انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: خیانت در امانت
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
طی پرونده ای که برای اینجانب و همکارم و یکی از اقوام او تشکیل شده و بازپرس اتهام خیانت در امانت را برای من و همکارم و اتهام مشاور را برای فامیل همکارم صادر کرده که جزییات پرونده به این صورت است که همکارم مقداری از اموال شرکت را به فامیل خود الارقم اصرار من مبنی بر جلوگیری از این کار به او میدهد و فامیل او هم بعد از خارج شدن از شرکت با مشکوک شدن گشت کلانتری دستگیر میشود و در همان ساعت بامراجعه به انبار شرکت من و همکارم را هم دستگیر کرده و بعد از تشکیل پرونده مبنی بر سرقت بازپرس پرونده موضوع سرقت را مختومه و خیانت در امانت را مطرح میکند با توجه به اینکه اجناس تحویل اینجانب نیز نبوده و من نیز قصد تصاحب ای اموال را نداشتم و با توجه به اینکه در جلسه بازپرسی اتهام را قبول نکردم ولی ان دو نفر قبول کردند و در در شعبه اظهار نظر هم رای دیگری صادر شده به نظر شما در دادگاه بدوی امکان تبرئه اینجانب وجود دارد
با تشکر
سلام
میدانید چرا پرسش شما بی پاسخ مانده؟
چون مبهم است
منظورتان از جمله شعبه اظهار نظر هم رای دیگری صادر شده چیست؟؟؟؟؟
سمت شمادراداره یا شرکت ووو-------چه بوده که به جرم خیانت درامانت تحت تعقیب قرارگرفته اید؟؟؟؟؟
آیا برای شما وسایرمتهمان قراری صادرشده یا فعلآ پرونده درجریان تحقیقات است؟؟؟؟
(۸ آبان ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۳۴ : ۱۵)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام
میدانید چرا پرسش شما بی پاسخ مانده؟
چون مبهم است
منظورتان از جمله شعبه اظهار نظر هم رای دیگری صادر شده چیست؟؟؟؟؟
سمت شمادراداره یا شرکت ووو-------چه بوده که به جرم خیانت درامانت تحت تعقیب قرارگرفته اید؟؟؟؟؟
آیا برای شما وسایرمتهمان قراری صادرشده یا فعلآ پرونده درجریان تحقیقات است؟؟؟؟

منظور از شعبه اظهار نظر همان دادستان میباشد و سمت من نیز کارمند میباشد همچنین برای من و بقیه قرار صادر شده که قرار صادره جمعا 50 میلیون برای هر سه نفر میباشد