انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: درخواست راهنمایی فوری فوری فوری لطفا
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
1-کسی به حسابم هشتادو پنج میلیون تومان پول واریز کرده ومن به مرور زمان برداشته وبه صورت دستی بهش دادم ولی او رفته برااساس رسید بانکی ازم شکایت کرده لطفا بگین چطور تودادگاه از خودم دفاع کنم ؟

2- اگه بادختری نزدیکی بشه معمولا بعد از 12روز میشه از طریق پزشکی قانونی اثبات کرد؟ Huh
سلام
اولا باید مشخص بشه برای چی واریز کرده؟
و اگر مشخص نشود از چه بابت بوده، اصل بر این است که ایشان به شما بدهکار بوده و الا پولی به حسابتان واریز نمیکرد

۲_بنقل از دوستان پزشکی قانونی این مورد قابل تشخیص نخواهد بود مگر در صورت ازاله ی بکارت!
تا نظر دوستان چه باشد
سلام
با سپاس ازپاسخ دوست ارجمندم جناب مدافع عدالت
مخاطب محترم چه سعادتمند هستی که چنین پولی به حسابت یکباره واریز وشمانیز باعلم براینکه مستحق به برداشت نیستیدازحساب برداشت وآنرا کارسازی نموده اید
1-مشخص ننمودید دردادسراطرح شکایت شده یا دادگاه حقوقی؟
2-کی این پول به حساب شماواریز وکی مطلع وبرداشت نموده اید؟
3-آیا واریز کننده وجه را قبلآ میشناختید؟
مواردمذکوررا مشخص تادوستان پاسخ به شماارائه نمایند.
موفق باشید
(۲۱ خرداد ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۱۰ : ۱۳)حکمت نوشته است: [ -> ]سلام
با سپاس ازپاسخ دوست ارجمندم جناب مدافع عدالت
مخاطب محترم چه سعادتمند هستی که چنین پولی به حسابت یکباره واریز وشمانیز باعلم براینکه مستحق به برداشت نیستیدازحساب برداشت وآنرا کارسازی نموده اید
1-مشخص ننمودید دردادسراطرح شکایت شده یا دادگاه حقوقی؟
2-کی این پول به حساب شماواریز وکی مطلع وبرداشت نموده اید؟
3-آیا واریز کننده وجه را قبلآ میشناختید؟
مواردمذکوررا مشخص تادوستان پاسخ به شماارائه نمایند.
موفق باشید

باسلام
1-دردادسراشکایت شده
2-حدودا 5 ماه پیش ودر عرض یک ماه این مبلغ بصورت دستی بهش داده شد
3-یک خانم بود واز طریق اینترنت اشناشدیم وچند بار ملاقات داشتیم
فرض اول به نظرمیرسد این خانم که شما درفضای مجازی با شما آشنا شده اید سابقه قبلی نسبت به سرکیسه کردن اشخاص داشته باشد.
فرض دوم این خانم پول را به حساب شما درجهت جلب اطمینان برای ازدواج یا ایجاد شغل پرداخته باشددراین فرض شماباید ثابت کنید این پول به چه منظوری به حساب شماواریزومتناوب عودت داده اید

فرض سوم اینکه پولی به حساب شماواریز وشمانیز علیرغم اینکه مستحق به دریافت چنین پولی نبودید آنر از حساب خارج وبه نفع خودکارسازی نموده باشید حال اگرواریزی اندک بود میتوانستید به نوعی توجیح کنید اما بارقم بالا چه؟
به نظرمیرسد با آنچه بیان نمودید جرم............محقق شده باشد

تا نظردوستانم چه باشد؟
باسلام
بنده نیز با نظر جناب حکمت همسو و موافقم