انجمن حقوقی هامون
شكايت مزاحمت و ضرب و جرح عمدي - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق خانواده (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: شكايت مزاحمت و ضرب و جرح عمدي (/showthread.php?tid=515)شكايت مزاحمت و ضرب و جرح عمدي - moshaver333 - ۱۶ آذر ، ۱۳۹۲

با سلام با تشكر


RE: شكايت مزاحمت و ضرب و جرح عمدي - Vakil1.s.t.v - ۱۷ آذر ، ۱۳۹۲

دوست گرامی با توجه به اینکه پروندهایی که قبلا ذکر کردید و قرار منع تعقیب خورده است دلیل کافی برای اثبات بی گناهی شما نمیباشد.قرار منع تعقیب خوردن برای یک پرونده به خاطر نبودن دلایل کافی است نه به خاطر عدم مجرمیت شخص.فرض کنید کسی در بیابان شخصی را کتک بزند ولی شخص مجروح شاهدی نداشته باشد این دلیل بر بی گناهی شخص ضارب نیست.