انجمن حقوقی هامون
اعتبار سفته - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- موضوع: اعتبار سفته (/showthread.php?tid=1546)اعتبار سفته - Seyedmorteza71 - ۲۷ تير ، ۱۳۹۸

بنده دو برگ سفته با سقف 10 و 5 میلیون تومان را امضا کردم و به طلبکار خود دادم.
تاریخ صدور، تاریخ سررسید، مبلغ و محل پرداخت را درج نکردم.
اما زیر امضای خود تاریخ امضا را به صورت عددی نوشتم.
سوال 1: آیا سفته ای که با این شرایط صادر شود دارای اعتبار خواهد بود؟
طلبکار تاریخ صدور و سررسید را فقط به صورت عددی درج نموده است و بر اساس آن دادخواست حقوقی داده است.
سوال 2: آیا این کار به اعتبار سفته خدشه ای وارد میکند؟
طلبکار تاریخ صدور را به صورت غیر واقعی چند ماه قبل از  تاریخ واقعی درج کرده و تاریخ سررسید را همان روز امضا کردن درج کرده است.
سوال 3: این تغییر در تاریخ صدور که با تاریخ زیر امضای من تناقض دارد چه تاثیری دارد؟
با توجه به اینکه تاریخ سررسید درج نشده و سفته از این حیث عندالمطالبه بوده و ایشان اظهارنامه ای برای بنده ارسال ننموده است.
سوال 4:آیا ارسال اظهارنامه تکلیف قانونی وی بوده است؟ عواقب آن چیست؟
ایشان سفته را در مهلت 10 روزه از تاریخ سررسید درج شده توسط خودش و نه بعد از آن واخواست نکرده اند و فقط دادخواست حقوقی برای دریافت مبلغ سفته ها، خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی داده اند.
سوال 5بنده دو برگ سفته با سقف 10 و 5 میلیون تومان را امضا کردم و به طلبکار خود دادم.
تاریخ صدور، تاریخ سررسید، مبلغ و محل پرداخت را درج نکردم.
اما زیر امضای خود تاریخ امضا را به صورت عددی نوشتم.
سوال 1: آیا سفته ای که با این شرایط صادر شود دارای اعتبار خواهد بود؟
طلبکار تاریخ صدور و سررسید را فقط به صورت عددی درج نموده است و بر اساس آن دادخواست حقوقی داده است.
سوال 2: آیا این کار به اعتبار سفته خدشه ای وارد میکند؟
طلبکار تاریخ صدور را به صورت غیر واقعی چند ماه قبل از  تاریخ واقعی درج کرده و تاریخ سررسید را همان روز امضا کردن درج کرده است.
سوال 3: این تغییر در تاریخ صدور که با تاریخ زیر امضای من تناقض دارد چه تاثیری دارد؟
با توجه به اینکه تاریخ سررسید درج نشده و سفته از این حیث عندالمطالبه بوده و ایشان اظهارنامه ای برای بنده ارسال ننموده است.
سوال 4:آیا ارسال اظهارنامه تکلیف قانونی وی بوده است؟ عواقب آن چیست؟
سوال 5: طلبکار بعد از گذشت چند ماه از تاریخ تحویل سفته تاریخ سررسید را به تاریخ همان روز تحول سفته درج کرده است. آیا این کار قانونی است؟ آیا باعث افزایش خسارت تاخیر تادیه می شود؟
ایشان سفته را در مهلت 10 روزه از تاریخ سررسید درج شده توسط خودش و نه بعد از آن واخواست نکرده اند و فقط دادخواست حقوقی برای دریافت مبلغ سفته ها، خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی داده اند.
سوال 6: احتمالا نظر دادگاه به چه نحو خواهد بود؟ خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی محاسبه می شود؟ تکلیف خسارت دارسی چه می شود؟
با تشکر: احتمالا نظر دادگاه به چه نحو خواهد بود؟ خسارت تاخیر تادیه از چه زمانی محاسبه می شود؟ تکلیف خسارت دارسی چه می شود؟
آیا خسارت دادرسی آن نسبت به یک سند عادی بیشتر است؟
با تشکر