انجمن حقوقی هامون
دلیل رد ورشکستگی خوانده (شرکت با مسئولیت محدود و اعتبار نامحدود ) طبق توضیحات ذیل - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: دلیل رد ورشکستگی خوانده (شرکت با مسئولیت محدود و اعتبار نامحدود ) طبق توضیحات ذیل (/showthread.php?tid=1411)دلیل رد ورشکستگی خوانده (شرکت با مسئولیت محدود و اعتبار نامحدود ) طبق توضیحات ذیل - smsalehimazandarani@gmail.com - ۱۸ مهر ، ۱۳۹۷

سلام

دادگاه طبق محتویات پرونده در نهایت حکم به نفع خواهان و پرداخت خسارات و جرایم را برای خوانده (شرکت با مسئولیت محدود و اعتبار نامحدود) صادر و پرونده به اجرای احکام فرستاده شد و در اجرای احکام ,طی استعلامات از بانکها و دوایر کلیه دوایر ,متوجه شدند شرکت (خوانده)هیچ گونه دارائی منقول و غیر منقول ندارد و همچنین تاکنون هیچ گونه آدرس جدید از جابجایی مکانی خود ارائه ننمودند ودر نتیجه  ریاست اجرای احکام, وصول مطالبات و خسارات را منوط به تشکیل پرونده جدید و درخواست  ورشکستکی شرکت (خوانده) از سوی خواهان دانسته  است تا از اعضای هیئت مدیره وصول شود .  ضمن اطلاع شفاهی به وکیل و مدیر عامل شرکت مبنی برحضور در اجرای احکام و احترام به اجرای حکم دادگاه , مدیر عامل با صراحت گفت بچه ها آشنا هستند  حکم دادگاه را بیخال ,بروید خودتان را خسته نکنید. اجبارا  تقاضای  ورشکستکی شرکت( خوانده) از سوی خواهان به محضر دادگاه ارائه شد, بعد از چند ماه دادگاه پرونده را به کارشناس ارجاع داد و کارشناس با توجه به عدم دسترسی به آدرس شرکت اعلام نمود دفتر و اوراق اداری مالی خوانده (شرکت )را بیاورید در صورتی که اسامی وکیل و مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره در پرونده قبلی قابل رویت است و در شهر حضور دارند.
 خواسته کارشناس از خواهان معقول نیست این چه کارشناس است که از خواهان انتظار دارد. مسجل است خوانده مکان جدید خود رابه قانون و محکمه قضایی ارائه نداد.طبق قانون آدرس جدید باید با وجود اطلاع از پرونده در دادگاه  توسط خوانده پس از گذشت سه سال توسط نماینده یا اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل اعلام می گردید .  به هرحال : کارشناس نظر خود را به دادگاه اعلام نمود و دادگاه و دادگاه تجدید نظر  دادخواست ورشکستگی شرکت را  رد نمودند. به چه دلیل ؟  راهکار قانونی چیست؟RE: دلیل رد ورشکستگی خوانده (شرکت با مسئولیت محدود و اعتبار نامحدود ) طبق توضیحات ذیل - vakil - ۱۹ مهر ، ۱۳۹۷

(۱۸ مهر ، ۱۳۹۷, ساعت --> ۴۷ : ۲۲)smsalehimazandarani@gmail.com نوشته است:
سلام

دادگاه طبق محتویات پرونده در نهایت حکم به نفع خواهان و پرداخت خسارات و جرایم را برای خوانده (شرکت با مسئولیت محدود و اعتبار نامحدود) صادر و پرونده به اجرای احکام فرستاده شد و در اجرای احکام ,طی استعلامات از بانکها و دوایر کلیه دوایر ,متوجه شدند شرکت (خوانده)هیچ گونه دارائی منقول و غیر منقول ندارد و همچنین تاکنون هیچ گونه آدرس جدید از جابجایی مکانی خود ارائه ننمودند ودر نتیجه  ریاست اجرای احکام, وصول مطالبات و خسارات را منوط به تشکیل پرونده جدید و درخواست  ورشکستکی شرکت (خوانده) از سوی خواهان دانسته  است تا از اعضای هیئت مدیره وصول شود .  ضمن اطلاع شفاهی به وکیل و مدیر عامل شرکت مبنی برحضور در اجرای احکام و احترام به اجرای حکم دادگاه , مدیر عامل با صراحت گفت بچه ها آشنا هستند  حکم دادگاه را بیخال ,بروید خودتان را خسته نکنید. اجبارا  تقاضای  ورشکستکی شرکت( خوانده) از سوی خواهان به محضر دادگاه ارائه شد, بعد از چند ماه دادگاه پرونده را به کارشناس ارجاع داد و کارشناس با توجه به عدم دسترسی به آدرس شرکت اعلام نمود دفتر و اوراق اداری مالی خوانده (شرکت )را بیاورید در صورتی که اسامی وکیل و مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره در پرونده قبلی قابل رویت است و در شهر حضور دارند.
 خواسته کارشناس از خواهان معقول نیست این چه کارشناس است که از خواهان انتظار دارد. مسجل است خوانده مکان جدید خود رابه قانون و محکمه قضایی ارائه نداد.طبق قانون آدرس جدید باید با وجود اطلاع از پرونده در دادگاه  توسط خوانده پس از گذشت سه سال توسط نماینده یا اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل اعلام می گردید .  به هرحال : کارشناس نظر خود را به دادگاه اعلام نمود و دادگاه و دادگاه تجدید نظر  دادخواست ورشکستگی شرکت را  رد نمودند. به چه دلیل ؟  راهکار قانونی چیست؟

سلام
دوست عزیز لطفاً حکم صادره دادگاه بدوی و تجدید نظر را حهت بررسی و امکان پاسخ به سوال شما ، پیوست نمایید .