انجمن حقوقی هامون
راهكار قانونی در وضعیت موجود بعد از اثبات حجر افراد - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: راهكار قانونی در وضعیت موجود بعد از اثبات حجر افراد (/showthread.php?tid=1210)راهكار قانونی در وضعیت موجود بعد از اثبات حجر افراد - smsalehimazandarani@gmail.com - ۳۰ بهمن ، ۱۳۹۵

اگر شخصی در مورخه 1388/09/14 وكالت تام از موكل بگیرد و موكل طبق همه كمیسیون های پزشكی تا هفت و 32نفره به اثبات حجر را مورخه 1388/10/24 تعیین كنند و وكیل یك روز قبل از فوت موكل مورخه 1388/12/01 با وكالت سندی به خود انتقال دهد . و در محضر دادگاه وكیل فروشنامه غیر محضری با شاهدان به تاریخ تنظیم 1387 ارائه نماید. راهكار قانونی در وضعیت ممكنه چیست


RE: راهكار قانونی در وضعیت موجود بعد از اثبات حجر افراد - کامیاب - ۳۰ بهمن ، ۱۳۹۵

مخاطب محترم سوال نا مفهوم لطف کنید توضیح بدید