انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: توقیف عملیات اجرایی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
باسلام
درمورد اعمال ماده 146و147 اجرای ا. م .آیاامکان توقیف عملیات اجرایی درمرحله اتمام مزایده وقبل ازتحویل موردمزایده به برنده امکان پذیراست .درصورت عدم چاره چیست؟ممنون
(۸ آذر ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۵ : ۲۳)javadsabeti نوشته است: [ -> ]باسلام
درمورد اعمال ماده 146و147 اجرای ا. م .آیاامکان توقیف عملیات اجرایی درمرحله اتمام مزایده وقبل ازتحویل موردمزایده به برنده امکان پذیراست .درصورت عدم چاره چیست؟ممنون

سلام
اگر مزایده انجام شده باشد ،شما میتوانید ابطال عملیات مزایده را از دادگاه تقاضا نمائید . اما اگر هنوز انجام نشده میتوانید توقف آن را از دادگاه بخواهید .