انجمن حقوقی هامون
پارکینگ آپارتمان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: پارکینگ آپارتمان (/showthread.php?tid=299)پارکینگ آپارتمان - غلامحسین عباسپور - ۲۰ دي ، ۱۳۹۱

سلام-من مدیریک ساختمان20واحدی هستم که4واحددارای پارکینگ نمیباشندوازحیاط برای پارک استفاده میکنند.طی تصمیم هیئت مدیره قرارشده ماهانه20000تومان حق پارکینگ بدهندولی ازپرداخت امتناع میکنند.به ماده قانون581مدنی و10تملک آپارتمانهااستنادمیکنند.ایادرست میگویند؟قانون چه میگوید؟من چه کنم؟باتشکرازکمک دوستان


RE: پارکینگ آپارتمان - کامیاب - ۲۰ دي ، ۱۳۹۱

مخاطب محترم به نظر بنده خیر آنها از عدم آگاهی شما از قانون سوء استفاده میکنند آنها به هیچ عنوان حق پارک و استفاده از حریم مشاع را بدون اجازه کلیه مالکین ندارند و شما میتوانید با توجه به اختیاراتی که قانون به شما بعنوان مدیر ساختمان میدهد از پارک آنها ممانعت نموده و در صورت عدم توجه بعنوان ایجاد مزاحمت از آنها شکایت کنید و کلیه اشخاص ناراضی از عمل آنها را بعنوان شهود استفاده کنید و از همه راحت تر میتوانید جلسه تشکیل داده و با موافقت کتبی اشخاص ناراضی در جلوی محلی که پارک میکنند مانع نصب کنید که هم قانون را رعایت نموده و هم از حقوق دیگر مالکین حمایت میکنید فکر میکنم راه دوم بهترین راه باشد و در صورت ایجاد مزاحمت آتی آنها میتوانید همان شخص متخلف را از حق استفاده آب مشترک برق و یا گاز مشترک محروم نموده زیرا قانون جهت احقاق حقوق دیگران این راهکار را به مدیر ساختمان مجوز داده