انجمن حقوقی هامون
نفقه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: نفقه (/showthread.php?tid=129)نفقه - negarjoon - ۲۷ بهمن ، ۱۳۹۰

سلام
من15.12.89ازدواج کردم بعداز2ماه با همسرم مشکل پیدا کردم.درهمان هفته های اول توسط ایشان ازاله بکارت شدم.در تاریخ15.6.90 تقاضای نفقه کردم.ولی دادگاه فقط رای را از زمانی برای من حساب کردند که قرار بوده به منزل مشترک بریم یعنی از تاریخ1.5.90.تا15.6.90وماههای قبل از این را گفتند نفقه تعلق نمیگیرد.چرا؟؟؟Huh


RE: نفقه - vakil - ۲۸ بهمن ، ۱۳۹۰

(۲۷ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۳ : ۰۲)negarjoon نوشته است: سلام
من15.12.89ازدواج کردم بعداز2ماه با همسرم مشکل پیدا کردم.درهمان هفته های اول توسط ایشان ازاله بکارت شدم.در تاریخ15.6.90 تقاضای نفقه کردم.ولی دادگاه فقط رای را از زمانی برای من حساب کردند که قرار بوده به منزل مشترک بریم یعنی از تاریخ1.5.90.تا15.6.90وماههای قبل از این را گفتند نفقه تعلق نمیگیرد.چرا؟؟؟Huh

سلام
اصولا نفقه زوجه از لحظه جاری شدن صیغه عقد بر عهده زوج می باشد. به نظر میرسد شما دفاع خوبی در دادگاه ارائه نداده اید. اگر فرصت اعتراض باقی مانده است ، حتما اعتراض کنید. دادگاه بدوی اشتباه کرده است.


RE: نفقه - negarjoon - ۲۸ بهمن ، ۱۳۹۰

(۲۸ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۱ : ۰۲)vakil نوشته است:
(۲۷ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۳ : ۰۲)negarjoon نوشته است: سلام
من15.12.89ازدواج کردم بعداز2ماه با همسرم مشکل پیدا کردم.درهمان هفته های اول توسط ایشان ازاله بکارت شدم.در تاریخ15.6.90 تقاضای نفقه کردم.ولی دادگاه فقط رای را از زمانی برای من حساب کردند که قرار بوده به منزل مشترک بریم یعنی از تاریخ1.5.90.تا15.6.90وماههای قبل از این را گفتند نفقه تعلق نمیگیرد.چرا؟؟؟Huh

سلام
اصولا نفقه زوجه از لحظه جاری شدن صیغه عقد بر عهده زوج می باشد. به نظر میرسد شما دفاع خوبی در دادگاه ارائه نداده اید. اگر فرصت اعتراض باقی مانده است ، حتما اعتراض کنید. دادگاه بدوی اشتباه کرده است.

سلام
ممنون از اینکه وقت گذاشتین.
ازچه ماده قانونی در اعتراضم استفاده کنم؟


RE: نفقه - vakil - ۲۹ بهمن ، ۱۳۹۰

(۲۸ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۰۴ : ۲۳)negarjoon نوشته است:
(۲۸ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۱ : ۰۲)vakil نوشته است:
(۲۷ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۳ : ۰۲)negarjoon نوشته است: سلام
من15.12.89ازدواج کردم بعداز2ماه با همسرم مشکل پیدا کردم.درهمان هفته های اول توسط ایشان ازاله بکارت شدم.در تاریخ15.6.90 تقاضای نفقه کردم.ولی دادگاه فقط رای را از زمانی برای من حساب کردند که قرار بوده به منزل مشترک بریم یعنی از تاریخ1.5.90.تا15.6.90وماههای قبل از این را گفتند نفقه تعلق نمیگیرد.چرا؟؟؟Huh

سلام
اصولا نفقه زوجه از لحظه جاری شدن صیغه عقد بر عهده زوج می باشد. به نظر میرسد شما دفاع خوبی در دادگاه ارائه نداده اید. اگر فرصت اعتراض باقی مانده است ، حتما اعتراض کنید. دادگاه بدوی اشتباه کرده است.

سلام
ممنون از اینکه وقت گذاشتین.
ازچه ماده قانونی در اعتراضم استفاده کنم؟

سلام
در اعتراض لازم نیست به ماده ای اشاره شود . ولی من باب احتیاط به مواد 1102 و 1106 قانون مدنی اشاره کنید .


RE: نفقه - negarjoon - ۲۹ بهمن ، ۱۳۹۰

(۲۹ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۳۰ : ۱۴)vakil نوشته است:
(۲۸ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۰۴ : ۲۳)negarjoon نوشته است:
(۲۸ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۱ : ۰۲)vakil نوشته است:
(۲۷ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۳ : ۰۲)negarjoon نوشته است: سلام
من15.12.89ازدواج کردم بعداز2ماه با همسرم مشکل پیدا کردم.درهمان هفته های اول توسط ایشان ازاله بکارت شدم.در تاریخ15.6.90 تقاضای نفقه کردم.ولی دادگاه فقط رای را از زمانی برای من حساب کردند که قرار بوده به منزل مشترک بریم یعنی از تاریخ1.5.90.تا15.6.90وماههای قبل از این را گفتند نفقه تعلق نمیگیرد.چرا؟؟؟Huh

سلام
اصولا نفقه زوجه از لحظه جاری شدن صیغه عقد بر عهده زوج می باشد. به نظر میرسد شما دفاع خوبی در دادگاه ارائه نداده اید. اگر فرصت اعتراض باقی مانده است ، حتما اعتراض کنید. دادگاه بدوی اشتباه کرده است.

