انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: استفاده از مدرک در رتبه بندی و عدم پرداخت مالی
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
احتراما مدرک تحصیلی اینجانب در رتبه بندی شرکتی مورد استفاده قرار گرفته و یک سال پول پرداخت شده و چهار سال است که پولی پرداخت نگردیده است. باعث افتخار اینجانب است که به سوالهای من در این خصوص پاسخ داده شود
1- چطور طی چهار سال بدون رضایت اینجانب مدرک در دست شرکت باقی مانده و تمدید شده؟
2- چگونه میتوان مبلغ چهار سال گذشته را دریافت کرد؟
3- به لحاظ قانونی چگونه میتوان با شکایت از مدیرعامل شرکت هم مدرک را آزاد کرد و هم تا پرداخت و تسویه حساب شرکت مزبور را وادار به پرداختهای معوقه خود نمود.