انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: شرط ضمن عقد
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
آيا شروط مالي در شروط ضمن عقد مثل خريد خانه براي زوجه صحيح است؟ و در صورت انجام ندادن آن توسط زوج آيا زوجه ميتواند اقدام قانوني نمايد؟
با سلام
برای این موضوع ۲راه حل موجود است:
۱_قبل از مراجعه ی زوجه به دادگاه، زوج با مراجعه به قرآن وفای به عهد کند( يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ُ
اى کسانى که ایمان آورده اید، به قراردادها[ى خود] وفا کنید.(آیه۱مائده)
۲_زوجه با در دست داشتن سند نکاحیه میتواند الزام مشروط علیه را به انجام تعهد از دادگاه بخواهد+خسارتهای ناشی از آن را...
با سلام خدمت دوستان خصوصاً جناب مدافع عدالت مخاطب محترم شروطی که در اسناد رسمی مانند نکاحیه و یا دیگر اسناد رسمی قید شود زمانی قابل اجراء و قابلیت استیفاء داشته که هیچگونه ابهامی در آن وجود نداشته باشد و شرط ضمن عقد که شما فرمودید دارای ابهامات بسیار بوده و به نظر بنده قابلیت اجرایی ندارد چون خانه مورد نظر میتواند بصورت اسباب بازی باشد یا کوچک یا بزرگ یا در شهر یا در روستا و یا در خارج از کشورو موارد بسیار دیگر....... پس این شرط به دلیل وجود ابهام و نا مشخص و صریح بودن و نداشتن اوصاف یک شرط قابل استناد قابلیت اجرائی نداشته و ندارد این نظر شخصی بنده میباشد
باسلام وادب
درمورد شرط ضمن عقد
1- متعهدباید دارای اهلیت باشدمنظور از متعهد کسی است که مورد عقد وموردشرط را به دیگری میدهد درمعاملات این موضوع بیشتر ساری است 2 - مورد عقد باید مشخص ومعین باشد3- طرفین تراضی داشته باشند 4- الزام متعهدبرای اجرای شرط میتوان از طریق محاکم حقوقی استردادنمود ویا بصورت توافق این حقیر با فرموده جناب کامیاب موافق ومنطبق با واقعیت میدانم . مخلص شماHeart