انجمن حقوقی هامون
فروش ملک شراکتی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: فروش ملک شراکتی (/showthread.php?tid=194)فروش ملک شراکتی - movahedi.ruh - ۱۰ تير ، ۱۳۹۱

با سلام
1) تعداد 15 نفر در مجتمع آپارتمانی شریک هستند ( مالکین واحدها)، آیا در صورت توافق اکثریت قاطع مبنی بر فروش یکجای مجتمع، راهی برای الزام تعداد (ولو یک نفر) مخالف به فروش وجود خواهد داشت ؟
با توجه به اینکه فروش تک تک واحدها و فورش یکجا تفاوت جدی قیمت داشته و عملا مخالفت این عده موجب وارد شدن نوعی خسارت به دیگران است .

2) به فرض حصول توافق شفاهی بین مالکین مجتمع آپارتمانی، مبنی بر فروش یکجا، چه مراحلی جهت فروش باید طی شود ؟
برای جدی تر کردن توافق جهت یافتن خریدار (قبل از قولنامه) چه متنی باید تهیه و امضا گردد ؟. در این حالت چه ضمانت اجرایی برای عمل به این توافق میتواند وجود داشته باشد ؟ (که ابتدائا مبهم و صرفا بازگو کنندهء موافقت برای فروش است و طبعا منوط به بررسی قیمت و شرایط خریدار فرضی خواهد بود)
با تشکرRE: فروش ملک شراکتی - vakil - ۱۰ تير ، ۱۳۹۱

(۱۰ تير ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۵۱ : ۱۶)movahedi.ruh نوشته است: با سلام
1) تعداد 15 نفر در مجتمع آپارتمانی شریک هستند ( مالکین واحدها)، آیا در صورت توافق اکثریت قاطع مبنی بر فروش یکجای مجتمع، راهی برای الزام تعداد (ولو یک نفر) مخالف به فروش وجود خواهد داشت ؟
با توجه به اینکه فروش تک تک واحدها و فورش یکجا تفاوت جدی قیمت داشته و عملا مخالفت این عده موجب وارد شدن نوعی خسارت به دیگران است .

سلام
با عنایت به مواد 30 و 31 قانون مدنی :
ماده 30 ـ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌ گونه تصرف وا نتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده 31 ـ هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به‌ حکم قانون‌.

بنابراین تحت هیچ شرایطی نمیتوان کسی را مجبور به فروش ملک خود نمود . مگر اینکه ایشان را راضی نمائید .

نقل‌قول: 2) به فرض حصول توافق شفاهی بین مالکین مجتمع آپارتمانی، مبنی بر فروش یکجا، چه مراحلی جهت فروش باید طی شود ؟

بهترین را برای انجام اینکار دادن وکالت کاری به یک نفر است که کلیه کارهای فروش را انجام دهد و تنها برای امضاء سند و دریافت ثمن معامله حضور مالکین ضروری باشد .

نقل‌قول: برای جدی تر کردن توافق جهت یافتن خریدار (قبل از قولنامه) چه متنی باید تهیه و امضا گردد ؟

میتوانید یک قرارداد ( توافق نامه ) بین ساکنین به امضاء برسانید .

نقل‌قول: در این حالت چه ضمانت اجرایی برای عمل به این توافق میتواند وجود داشته باشد ؟ (که ابتدائا مبهم و صرفا بازگو کنندهء موافقت برای فروش است و طبعا منوط به بررسی قیمت و شرایط خریدار فرضی خواهد بود)
با تشکر

هیچ ضمانت اجرائی وجود نخواهد داشت . مگر اینکه در قرارداد قیمت پایه مشخص شود و قید گردد در صورتی که خریدار به قیمت پایه یا بالاتر از آن حاضر به خرید گردید ، مالک طبق توافق کتبی قبلی رضایت خود را اعلام نماید . کلیه موارد را باید در قرارداد قید نمائید با اشاره به ماده 10 قانون مدنی . در هر صورت به نظر بنده باید رضایت مالکین جلب شود . در غیر اینصورت انجام چنین معامله ای تقریباً ممکن نیست .

RE: فروش ملک شراکتی - movahedi.ruh - ۱۱ تير ، ۱۳۹۱

سلام و تشکر
ممکن است لطف کنید و مفاد توافق نامه (صلح نامه؟) اولیه بین مالکین را ذکر بفرمایید ؟RE: فروش ملک شراکتی - vakil - ۱۱ تير ، ۱۳۹۱

(۱۱ تير ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۲۴ : ۰۹)movahedi.ruh نوشته است: سلام و تشکر
ممکن است لطف کنید و مفاد توافق نامه (صلح نامه؟) اولیه بین مالکین را ذکر بفرمایید ؟

سلام
دوست عزیز مفاد توافق نامه بستگی به محتوای توافق طرفین دارد . در صورت نیاز به تهیه متن حقوقی باید به همراه طرفین به دفتر یکی از همکاران مراجعه نمائید .


RE: فروش ملک شراکتی - Mrs Afshoon - ۱۳ تير ، ۱۳۹۱

به هیچ عنوان نمیتوان سایر اشخاص مخالف فروش را مجبور به فروش ملک اختصاصی خودش کرد و اگر توافق برای فروش باشد بهتر است با دادن وکالت به یک نفر تمام امور را انجام و زمان انتقال رسمی سایرین حاضر شوند
هیچ ضمانت اجرائی وجود ندارد مگر اینکه در قرارداد قیمت پایه مشخص شود و قید گردد در صورتی که خریدار به قیمت پایه یا بالاتر از آن حاضر به خرید گردید ، مالک طبق توافق کتبی قبلی رضایت خود را اعلام نماید. در غیر اینصورت انجام چنین معامله ای تقریباً ممکن نیست .