انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: ًٌٌٍ
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
با سلام
در مورد ملکی قرار داد مشارکت در ساخت با مالک تنظیم کردم و بعد با بیمانکار قرار داد بستم -پیمانکار از انجام تعهد خود عاجز است - ایا با توجه به اینکه هنوز سند ملک به نام بنده انتقال پیدا نکرده میتوانم درخواست فسخ قرار داد را داشته باشم؟ {حق فسخ در قرارداد در صورت طولانی شدن مدت قرار داد پیش بینی شده است }2- ایا به انضمام درخواست فسخ باید خلع ید هم از دادگاه بخواهم یا نیاز نیست؟