انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: جرح ادعایی و قسامه
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام و خسته نباشید به شما.
بنده شکایت کردم از علی مبنی بر ضرب و جرح عمدی بتاریخ 1390/05/23 و او نیز 2 روز بعد از شکایت من متقابلا از من شکایت ضرب و جرح عمدی کرد و در آن جریان نامبرده مرا زد و من هیچ تعرضی نسبت به او نداشتم و شاهدان آنجا که دیدند در دادگاه شهادت دادند که علی مرا میزد و نامبرده نیز دارای سوء سابقه : به حمل و نگهداری و مصرف مواد مخدر از نوع کراک میباشد.
و در دادسرا قرار مجرمیت برای وی زدند و چند روزی هم بازداشت شد حال علی شکایتش دروغین و به قصد شکایت به شکایت کردن میباشد و هیچ دلیل و مدرکی ندارد و فقط یک نفر را آورده که در آنجا آخر امر آمد و گرفتش که مرا نزند و گفته: من ندیدم آقای فرزاج(خودم) بزند ولی دیدم دماغ علی خون داشت.
حال جریان شکایت علی علیه من که فاقد هر نوع سوء سابقه ام چه میشود وآیا قسامه میدهند؟ با توجه به اینکه علی برای آن جریان ضرب و جرح با توجه به اقاریرش و پزشکی قانونی و شهادت شهود مجرم قطعی شناخته شده وشکایتش دروغین است و قصد شکایت به شکایت دارد و میخواهد الکی برای من سابقه بسازد و بد نام کند؟
ممنون میشم اینکه جواب رو به ایمیل من به نشانی: farzadmovahed@yahoo.com بفرستد.
(۶ آذر ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۴۴ : ۱۴)farzaj نوشته است: [ -> ]با سلام و خسته نباشید به شما.
بنده شکایت کردم از علی مبنی بر ضرب و جرح عمدی بتاریخ 1390/05/23 و او نیز 2 روز بعد از شکایت من متقابلا از من شکایت ضرب و جرح عمدی کرد و در آن جریان نامبرده مرا زد و من هیچ تعرضی نسبت به او نداشتم و شاهدان آنجا که دیدند در دادگاه شهادت دادند که علی مرا میزد و نامبرده نیز دارای سوء سابقه : به حمل و نگهداری و مصرف مواد مخدر از نوع کراک میباشد.
و در دادسرا قرار مجرمیت برای وی زدند و چند روزی هم بازداشت شد حال علی شکایتش دروغین و به قصد شکایت به شکایت کردن میباشد و هیچ دلیل و مدرکی ندارد و فقط یک نفر را آورده که در آنجا آخر امر آمد و گرفتش که مرا نزند و گفته: من ندیدم آقای فرزاج(خودم) بزند ولی دیدم دماغ علی خون داشت.
حال جریان شکایت علی علیه من که فاقد هر نوع سوء سابقه ام چه میشود وآیا قسامه میدهند؟ با توجه به اینکه علی برای آن جریان ضرب و جرح با توجه به اقاریرش و پزشکی قانونی و شهادت شهود مجرم قطعی شناخته شده وشکایتش دروغین است و قصد شکایت به شکایت دارد و میخواهد الکی برای من سابقه بسازد و بد نام کند؟
ممنون میشم اینکه جواب رو به ایمیل من به نشانی: farzadmovahed@yahoo.com بفرستد.

در صورتی که شاهد علی آنگونه که شما گفتید شهادت داده است به راحتی میتوانید در این پرونده به نفع خودتان رای بگیرید . بهتر است یک وکیل در پرونده شما باشد .