انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: برداشتن یک اتهام در دادگاه تجدید نظر
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام

به یکی از آشنایان ما یک اتهام سرقت زدند، متهم این سرقت را قبول ندارد و به حکم اعتراض زده، آیا دادگاه تجدید نظر می تواند این حکم را پس از روبرو کردن لغو کند؟
سلام
کاربرمحترم به نظر میرسد با اصلاح پرسش منظورتان به شرح ذیل باشد؟
شخصی به اتهام سرقت دردادسرا تعقیب قرارگرفته ،پس از تحقیقات وصدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال ودادگاه حکم به محکومیت متهم صادر مینماید از رای دادگاه متهم تجدیدنظرخواهی نموده است.
پرسش
آیا رای دادگاه بدوی دردادگاه تجدیدنظر نقض خواهد گردید؟
آیا رسیدگی دردادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی ومواجهه متهم وشاکی وگواهان خواهد بود؟
(۲۲ مهر ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۵۲ : ۲۱)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام
کاربرمحترم به نظر میرسد با اصلاح پرسش منظورتان به شرح ذیل باشد؟
شخصی به اتهام سرقت دردادسرا تعقیب قرارگرفته ،پس از تحقیقات وصدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال ودادگاه حکم به محکومیت متهم صادر مینماید از رای دادگاه متهم تجدیدنظرخواهی نموده است.
پرسش
آیا رای دادگاه بدوی دردادگاه تجدیدنظر نقض خواهد گردید؟
آیا رسیدگی دردادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی ومواجهه متهم وشاکی وگواهان خواهد بود؟

سلام بله منظورم از سوال همینه و در پاسخ به سوالاتی که گفتید:
آیا رای دادگاه بدوی دردادگاه تجدیدنظر نقض خواهد گردید؟
پاسخ)
هنوز معلوم نیست،فقط متهم یه لایحه نوشته که اصل بر برائت است و من چنین کاری رو نکردم و شاکی حتی ثابت هم نکرده چطور این حکم رو برای من صادر کردند؟

آیا رسیدگی دردادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی ومواجهه متهم وشاکی وگواهان خواهد بود؟
پرونده تازه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده
در تجدیدنظرخواهی لزومآ باید به قانون استناد نمود صرف تذکر اصل برائت دلیل محکمه پسندی نیست هر چنددادگاه تجدید نظر چنانچه دادگاه بدوی خلاف قانون رای داده باشد وتجدیدنظر خواه نیز آنرا متذکرنشده باشد رسیدگی ونقض خواهدنمود.

چنانچه لازم شود تعیین وقت رسیدگی درجهت رفع ابهام خواهد شد اما اغلب موارد غیر حضوری میباشد.

پیشنهاد میکنم از مشورت وکیل پس از ارائه وکالت ومطالعه پرونده درجهت تنظیم لایحه تکمیلی استفاده فرمائید.
موفق باشید