انجمن حقوقی هامون
فروش ملک مشاعی غیر قابل تقسیم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: فروش ملک مشاعی غیر قابل تقسیم (/showthread.php?tid=1102)فروش ملک مشاعی غیر قابل تقسیم - farzen - ۶ مرداد ، ۱۳۹۵

فروش ملک مشاعی غیرقابل تقسیم توسط شریک یا شرکاء نسبت به سهم خودش معامله صحیحی میباشد ؟ یا اینکه حکم معامله فضولی را دارد وچنین معامله ای باطل میباشد؟
چنانکه چنین ملکی قابلیت تقسیم مابین شرکاء را داشته باشد در چنین حالتی فروش ملک مشاعی تو سط شریک مشاعی بمیزان حق السهم خودش چه حکمی دارد؟


RE: فروش ملک مشاعی غیر قابل تقسیم - حکمت - ۱۰ مرداد ، ۱۳۹۵

سلام
درخصوص پرسش اول به نظربنده حکم بیع فضولی رادارد زیرا حصه هر شریک مشخص نگردیده است.

درخصوص پرسش دوم بدون تفکیک قابل انجام نمیباشد درصورت تفکیک صرفا به شریک میتواند بفروشد درصورت عدم قبول شریک به شخص ثالث میتواند بفروشد.

ضمنآ در صورت فروش به غیرشریک درصورت توانائی شریک نسبت به خرید شریک میتواند با استناد به ماده به دادگاه بدون وقفه دادخواست اخذ به شفعه اراده نموده وآنچه را که مشتری پرداخت نموده به مشتری پرداخت ومعامله را به نفع خویش نماید


RE: فروش ملک مشاعی غیر قابل تقسیم - کامیاب - ۲۱ مرداد ، ۱۳۹۵

با سلام خدمت دوست بزرگوار جناب حکمت مخاطب محترم نظر شخصی بنده به شرح ذیل بوده
فروش ملک مشاعی غیرقابل تقسیم توسط شریک یا شرکاء نسبت به سهم خودش معامله صحیحی میباشد ؟
بله هرگونه معامله بین شرکای مشاعی جنبه معامله با حق شفعه نبوده در اینمورد هم نظریه مشورتی و هم رای وحدت رویه وجود دارد

یا اینکه حکم معامله فضولی را دارد وچنین معامله ای باطل میباشد؟
معامله صحیح بوده
چنانکه چنین ملکی قابلیت تقسیم مابین شرکاء را داشته باشد
این مورد باید با درخواست افراز توسط هر یک از مالکین صورت پذیرد در صورت قابل افراز بودن فروش مال مشاع منتفی بوده

در چنین حالتی فروش ملک مشاعی تو سط شریک مشاعی بمیزان حق السهم خودش چه حکمی دارد؟
در صورت قابل افراز بودن فروش مال مشاعی منتفی و باطل بوده