انجمن حقوقی هامون
مطالبه مهریه و اجرت المثل ایام زندگی از شوهر فوت شده - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق خانواده (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: مطالبه مهریه و اجرت المثل ایام زندگی از شوهر فوت شده (/showthread.php?tid=240)مطالبه مهریه و اجرت المثل ایام زندگی از شوهر فوت شده - behzad1809 - ۸ آبان ، ۱۳۹۱

با سلام
لطفاً در خصوص وضعیت ذیل پاسخ مناسب ارائه فرمایید:
مردی فوت شده و از ایشان یک واحد آپارتمان (بدون سند) و مقداری سهام بجای مانده.
ورثه ایشان عبارتند از همسر + یک دختر و یک پسر صغیر از همین همسر که طی امین نامه ای سرپرستی این دوصغیر را بعهده دارد + یک پسر از همسری دیگر که مطلقه شده + یک مادر (جمعاً 5 وارث)
هم اکنون همسر تصمیم دارد مهریه خود را که 121 سکه میباشد و نیز اجرت المثل ایام زندگی خود را مطالبه نماید.
1) آیا دادخواست به طرفیت کلیه ورثه (حتی دو صغیری که تحت سرپرستی خود نیز هست ) میبایست تقدیم گردد؟
2) آیا صدور قرار تأمین از آپارتمانی که فاقد سند میباشد امکانپذیر هست؟
3) آیا تقاضای اجرت المثل ایام زندگی منتج به نتیجه مطلوب خواهد شد؟ با توجه به اینکه تا قبل از فوت زوج، زوجه نزدیک به 14 سال از مادر شوهر در خانه خود نگهداری نموده است.

با تشکر


RE: مطالبه مهریه و اجرت المثل ایام زندگی از شوهر فوت شده - کامیاب - ۱۰ آبان ، ۱۳۹۱

با سلام خدمت شما در پاسخ به سوالات مطروحه شما نظر خود را به سوالات شما عرض مینمایم در مورد سوال اول بله با ید به طرفیت کل وراث باشد صغیر و کبیر در مورد خواسته معنی ندارد در مورد سوال دوم توقیف ملک در مورد اموالی میباشد که دارای سند رسمی بوده لذا از باب توقیف آپارتمان باید مراحل خاص دیگری طی شود و باید شرایط توقیف مهیا باشد در مورد سوال سوم شما در صورت اثبات بله قابل دریافت می باشد به این توضیح که هر فردی میتواند از کلیه حق و حقوق قانون که برای وی متصور و تعریف شده در صورت احراز و اثبات با مدارک مثبه و قانونی بهرمند شود لذا با ادعای بدون اثبات هیچ حقی قابل اثبات و دریافت نمی باشد


RE: مطالبه مهریه و اجرت المثل ایام زندگی از شوهر فوت شده - behzad1809 - ۱۱ آبان ، ۱۳۹۱

(۱۰ آبان ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۱ : ۰۰)kamyab.teymouri نوشته است: با سلام خدمت شما در پاسخ به سوالات مطروحه شما نظر خود را به سوالات شما عرض مینمایم در مورد سوال اول بله با ید به طرفیت کل وراث باشد صغیر و کبیر در مورد خواسته معنی ندارد در مورد سوال دوم توقیف ملک در مورد اموالی میباشد که دارای سند رسمی بوده لذا از باب توقیف آپارتمان باید مراحل خاص دیگری طی شود و باید شرایط توقیف مهیا باشد در مورد سوال سوم شما در صورت اثبات بله قابل دریافت می باشد به این توضیح که هر فردی میتواند از کلیه حق و حقوق قانون که برای وی متصور و تعریف شده در صورت احراز و اثبات با مدارک مثبه و قانونی بهرمند شود لذا با ادعای بدون اثبات هیچ حقی قابل اثبات و دریافت نمی باشد

با تشکر از پاسخ شما، چنانچه مراحل خاصل توقیف آپارتمانی را که فاقد سند مالکیت میباشد را میدانید ذکر نمایید.RE: مطالبه مهریه و اجرت المثل ایام زندگی از شوهر فوت شده - کامیاب - ۱۱ آبان ، ۱۳۹۱

با سلام جهت توقیف آپارتمان پس از اقدامات باید شما قرارداد خرید آپارتمان را داشته باشید که به نام متوفی بوده باشد در آن حالت شما دادخواستی به طرفیت مالک مبنی بر انتقال ملک به واسطه دیونات متوفی بر اساس احکام دادگاه به نام شما صادر گردیده و دیونات ایشان را محرز می نماید صورت پذیرد و سپس پس از محکومیت مالک دارنده سند مالکیت اگر مالک اصلی سند ملک را به نام شما نکرد در آن صورت ملک را تا انتقال قطعی به نام خودتان میتوانید توقیف کنید و شما در بدو امر هم میتوانید اما باید خسارت احتمالی نزد صندوق دادگستری بگذارید و اگر هم اکنون متصرف ملک هستید مدعی شوید که متوفی ملک را بابت دیونات خود در تصرف من قرارداده و اقدامات قانونی جهت انتقال قانونی در مرجع قضائی در حال رسیدگی می باشد