انجمن حقوقی هامون
نمیخواهم طلاق بدهم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: نمیخواهم طلاق بدهم (/showthread.php?tid=32)نمیخواهم طلاق بدهم - حمید15 - ۲۱ مرداد ، ۱۳۹۰

باسلام درود برشما وامید وارم تاعات وعباداتتان مقبول ایذ منان واقع شدباشد دو سوال دارم امیدوارم همچون دفعات قبل لطفتان شامل این حقیر شود ومرابه بهترین شکل راهنمای کنید.
1_من وهمسرم درتاریخ 5/15مرداد به دادگاه خانواده باهنر رفتیم به خواسته همسرم وایشان دادخواست طلاق توافقی دادند وقبل از ان روز قبل به دفتر خانه اسناد رسمی رفتیم و بند دو قواره زمین به ایشان واگذارکرذم وبادادن مقادیری دگر باایشان تسویه کردم وهمسرم طی 1اقرارنامه و1 سند محضری ثبت کردند که کلی مهریه تماماونفقه وکلی حق حقوقشان را از بنددریافت نمودند. بله در روز 15 مرداد دادخواستشان را ارائه دادند و قاضی حکمه عدم سازش را صادر کدند .بنظر بنده حکم اشکال دارد چون نوشته زوجه کلی حق حقوقش را از قبیل مهریه مندرجه در سند نکاحی دریافت نموده وهیچگونه طلبی از قبال مهریه جهیزیه اجرت المثل ندارد وزوجه در قبال فقط 1000تومان به زوج بذل نمود وزوج قبول بذل نموده است .زوجه حق رجوع به ما بذل راازخ.د سلب وساقط کرداست.ونوع طلاق از نوع خلع می باشد......حالا ماهنوز به دلئلی دفتر خوانه نرفتیم وخوطبه طلاق جاری نشده .در ضمن دردادگاه پشت حکم که نوشته شده حکم حضورن صادر وابلاغ شده وما هیچگونه اعتراضی نداریم و هر دو امضاکردیم.
حالا سوال من این است که من چگونه وآیا راهی هست که طلاق ندهم و آیا همسرم میتواند بدو نه حضور من برود دفترخانه وطلاضش را ثبت کندآیا من میتوانم به حکم اعتراضی داشته باشم یانه.
منتظر رهنمودهای شما هستم ممنون.


RE: نمیخواهم طلاق بدهم - Vakilyar - ۲۲ مرداد ، ۱۳۹۰

با سلام شما نمیتوانید نسبت به رای صادره اعتراض نمائید زیرا حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب نموده وبه این ترتیب رای قطعی شده است مگر هر دوی شما در طی سه ماه از اجرای صیغه طلاق خودداری کنید که در این صورت وضعیت به حال سابق اعاده خواهد شد همسر شما میتواند به تنهایی برای اجرای صیغه طلاق اقدام نماید