انجمن حقوقی هامون
فروش سهام شرکت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: فروش سهام شرکت (/showthread.php?tid=548)فروش سهام شرکت - kajlanguageschool - ۲۶ دي ، ۱۳۹۲

یک موسسه آموزشی 100 درصد سهام خود را به گروهی به مبلغ 500000000ریال می فروشد. خریدار چکی را به همین مبلغ در اختیار شرکا قرار می دهد و طرفین زیر صورتجلسه را امضا می کنند ولی یکی از شرکا در تقسیم مال به دست آمده اهمال کرده و اکنون پس از 3 هفته سهم دیگران را نمی دهد.
آیا راهی برای شرکایی که سهام خودرا نگرفته اند است؟


RE: فروش سهام شرکت - کامیاب - ۲۶ دي ، ۱۳۹۲

مخاطب محترم به نظر بنده از نظر قانونی و حقوقی خریدار ثمن معامله را کامل پرداخت نموده اگر احدی از شرکاء و یا تعدادی از شرکاء از پرداخت سهم الشرکه یک شخص و یا اشخاص دیگر سر باز میزند به نظر بنده ابتدا با صحبت سپس با اظهار نامه اعلان به دریافت حق و حقوق خود نمایند و در صورت عدم پرداخت دادخواست مطالبه وجه را به طرفیت شخصی که وجه نزد وی بوده ارائه نماید زیرا خریدار با توجه به پرداخت ثمن معامله در مقابل فروشندگان هیچگونه مسئولیتی نداشته و ندارد این نظر بنده بوده شاید دوستان نظر بهتری داشته باشد.


RE: فروش سهام شرکت - حکمت - ۲۷ دي ، ۱۳۹۲

سلام حضوردوست ارجمندم جناب آقای تیموری عزیز
آنچه درخصوص سئوال کاربرمحترم ذهن بنده را مشغول نموده این است
اگرچه به فرض صورتجلسه تنظیم قراردادرابه قراردادبیع تفسیر کنیم
مستحضر هستید درقانون مدنی تا ثمن تحویل خریدارنشده باشد میتواند ازتحویل مثمن خودداری نماید درقضیه مطروح هرچند بیعی واقع شده باشداما ثمن تحویل تعدادی ازسهامداران نشده است.
درفرض دیگری ممکن است شخصی که وجه دراختیارش بوده ازحدوداختیارات خویش خارج وآنرا به نفع خودش تصرف نموده باشد درچنین صورتی بهتر نیست ابتدآ اظهارنامه ای ارسال وپاسخ امین رادریافت نموده درصورت استنکاف به جرم خیانت درامانت امین راموردتعقیب کیفری قرارداده تادرس عبرتی بردیگران باشد که میخواهند بامال مردم ارتزاق نمایند؟
وضعیت دیگری نیز دراین خصوص متصوراست اینکه باعقدقرارداد بیع وپرداخت کلی ثمن مثمن تحویل خریدارشده باشد درچنین صورتی فروشنده/فروشندگان نمیتوانندادعایی بنماید
موفق باشید


