انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: اثبات سرقفلی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با عرض سلام
مالک و مستاجر هر دو فوت نموده اند
جهت اثبات سرقفلی از طرف وراث مستاجر چه مدارک و راهکاری نوصیه می کنید
مخاطب گرامی باسلام
این سه عنصر (3بند ) ذیل فقط ؛ ! دیگر هیچ مدرک و پس ازوجود یکی از عناصر تائید وگواهی دادگاه محترم
1- اقرار 2- سند یا مدرک 3- گواه یا شهادت
موکول به تائید بزرگواران و متقاضی ارشاد هستم
سلام
با قرارداد تنظیمی و شهادت شهود
سلام
با سپاس از دوستان که نظرات خویش راارائه نمودند
ید مالکانه حال سرقفلی یا اجاره یا سایر باشد دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود
درحقیقت ید فعلی بریدسابق حاکمیت دارد خصوصآ اینکه سابقه تصرف داشته باشد