انجمن حقوقی هامون

نسخه‌ی کامل: ایا حق رجوع به مابذل در هبه غیرمعوض قابل اسقاطه؟
شما درحال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب‌بندی مناسب.
ایا حق رجوع به مابذل در هبه غیرمعوض قابل اسقاطه؟
این درسته که حتی واهب هم نمیتونه چنین حقی رو ازخودش سلب کنه؟ حتی اگه هبه کننده ضمن عقدخارج لازمی(شفاها یا بهرشکل دیگری) حق رجوع به مابذل را ازخوش سلب وساقط کنه، باز ان حق پابرجاست و وهبه قابل رجوع میباشد؟
با سلام
درپاسخ عرض شود که هبه وبذل یک اذن است که با لفظ یا نوشته چیزی به کسی داده میشود به معناى تمليك و بخشش است.هیه کننده واهب و هبه گیرنده را وموضوع را موهب و مورد بذل را هبه میگویند
هر اذنی که بعنوان بذل وبخشش وتملکیک بدون مزد باشد وجایگزین نداشته باشد وبنام معامله نباشد حق رجوع دارد
اما اگر درمقابل هبه مثلا زمینی بکسی بذل گردد وموهب زمین را بسازد وساختمان نماید وسپس واهب از بذل خود رجوع نماید اگر قابل تفکیک باشد جدا میشود وبه واهب برمیگردد والا تمام ان به واهب تعلق میگیرد
(۲۲ ارديبهشت ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۵۵ : ۱۵)کیومرث بتیانه نوشته است: [ -> ]با سلام
درپاسخ عرض شود که هبه وبذل یک اذن است که با لفظ یا نوشته چیزی به کسی داده میشود به معناى تمليك و بخشش است.هیه کننده واهب و هبه گیرنده را وموضوع را موهب و مورد بذل را هبه میگویند
هر اذنی که بعنوان بذل وبخشش وتملکیک بدون مزد باشد وجایگزین نداشته باشد وبنام معامله نباشد حق رجوع دارد
اما اگر درمقابل هبه مثلا زمینی بکسی بذل گردد وموهب زمین را بسازد وساختمان نماید وسپس واهب از بذل خود رجوع نماید اگر قابل تفکیک باشد جدا میشود وبه واهب برمیگردد والا تمام ان به واهب تعلق میگیرد

ازبابت زحمتی که کشیدید وپاسخ دادین ممنونم ،ولی موضوع سئوال اینه :ایا میشه حق رجوع به انچه بذل شده را بوسیله یه عقد لازمی سلب وساقط کرد یا خیر؟
باسلام و تشکر از پاسخ کامل استاد بتیانه
نظر به اینکه رجوع در زمره ی احکام قرار دارد قابل اسقاط نمی باشد
در عالم حقوق حکم در مقابل حق قرار دارد،که حقوق قابل اسقاطند ولی احکام خیر!
مثل رجوع در هبه،طلاق ،وصیت و...