RE: فروش سهام شرکت - کامیاب - ۲۷ دي ، ۱۳۹۲

با سلام خدمت دوست گرامی جناب حکمت به نظر بنده با کمی مداقعه در بیانات طراح سوال (یک موسسه آموزشی 100 درصد سهام خود را به گروهی به مبلغ 500000000ریال می فروشد) یک موسسه کلیه سهام خود را میفروشد و در مقابل فروش (خریدار چکی را به همین مبلغ در اختیار شرکا قرار می دهد )یعنی ذاتاً بیع انجام شده و با توجه به قانون چک و قانون مدنی مبلغ ثمن پرداخت شده هرچند مخاطب بیان نموده وجه چک توسط احدی از شرکای وی در موسسه دریافت شده اما سهم الشرکه وی یا تعدادی از شرکاء توسط مالکین قبل پرداخت نشده (یکی از شرکا در تقسیم مال به دست آمده اهمال کرده و اکنون پس از 3 هفته سهم دیگران را نمی دهد)پس ذاتاً و قانوناً به فرض قبول بیانات حضرتعالی خریدار بری الذمه شده و این مشکل بین خود سهامدان قبلی بوده و هیچ ارتباطی به خریدار ندارد و همانگونه که مستحضرید بنده بیان نمودم (که به نظر بنده ابتدا با صحبت سپس با اظهار نامه اعلان به دریافت حق و حقوق خود نمایند و در صورت عدم پرداخت دادخواست مطالبه وجه را به طرفیت شخصی که وجه نزد وی بوده ارائه نماید ) لذا بنده فکر میکنم ابتدا با صحبت مشکلات خود را حل کنند اگر نشد ارسال اظهار نامه و در صورت عدم نتیجه ارائه دادخواست مطالبه وجه در ضمن اگر بین خریدار و فروشندگان توافقی نمیبود هیچگاه خریدار ثمن معامله را طی یک چک و یا چند چک تحویل فروشنده نمی نمود و همچنین همانگونه که حضرتعالی اشراف دارید در صورت هرگونه معامله چگونگی پرداخت توسط خریدار و چگونگی تحویل مورد معامله در هر قراردادی مشخص بوده و هست و اگر به فرض محال فروشندگان بدون قید پرداخت چک اقرار به دریافت نموده باشند هم با توجه به پرداخت ثمن توسط خریدار باز هم خریدار بری الذمه شده و فروشندگان باید بروند علیه صادر کننده چک اقدام کنند هرچند در این مورد ثمن پرداخت و مورد معامله نیز تحویل گردیده پس جای بحثی از باب ثمن و مثمن باقی نبوده و با توجه به اظهارات مخاطب ثمن توسط یکی از شرکای خود مورد سوء استفاده قرار گرفته و در مورد هرگونه شکایت کیفری با توجه به وجود قرارداد و توافق به وصول ثمن توسط احدی از شرکاء شرعاً و قانوناً هیچگونه شایت کیفری نمیتوان نمود به این دلیل که ماهیت اختلاف عدم پرداخت حقوق مادی احدی از شرکاء توسط احدی دیگر بوده در باب یک قرارداد مشخص بوده هرچند با توجه به رویه قضایی جاری پول به هیچ عنوان نمیتواند مورد امانت قرار گیرد و در اینمورد رای وحدت رویه جاری و نظریه مشورتی وجود دارد لذا هرگونه اقدام کیفری منتفی بوده لذا به نظر بنده تنها راه رسیدن به حقوق مخاطب ابتدا با صحبت سپس هم میتواند اظهار نامه ارسال کند و هم میتواند بدون ارسال اظهار نامه دادخواست مطالبه وجه بدهد و هدف از ارسال اظهار نامه ابتدا گوشزد نمودن وظیفه گیرنده وجه چک سپس نشان دادن حسن نیت مدعی مبنی بر استفاده از روابط حسنه جهت در یافت مطالباتش سپس داشتن مدرکی رسمی مبنی بر عدم انجام تعهدات طرف مقابلش بوده سپس ارائه دادخواست با مدارک مثبته در صورت عدم رسیدن به مقصود از روشهای مسالمت آمیز بوده زیرا همانگونه که مستحضرید در محاکم ما رسیدن به حق مستلزم وجود صبر ایوب و پرداخت هزینه مالی فراوان و علاوه بر هزینه مالی هزینه عصبی و حیثیتی بوده که زمانبر بودن این مسائل باعث میشود مخاطب را به دوستی و آشتی و حل مسالمت آمیز ارشاد میگردد قبلاً از غلطهای املایی و انشایی پوزش خواسته و همچنین این نظر بنده در اینمورد بوده شاید دوستان نظر کاملتری ارائه نمایند از صبر دوستان کمال تشکر را دارم