیم متشکرم.


RE: درخواست فروش برای ملک شریکی - کامیاب - ۲۷ مرداد ، ۱۳۹۳

مخاطب محترم این دعوی از قانونی صدور دستور فروش مال مشاع بوده که با در خواست باید باشد اما به دلیل در آمد قوه قضائیه در فرمهای دادخواست نوشته و هزینه دادرسی غیر مالی پرداخت میشود که بر اساس قانون جدید حدوداً صدهزار تومان بوده و در اینباره باید برگه انحصار وراثت مفاصا حساب مالیاتی اموال و فوت نامه و کپی شناسنامه خواهانها و اگر موجود باشد کل وراث را هم باید پیوست شود و نام کلیه وراث و آدرسشان قید میشود تعدادی که موافق به فروشند میشوند خواهان و تعدادی که حاضر به فروش نیستند خوانده بوده و شما اگر در تهران هستید باید به دفاتر خدمات قضائی و اگر در شهرستان هستید به دادگاه محل وقوع ملک رجوع کنید و برای پر کردن فرم دادخواست همین موارد و مشکلات تان را بیان و تقاضای فروش میکنید و در صورت داشتن مشکل در مورد نگارش به واحد ارشاد قضائی همان دادگاه مراجعه کنید و اگر در تهران باشد خود دفاتر فرمهای مخصوص را داشته فقط شما کپی و اصل کلیه مدارک مورد نیاز را همراه داشته باشید این نظر بنده بوده