انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: سند سازی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
بسمه تعالی
باسلام
احتراما به عرض میرساند زمینی کشاورزی که از پدر م به من ارث رسیده است و فاقد سند رسمی است و تنها سند ما تقسیم نامه ارث می باشدو این زمین با توجه به اینکه فاقد آب زراعی می باشد حدود 30سال است بدون استفاده مانده است و ما اخیرا جهت دریافت سند رسمی به اداره اسناد مراجعه نمودیم در کمال نا باوری دیدیم که یک نفر غیر مقیم این زمین را از یک آقائی خریده و بعد از انتشار در روزنامه، سند رسمی دریافت نموده است حال من چگونه میتوانم اقدام کنم؟ با تشکر
سلام
مشخص ننمودید درچه سالی این زمین به مالک جدید فروخته شده را راهنمائی شوید شاید بتوان به جرم فروش مال غیر وبه احتمالی جعل واستفاده از سند مجعول فروشنده را تحت تعقیب قرارداد