انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: ایا مهریه ابراء شده قابل رجوعه؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
سلام، اگر زوجه طی اقرانامه رسمی ذمه شوهرش را نسبت به مهریه بری کند، ایا این ابراء قابل رجوع هست؟ اگر زوجین در اینده از هم طلاق بگیرند درچه صورت زوجه میتونه مطالبه مهریه ابراء شده را بنماید؟ اگه دادخواست طلاق از طرف شوهر باشه چی ؟
دوست عزیز اندسته از توافقات رسمی وعادی در محاکم مدنی معتبرندکه متعاملین سند عادی یا رسمی درمحضروصحن دادگاه به مفاد ان اقرار وانرا تائید نمایند ودادگاه درمورد ان رای داده باشد . بنابراین توافق نامه منعقده بین زوج وزوجه در هرزمینه (بذل ؛ هبه ؛ معوض ؛ شرطی ؛ رهنی ؛ قطعی لحظه ای دائمی ) هرنوع که باشد وبا گواهی شاهدان در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد از نظر محاکم عادیست مگر بشرح بالا .
بله زوجه میتواند با تقدیم دادخواست تقاضای مهریه نماید وزمانیکه زوج قصد طلاق دارد باید امادگی پرداخت مهریه ونفقه ایام عده را نیز داشته باشد مگر اینکه در دادگاه به مفاد سند وتوافق مورد وثوق زوج وزوجه قراگیرد وضعیت کمی فرق خواهد نمود
البته تائید پاسخ اینجانب منوط وموکول به نظر وارشاد دوستان بزرگوارم نیز دارد که ممنونم
با سلام و عرض ارادت خدمت دوستان و مخاطب گرامی
ممنون از پاسخ استاد عزیز
برای خاتمه ی این بحث خواستم مخلص کلام را عرض کنم که همه به آن واقفیم
آن هم اینکه:
"بعد از ابراء دین یا طلب ، دیگر چیزی بعنوان دین برای مطالبه وجود ندارد"
ماده 289

ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید .

ماده 290

ابرا وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد .

ماده 291

ابرای ذمه . ی میت از دین صحیح است