انجمن حقوقی هامون
اجرت المثل - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق خانواده (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: اجرت المثل (/showthread.php?tid=513)اجرت المثل - شاهرخ - ۱۳ آذر ، ۱۳۹۲

با سلام وتشکر از راهنمایی های قبلی:
1-طی یک پرونده مستقل محکوم به پرداخت مهریه شدم که تمام وکمال پرداخت کردم
2-طی یک پرونده دیگر محکوم به پرداخت اجرت المثل شده ام که هنوز پرداخت نکرده ام
3-ظی یک پرونده دیگر تقاضای ظلاق از طرق زوجه مطرح که از طرف دادگاه اولیه وتجدید نظر رد شد ولی دیوان رای به تجدید بررسی داد که حکم نهایی هنوز صادر نشده
سوال:
1-در صورت رای به طلاق از طرف دادگاه. ایا باید اجرت المثل راهم پرداخت نمایم
2-در صورتی که نباید پرداخت کنم چگونه دو پرونده را به هم مرتبط کنم .تا بتوانم این مسله را به شعبه صادر کننده رای پرداخت اجرت المثل تفهیم کنم
باتشکر مجدد


RE: اجرت المثل - حکمت - ۱۵ آذر ، ۱۳۹۲

سلام
عرض شودحضورتان که درپرونده ای که محکوم به پرداخت اجرت المثل شده اید ،پرونده ازامرمختوم بهاء برخوردارگردیده وبایدپرداخت نمائید مگر درشرایطی وآنهم اینکه درپرونده دادخواست طلاق بازوجه توافق کنید که طلاق درقبال بذل اجرت المثل باشدزیرا حق طلاق دراختیارزوج است مگردرشرایطی که فعلآخارج ازپرسش شما هست
موفق باشید