سلام
ممنون از اینکه وقت گذاشتین.
ازچه ماده قانونی در اعتراضم استفاده کنم؟

سلام
در اعتراض لازم نیست به ماده ای اشاره شود . ولی من باب احتیاط به مواد 1102 و 1106 قانون مدنی اشاره کنید .

ممنون از پاسختون
(۲۹ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۳۱ : ۲۲)negarjoon نوشته است:
(۲۹ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۳۰ : ۱۴)vakil نوشته است:
(۲۸ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۰۴ : ۲۳)negarjoon نوشته است:
(۲۸ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۱ : ۰۲)vakil نوشته است:
(۲۷ بهمن ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۳ : ۰۲)negarjoon نوشته است: سلام
من15.12.89ازدواج کردم بعداز2ماه با همسرم مشکل پیدا کردم.درهمان هفته های اول توسط ایشان ازاله بکارت شدم.در تاریخ15.6.90 تقاضای نفقه کردم.ولی دادگاه فقط رای را از زمانی برای من حساب کردند که قرار بوده به منزل مشترک بریم یعنی از تاریخ1.5.90.تا15.6.90وماههای قبل از این را گفتند نفقه تعلق نمیگیرد.چرا؟؟؟Huh

سلام
اصولا نفقه زوجه از لحظه جاری شدن صیغه عقد بر عهده زوج می باشد. به نظر میرسد شما دفاع خوبی در دادگاه ارائه نداده اید. اگر فرصت اعتراض باقی مانده است ، حتما اعتراض کنید. دادگاه بدوی اشتباه کرده است.

سلام
ممنون از اینکه وقت گذاشتین.
ازچه ماده قانونی در اعتراضم استفاده کنم؟

سلام
در اعتراض لازم نیست به ماده ای اشاره شود . ولی من باب احتیاط به مواد 1102 و 1106 قانون مدنی اشاره کنید .

ممنون از پاسختون

سلام
درخانه همسر امنیت جانی تا چه حد در خطر باشد میتوان تقاضای طلاق کرد ؟(به طوری که تقاضا رد نشود)


RE: نفقه - کامیاب - ۷ آبان ، ۱۳۹۱

مخاطب محترم عرایض دوست عزیزم براساس قانون و مستدل بوده و هیچگونه خللی را بنده در عرایض ایشان مشاهده نمی کنم ولی از نظر رویه قضائی حاکم و با نظر به بخشنامه های داخلی قوه قضائیه و اظهار الطاف بعضی از فقهای عصر حاضر و به دلیل سوء استفاده های بسیار و همچنین تبلیغات گسترده رویه از نظر بنده اینگونه بوده تاریخ عقد و یا عزله بکارت ملاک دریافت نفقه نمی باشد ملاک زمان شروع زندگی مشترک دائمی بوده یعنی زمانی که زوجین زیر یک سقف زندگی را شروع میکنند و همچنین با توجه به برداشت غلط عامیانه حتماً نفقه را زوج باید به زوجه نقداً پرداخت کند این غلط عامیانه بوده نفقه شامل خوراک پوشاک هزینه درمان و مواردی دیر که در قانون مدنی احساء گردیده و به تناسب در آمد زوج و جایگاه اجتماعی زوجه بوده یعنی اگر زوجه از ابتدا میدانسته درآمد زوج چه میزانی بوده و از کلیه کم و کیف و شرایط زوج خبر داشته از نظر شرعی و قانونی نمیتواند بیش از میزان مشخصه مطالبه کند و بحثهای دیگر که خارج از حوصله توضیح میباشد در هر صورت با توجه به توضیح شما،خود شما در خواسته های خود زمان شروع و قرار پرداخت نفقه را مشخص نموده اید و از نظر بنده قاضی رسیدگی کننده بنا به توافق شما و همسرتان انشای دادنامه نموده و اگر اینگونه باشد دادنامه استوار بوده و اگر اقرار به توافق در دادگاه ننموده باشد دادنامه صادره با توجه به عرایض دوست عزیزمان قابل نقض و رسیدگی مجدد میباشد لذا فعلاً و عملاً رویه قضائی کشور ما به دلیل وجود اختلالات شدید اجتماعی جهت استحکام بنیان خانواده بیشتر جانبداری از زوج مینماید تا زوجه و این به دلیل سوء استفاده های بسیار از این ابزار نفقه و مهریه و اجرت المثل توسط خانمها میباشد.