انجمن حقوقی هامون
نظرخواهی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مباحث کیفری (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق جزای اختصاصی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- موضوع: نظرخواهی (/showthread.php?tid=1449)نظرخواهی - حکمت - ۴ آذر ، ۱۳۹۷

سلام
در صفحه4 نامه اداری پیوست  شاکی پرونده بصورتی توهین آمیز با کوچک شمردن او بصورت ذیلمورد معرفی گردیده است.  

اخیراً از سوی فردی بنام "قاسم لطفیان همدانی" در دیوان عدالت اداری


سئوال آیا مجنی علیه میتواند علیه محرر نامه طرح شکایت توهین نماید.
مرجع شکایت کدام دادسرا میباشد؟    
دادسرای کارکنان دولت؟
دادسرای عمومی وانقلاب محل کشف جرم (محل سکونت مجنی علیه)به جهت فضای مجازی بودن؟


RE: نظرخواهی - vakil - ۵ آذر ، ۱۳۹۷

(۴ آذر ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۲۹ : ۲۲)حکمت نوشته است: سلام
در صفحه4 نامه اداری پیوست  شاکی پرونده بصورتی توهین آمیز با کوچک شمردن او بصورت ذیلمورد معرفی گردیده است.  

اخیراً از سوی فردی بنام "قاسم لطفیان همدانی" در دیوان عدالت اداری


سئوال آیا مجنی علیه میتواند علیه محرر نامه طرح شکایت توهین نماید.
مرجع شکایت کدام دادسرا میباشد؟    
دادسرای کارکنان دولت؟
دادسرای عمومی وانقلاب محل کشف جرم (محل سکونت مجنی علیه)به جهت فضای مجازی بودن؟

سلام
جناب لطفیان بنده فایل پیوستی را کامل مطالعه نمودم . به نظر بنده در جملات نامه جرمی به وقوع نپیوسته است که بشود علیه محرر نامه طرح دعوی نمود .