انجمن حقوقی هامون
دادگاه صلاحیتدار برای تقسیم ترکه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- موضوع: دادگاه صلاحیتدار برای تقسیم ترکه (/showthread.php?tid=19)دادگاه صلاحیتدار برای تقسیم ترکه - vakil - ۶ مرداد ، ۱۳۹۰

سلام
دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتیکه تقسیم شده باشد در چه دادگاهی و در صورتیکه ترکه تقسیم نشده باشد در چه دادگاهی اقامه می شود ؟


RE: دادگاه صلاحیتدار برای تقسیم ترکه - peyman792 - ۱۴ شهريور ، ۱۳۹۰

تا زمانی که ترکه تقسیم نشده (م 20 ق آدم) ، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، صالح به رسیدگی می باشد و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود
بنابراین شرط مهم این صلاحیت استثنایی ، اینست که ترکه متوفی تقسیم نشده باشد . و اگر ترکه تقسیم شده باشد ، طرح دعوا ، تابع صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد ( م 11 ق . آ . د . م . ) .


RE: دادگاه صلاحیتدار برای تقسیم ترکه - Mrs Afshoon - ۱۰ خرداد ، ۱۳۹۱

سلام اگر ترکه تقسیم نشده باشد طبق ماده 20 ق ا د م صورت میگیرد اما اگر تقسیم شده باشد تابع دادگاه محل اقامت خوانده است