انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: فضای مجازی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
حکم تصرف تبلیغات وبازارهای فروش درفضای مجازی درحقوق ایران چیست؟؟؟؟؟؟؟
یا شخصی محل تبلیغات وبازارفروش شخصی دیگر را درفضای مجازی تصرف میکند حکم آن چیست؟؟آیااین عمل وی غصب است یاخیر؟؟؟