انجمن حقوقی هامون
تصادف با عابر - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=17)
+--- موضوع: تصادف با عابر (/showthread.php?tid=1032)تصادف با عابر - ashkebos - ۱۳ اسفند ، ۱۳۹۴

با عابری در کمربندی تصادف کرده ام.منتها عابر از بغل ماشین به شیشه برخورد کرده است.یعنی من جلو ماشین رو رد کردم بعد عابر برخورد کرده. ایا من مقصر هستم.؟
اگر مقصر شناخته شوم ایا دادگاه یا راهنمایی رانندگی من را جریمه هم میکندو به چه مبلغ؟
در ضمن پل عابر پیاده هم در فاصله 150 متری و 250 متری وجود داشته است.


RE: تصادف با عابر - حکمت - ۱۳ اسفند ، ۱۳۹۴

سلام
بدوآ تعیین مقصر یا غیر مقصر با کارشناس راهور میباشد
اگر مقصزشناخته شویدبا تشکیل پرونده به دادسرا معرفی خواهید شد وپس از تفهیم اتهام قرارمناسب برای شما صادروپرونده به دادگاه ارسال وپس از تعیین وقت رسیدگی جریمه ای از باب تعزیر که مبلغ آن در حال حاضر حدود400000تومان میباشد محکوم خواهید شد و بزه دیده نیزاز بیمه استفاده خواهدنمود


RE: تصادف با عابر - ashkebos - ۱۴ اسفند ، ۱۳۹۴

مشکل اینجاست که افسر کلانتری قبل از این که پلیس راه بیاد گفت ماشین رو بکش کنار که تصادف نشه. من عکس هم گرفتم. ولی در کروکی کنار کشیدن من هم درج شده که زدم به عابر و منحرف شدم به سمت کنار بلوار.
بلوار 4 لاین داره که افسر دولاین تو کروکی کشیده. یعنی عابر کنار خیابان استاده بوده و من بدون توجه به جلو اون رو زدم درصورتی که بلوار ادامه کمربندیه که از داخل شهر عبور میکنه و احتمالا قانون بزرگراه رو داره.و تصادف من با عابر تو لاین چهارم بوده و من دیدم که عابر داره میاد و سرعتمو کم کردم و اون هم ایستاد و وقتی داشتم رد میشدم یهو به طرف من اومد و از بغل به ماشین خورد.
سوم اینکه اصلا سمت چپ ماشین که طرف راننده باشه به جایی نخورده و خسارتی تداشته ولی تو کروکی زده اسیب دیده. به نظر شما اینا اشتباه نیست؟


RE: تصادف با عابر - حکمت - ۱۴ اسفند ، ۱۳۹۴

اگر چنین باشد ومعترض به نظر کارشناس هستید میتوانستید پس از ارائه کروکی ظرف یکهفته به ان اعتراض نمائید در صورت سپری شدن یک هفته و عدم اعتراض حق اعتراض ساقط و نظریه کارشناس قطعی میگردد تنها طریق ممکن اقناع وجدان قاضی تحقیق دردادسرا وسپس دادگاه واختیارات انها به عدم قبولی نظر کارشناس میباشد قضا مذکوررا مجاب نمائید نظریه کارشناس با اوضاع واحوال قضیه مطابقت ندارد وآنها پرونده را به کارشناس 3نفره جهت بررسی کامل ارجاع خواهد نمود