انجمن حقوقی هامون
سوال - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: سوال (/showthread.php?tid=397)سوال - safaaa - ۲۹ ارديبهشت ، ۱۳۹۲

الف در تاریخ 24/3/1390 یک دستگاه آپارتمان را با ب قول نامه می نماید و طرفین تعهد می نمایند ظرف یک ماه مبایعنامه تنظیم نمایند در تاریخ 15/4/1390الف مبادرت به انعقاد مبایعنامه آپارتمان موصوف با ج می نماید وضعیت قرارداد دوم چیست ؟
در صورتی که الف در قولنامه با ب صریحا تعهد به عدم انتقال به ثالث نموده باشد برای شخص ب چه حقوقی متصور است؟