انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: عقود مکاتبه ای
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
شخص الف در اراک ایجاب فروش یک کارخانه با قیمت مشخص و شروط مشخص به شخص ب که مقیم مشهد است میدهد ایجاب مذبور از طریق پست در تاریخ مشخص بدست شخص ب میرسد شخص ب پس از خواندن و قبول آن پاسخ را نوشته . به منشی خود جهت ارسال تسلیم میکند ، منشی در راه ارسال تصادف می کند و نامه قبول میسوزد متاسفانه شخص ب نیز روز بعد فوت می نماید حال بفرمایید آیا عقدی تشکیل شده است یا خیر . اگر تشکیل شده چطور . اگر نشده چطور؟
(۷ آذر ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۴۸ : ۰۱)حسین جوان نوشته است: [ -> ]شخص الف در اراک ایجاب فروش یک کارخانه با قیمت مشخص و شروط مشخص به شخص ب که مقیم مشهد است میدهد ایجاب مذبور از طریق پست در تاریخ مشخص بدست شخص ب میرسد شخص ب پس از خواندن و قبول آن پاسخ را نوشته . به منشی خود جهت ارسال تسلیم میکند ، منشی در راه ارسال تصادف می کند و نامه قبول میسوزد متاسفانه شخص ب نیز روز بعد فوت می نماید حال بفرمایید آیا عقدی تشکیل شده است یا خیر . اگر تشکیل شده چطور . اگر نشده چطور؟

سلام
عقدی واقع نشده است . چون پس از ایجاب، طرف اول قبول یا عدم قبول آن را دریافت نکرده است . اگر فرضاً تلفنی این امر انجام شده بود و شخص ب قبول خود را اعلام کرده بود ، عقد واقع شده به حساب می آمد . اما چون این ایجاب و قبول در یک جلسه نبوده است ، و شخص الف از قبول شخص ب بی اطلاع می باشد ، عقدی صورت نگرفته است .
جسارتاً به نظر اینجانب از نظر ثبوتی عقد تشکیل گردیده و مکان وقوع عقد هم محل قبول یعنی مشهد است ، تنها مشکل در مرحله ی اثبات تشکیل عقد است اما از نظر حقوقی عقد تشکیل شده و صحیح می باشد . در همین خصوص روشن نشده که آیا منشی خریدار در جریان تصادف فوت شده یا خیر چه آنکه اگر فوت نشده باشد می تواند قبول خریدار را در دادگاه شهادت دهد . باری ، اگر ورثه ی خریدار بتوانند قبول مورث خود را ثابت کنند می توانند با پرداخت ثمن معامله عقد را تمام کنند .
برادر عزیز لزوم تشکیل عقود شرایط قانون مدنی بوده و اگر آن شرایط نظیر اهلیت و قصد و رضایت طرفین و موارد دیگر مهیا باشد در صورت ایجاب و قبول و وجود شهود مطابق قانون عقد موصوف از نظر شرعی و قانونی صحیح بوده ولی اگر هدف جنابعالی از طرح اینگونه سوالات سر کار گذاشتن و مباحثات تئوریک و حوزه ای باشد لطف نموده دیگران را اسیر سوالات عبث نفرمائید زیرا هدف این سایت راهنمای واقعی و قانونی با نیت پاک میباشد.