انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: مطالبه ی خسارت
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.

13881355

سلام. بنده مستاجر منزلی بودم در هنگام تخلیه صاحب خانه نتوانست ودیعه ی مرا مسترد کند منتها زودتر از من شکایت کرد و من محکوم شدم در متن قرارداد برای هر روز تاخیر در تخلیه ده هزار تومان جریمه مکتوب شده بود بنده منزل را به بنگاهی که قرارداد در آنجا نوشته شده بود تحویل دادم و رسید گرفتم مدیر بنگاه کلید منزل را با وجود اطلاع از شمول روزانه ده هزار تومان جریمه بر من ، دو ماه بعد از آن تحویل موجر داده در نتیجه دو ماه جریمه ی بیشتر بر من تعلق گرفته است. آیا من میتوانم برعلیه بنگاه شکایت کنم و جریمه ی موصوف را از او بگیرم؟ تحت چه عنوانی شکایت کنم؟ با تشکر
باسلام
بله میتوانید
مطالبه وجه از بابت تسبیب در ورود خسارت